Rozmowa kwalifikacyjna jest etapem rekrutacji, który przejść musi każda osoba ubiegająca się o pracę. Nie unikną jej także przyszłe opiekunki i opiekunowie osób starszych. Przed oddelegowaniem za granicę ewentualni pracodawcy muszą upewnić się co do kwalifikacji potencjalnego pracownika. Ważna zatem jest odpowiednia autoprezentacja i właściwe przygotowanie do rozmowy. Drugą kwestią jest znajomość języka obcego. O weryfikacji języka przeczytać będzie można w drugiej części artykułu. […]