Pierwszym etapem postępowania rekrutacyjnego jest analiza dokumentów aplikacyjnych. Każdy pracodawca otrzymawszy zgłoszenie w postaci CV, przegląda je pod kątem zgodności wykształcenia i doświadczenia kandydata względem wymagań obowiązujących na danym stanowisku. Dobrze skonstruowane CV ułatwi otrzymanie posady. Tak jest także u nas. Co zatem powinny zawierać zgłoszenia, które otrzymujemy? Na co zwracamy szczególną uwagę? […]