Co warto wiedzieć o pracy w opiece? Jakie pojęcia i podstawowe zagadnienia wiążą się z pracą opiekuna? Alfabet opiekuna osób starszych w Niemczech zawiera nie tylko terminy medyczne, lecz również te przydatne w życiu codziennym i przybliżające obraz samych Niemiec (święta, tradycyjne potrawy, określenia i wiele innych). Oto nasza propozycja!

A – Altenpflegerin

Czyli pielęgniarka osób starszych, termin często błędnie używany przez opiekunów z Polski, szukających zatrudnienia na terenie Niemiec. Altenpflegerin to tytuł zawodowy, który ściśle określa klasę zawodową, wobec której postawiono szereg wymagań i wytycznych. Osoby, które są Altenpflegerin, odbyły 3 lata nauki i mają więcej kompetencji przy wykonywaniu czynności medycznych.

B – Buß-und Bettag

Dzień Pokuty i Modlitwy jest świętem typowym dla niemieckich protestantów. Do roku 1994 święto to było dniem wolnym od pracy na terenie całego kraju. Od tego czasu obyczaj kultywowany pozostaje w Saksonii. Buß-und Bettag to czas refleksji oraz nawrócenia. Święto ma swoje korzenie w 1. poł. XVI wieku i zostało zniesione, by dochody z niego mogły wspomóc ubezpieczenia długoterminowe.

C – Cierpliwość

Cecha, która jest bardzo ważna i przydatna przy wielu aspektach życia. To właśnie ona pozwala na wytrwałe dążenie do celu, spokój przy kontaktach z innymi ludźmi i łatwiejsze znoszenie przykrych sytuacji. Cierpliwość z pewnością ułatwi opiekę nad innymi, pozwalając na lepsze wspieranie ich w codziennych czynnościach.

D – Demencja

Nie jest naturalnym objawem starzenia się – demencja to objaw uszkodzenia mózgu, który prowadzi do obniżenia sprawności intelektualnej. Często towarzyszy innym chorobom (takim jak Alzheimer), samo nasilenie zmian może być różne. Z uwagi na kłopoty w komunikacji i przy wykonywaniu zwykłych czynności, chory potrzebuje pomocy pielęgnacyjnej od osób trzecich.

E – Empatia

Nie każdy potrafi poprzez samą obserwację poczuć to, co czują inni. Empatia pozwala dostrzec uczucia innych i zrozumieć ich sposób myślenia, łagodzi również charakter. Cecha ta jest potrzebna przy opiece zwłaszcza nad starszymi – umożliwia lepszy kontakt z podopiecznym i zrozumienie jego sytuacji, a także prowadzenie lepszego dialogu z otoczeniem.

F – Frankfurt (nad Menem/nad Odrą)

Frankfurt nad Menem jest piątym co do wielkości miastem Niemiec, stanowi ono również ważną światową metropolię finansową. Frankfurt nad Odrą natomiast jest częścią aglomeracji transgranicznej. Jak widać, oba miasta stanowią dobry cel podróży za pracą: Frankfurt nad Odrą pozwala być blisko ojczyzny, za miastem nad Menem przemawiają większe możliwości zatrudnienia.

G –Gastrostomia

Jest to przetoka, którą zakłada się pomiędzy żołądkiem a tzw. środowiskiem zewnętrznym. Może być konieczna w przypadku osób, które mają niedrożny przełyk (czy to w wyniku schorzeń neurologicznych, śpiączki, czy nowotworu). Niezależnie od tego, czy jest stała lub czasowa, to wymaga odpowiedniego postępowania nie tylko z samym drenem, lecz również pielęgnacji skóry wokół stomii.

H – Hausarzt

Lekarz rodzinny w każdym kraju jest podstawą opieki zdrowotnej i wraz z farmaceutą stanowi pierwszy punkt kontaktowy chorego oraz jego rodziny. Zaletą lekarzy pierwszego kontaktu jest fakt, że dobrze znają swojego pacjenta, wraz z przebiegiem choroby oraz jego życia. Niektórzy z nich kształcą się w psychologii dla lepszego niesienia pomocy.

I – Inkontynencja

Inkontynencja jest to inaczej nietrzymanie moczu albo kału. Współtowarzyszy ona innym chorobom, często dotykającym osoby wymagające ciągłej opieki (cierpiące na Alzheimera, udar mózgu itd.). Zazwyczaj stosuje się ćwiczenia zwieracza i środki farmakologiczne, a niekiedy też zabiegi chirurgiczne.

J – Język niemiecki

Znajomość języka niemieckiego stanowi podstawę podjęcia się pracy w Niemczech. W niektórych przypadkach wystarczy podstawowa znajomość tego języka, jednak w miarę zdobywania większych kwalifikacji konieczna stanie się lepsza znajomość niemieckiego. Tylko to pozwoli na osiągnięcie wyższych zarobków.

K – Krankenschwester

Czyli pielęgniarka, stanowi trzon opieki zdrowotnej, a także promocji i edukacji o zdrowym trybie życia. Pielęgniarstwo nie ogranicza się jedynie do asystowania lekarzowi, lecz zawiera szereg działań, które wykonuje się samodzielnie. Wszystkie zmierzają do poprawy stanu zdrowia chorego.

L – Länder

Inaczej landy – to właśnie one tworzą Republikę Federalną Niemiec. Jest to 16 tak zwanych krajów związkowych (w tym trzy wydzielone miasta: Berlin, Hamburg i Brema), które powstały w 1919 roku. Cechą charakterystyczną landów jest to, że posiadają one charakter państwa o ograniczonej suwerenności.

M – Maultaschen

Maultaschen stanowią kulinarną specjalność Szwabii. Jest to forma pieroga, tudzież ravioli, a więc kieszonki z ciasta makaronowego, która wypełniona jest farszem. Farsz jest różny w zależności od regionu, przeważnie jednak jest to mięso z cebulą albo szpinak. Co ciekawe, Maultaschen według UE stanowi nie tylko specjalność regionalną, lecz również element dziedzictwa kulturowego Badenii-Wirtembergii.

N – Nauka języka niemieckiego

Szukając pracy w Niemczech, należy brać pod uwagę, że poziom znajomości języka wpływa na jakość ofert pracy oraz szybkość znalezienia jej. Nie ulega wątpliwości, że potrzebne są przynajmniej podstawy tego języka pozwalające na codzienne funkcjonowanie. Nad, chociaż podstawowym kursem należy pomyśleć przed wyjazdem za granicę, co pozwoli na szybki start w nowym kraju.

O – Odleżyny

Odleżyny zagrażają osobom, które mają trudności z poruszaniem się, są obłożnie chore albo nieprzytomne. W efekcie długotrwałego ucisku i niedotlenienia tkanek dochodzi do powstawania ognisk martwicy i dalszych komplikacji. Konieczna jest odpowiednia opieka, która nie dopuści do pojawienia się zmian, a gdy już się pojawią – bardzo ważna jest odpowiednia kuracja ran.

P – Praca w święta

Warto pamiętać, że praca w święta łączy się z dodatkową premią. Inną kwestią jest to, że podjęcie się pracy jako opiekun w trakcie świąt pozwala na łatwiejszy start w zawodzie (wielu opiekunów wyjeżdża do swoich rodzin). Jest to szczególnie istotne dla nowych pracowników, jak i osób ze słabszą znajomością języka.

R – Rollator

Rollator to inaczej balkonik na kółkach, który ułatwia poruszanie się osobie starszej. Zaletą są wbudowane hamulce, które pozwalają na zatrzymanie się z dalszym utrzymaniem równowagi. Warto pamiętać, że o sprzęt ten może ubiegać się każda osoba starsza, która legalnie zatrudnia opiekuna.

S – Szok kulturowy

Wiele osób, które wyjeżdżają za pracą do innego kraju, może przeżyć szok kulturowy. Dochodzi do niego w momencie konfrontacji z nowym, wcześniej nieznanym, środowiskiem. Warto być na niego przygotowanym, co znacznie skróci proces adaptacji i możliwości funkcjonowania w kilku różnych kulturach.

T – Tęsknota za rodziną

Naturalną konsekwencją długoterminowego wyjazdu za granicę jest tęsknota za rodziną. Niczym dziwnym nie jest, że w przy takiej rozłące do głosu dochodzą emocje – warto nauczyć się sobie z nimi radzić, dzięki temu można uniknąć rozwoju depresji. Decydując się na wyjazd, należy zatem przemyśleć, czy rozłąka z bliskim nie będzie przeszkodą dla podjęcia nowej pracy.

U – Ubezpieczenie zdrowotne

Wyróżnić można obowiązkowe oraz prywatne ubezpieczenia zdrowotne. Z ubezpieczeniami tymi łączą się świadczenia zdrowotne pozwalające chronić zdrowie i życie. Każdy przebywający na terenie Niemiec ma obowiązek posiadać je – obywatele UE mają możliwość ubezpieczenia się w ojczystym kraju. Warto pamiętać, że nie zawsze usługi objęte nim pokrywają się w obu krajach.

W – „Wie du mir, so ich dir”

Czyli jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, zasada, którą warto kierować się w życiu, niezależnie od okoliczności – nigdy nie powinno się robić drugiej osobie krzywdy. Uczciwość wobec innych ludzi może okazać się kluczowa szczególnie w obcym kraju i przy pracy wymagającej dobrych kontaktów międzyludzkich.

Z – Zaćma

Zaćma jest chorobą, która może być tak wrodzona, jak i nabyta i może prowadzić do ślepoty. Cierpi na nią (w różnym stopniu nasilenia) wiele osób, które skończyło 6. dekadę życia. Stopień zmętnienia w bezpośredni sposób przekłada się na pogorszenia ostrości widzenia. Choroba rozwija się przez wiele lat, dlatego też warto zwracać uwagę na pierwsze symptomy zaćmy.