Monthly Archives: Wrzesień 2014

Psychologiczno – społeczne potrzeby osób starszych (cz. I)

Każdy człowiek do życia i sprawnego w nim funkcjonowania, oprócz zapewnienia odpowiednich warunków materialnych, potrzebuje spełnienia potrzeb wyższego rzędu – tak zwanych potrzeb psychospołecznych. Oprócz dachu nad głową, pożywienia i przyodziania, potrzebujemy czuć się akceptowanymi i docenianymi przez otoczenie. Taką samą potrzebę odczuwa człowiek starszy, o czym kilka słów niżej. […]

24 września 2014|Opieka osób starszych, Zdrowie i choroby osób starszych|

Ruszamy z nową “poleceniową” akcją!

15 września 2014|Inne|