Monthly Archives: Wrzesień 2015

Życie seniorów w Niemczech

Zazwyczaj niemiecki senior kojarzy się z osobą, która otrzymuje wysoką emeryturę, ma czas na rozwijanie pasji i na dalekie podróże. Jednak nie każdy senior ma sowitą emeryturę za wypracowane lata pracy. Okazuje się, że całkiem duża część mieszkańców Niemiec będzie musiała zadowolić się w przyszłości niskimi emeryturami. Średnia wysokość emerytur może wynosić nawet 1000 Euro, co jest spowodowane brakiem świadomości konieczności oszczędzania. Przyczyną mogą być też znacznie opóźnione decyzje podejmowane przy wyborze odpowiedniego filaru. […]

28 września 2015|Opieka osób starszych, Życie w Niemczech|

Bezsenność osób starszych. Jak pomóc?

Jadąc za granicę jako opiekunka osób starszych, nie wie się z jakimi kłopotami będzie się miało do czynienia. Jednym z utrudnień w wywiązywaniu się z obowiązków jest zmęczenie. Gdy okazuje się, że podopieczny cierpi na bezsenność, a my nie możemy się wyspać, nasza efektywność spada. Wtedy istnieje większe ryzyko, że senior zrobi sobie krzywdę […]

Książki o opiece nad seniorem

Każdy może znaleźć się w sytuacji, kiedy ktoś bliski z jego rodziny zachoruje Czy będzie wówczas wiedział, jak należy pomóc? Często jest tak, że rodzina jest zapracowana a osoba starsza wraz z wiekiem zaczyna mieć coraz więcej problemów ze zdrowiem. Musimy wtedy zapewnić jej opiekę i pomoc nawet w zwykłych codziennych czynnościach. Aby zapewnić seniorowi […]

14 września 2015|Opieka osób starszych|

Geriatria w Polsce i na świecie

Geriatria jest to dziedzina medycyny, która zajmuje się (często złożonymi) schorzeniami wieku podeszłego. Koncentruje się ona na problemie przebiegu wielu chorób. Ocena geriatryczna jest więc interdyscyplinarna, dzięki czemu leczenie jest bardziej efektywne i całościowe. Objęcie pacjenta opieką geriatryczną zmniejsza ryzyko śmierci aż o 22 procent i zwiększa zarazem jego samodzielność. […]

7 września 2015|Opieka osób starszych, Zdrowie i choroby osób starszych|

Sunday night blues – czym jest syndrom poniedziałkowy?

Sunday night blues to stan, który oznacza stres i podenerwowanie wynikające z dobiegającego końca weekendu i konieczności powrotu do pracy. Dla wielu osób poniedziałek tak naprawdę zaczyna się już w niedzielę wieczorem. To także silne przygnębienie lub myśli o zmianie miejsca pracy. Syndrom objawia się również spadkiem formy psychicznej oraz brakiem energii. Pocieszający jest fakt, że uczucie to jest powszechne, gdyż wiele osób na całym świecie odczuwa podobne przytłoczenie obowiązkami zbliżającego się tygodnia. […]

4 września 2015|Praca za granicą|

Au Pair – praca za granicą dla młodzieży

Program Au Pair to pobyt za granicą dla młodych osób w wieku 18-29 lat (górna granica wieku jest ruchoma, w zależności od kraju), który trwa zazwyczaj od 2 do 12 miesięcy. Dotyczy osób, które chcą zamieszkać za granicą i przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności językowe. Termin Au Pair określa najczęściej cudzoziemkę, która mieszka z zagraniczną rodziną i spełnia rolę „starszej siostry” pomagającej w opiece nad dziećmi. W zamian za opiekę i drobną pomoc w obowiązkach domowych oferują zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe (na własne wydatki). Warto dodać, że Au Pair jest traktowana jako członek rodziny i często bierze udział we wszystkich jej wydarzeniach i uroczystościach. […]

2 września 2015|Praca za granicą|