Wyjeżdżając do pracy za granicę, trzeba liczyć się z tym, że nasz rodzimy język nie będzie już wystarczający, by się komunikować i że będziemy musieli sięgnąć również po języki obce, a zwłaszcza język urzędowy państwa, do którego się wybieramy. Jednym z najczęściej wybieranych przez Polaków kierunków emigracji są Niemcy – ponieważ sytuacja na rynku pracy jest tam lepsza niż u nas, wynagrodzenie wyższe, poza tym zwyczajnie mamy tam blisko. Jednak nawet  u tak bliskiego sąsiada nie porozumiemy się po polsku, konieczna będzie również znajomość innych języków. Jakie języki, oprócz niemieckiego, mogą okazać się przydatne? Przyjrzyjmy się temu.

[…]