Sezon wakacyjny to okres wzmożonych wyjazdów na zastępstwa do opieki nad osobami starszymi w Niemczech. Dzieje się tak z tego względu, że osoby w podeszłym wieku, przebywające na stałe w swoich prywatnych domach, nie mogą zostać pozbawione opieki, a polskim opiekunkom, przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego. […]