Monthly Archives: Grudzień 2015

Oczy – okna na świat

Oko to jeden z najważniejszych organów, choć waży zaledwie 8 g. Pozwala nieustannie zdobywać informacje na temat barw, kształtów, odległości. Czasami oczy chorują, pojawiają się kłopoty z widzeniem i zmiany w wyglądzie oczu. […]

15 grudnia 2015|Zdrowie i choroby osób starszych|

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Od tamtego czasu obchodzone jest ono co roku 3 grudnia. […]

3 grudnia 2015|Opieka osób starszych, Zdrowie i choroby osób starszych|