W wielu zawodach, które opierają się na kontakcie z drugim człowiekiem, bardzo ważną rolę odgrywa kwestia kierowania się określonymi zasadami oraz umiejętności odpowiedniego zachowania w danej sytuacji. Jest to bardzo ważne szczególnie w przypadku pracy polegającej na pomocy drugiej osobie oraz udzielaniu jej wsparcia w codziennych sytuacjach. Etyka zawodowa ma duże znaczenie w posadach medycznych oraz im pokrewnych, a także jest ona istotna jeżeli chodzi o pracę w charakterze opiekuna osób starszych.

Seniorzy potrzebują zdecydowanie więcej zrozumienia oraz empatii ze strony opiekujących się nimi osób, ponieważ codziennie muszą oni mierzyć się z ograniczeniami, jakie stawia przed nimi podeszły wiek oraz różne choroby. Warto więc w tej pracy kierować się pewnymi zasadami, które pomogą zapewnić podopiecznemu komfort oraz poprawią jego samopoczucie.

Zasady poprawnej opieki nad osobami starszymi

Zachowania etyczne to takie, które pozostają w zgodzie z pewnymi ogólnie przyjętymi normami i zasadami współżycia. W kwestii opieki nad osobami starszymi są one szczególnie ważne, ponieważ podczas wykonywania takich obowiązków opiekun często zmuszony jest ingerować w sferę intymności podopiecznego, co czasem może stanowić niekomfortową sytuację. Niezwykle duże znaczenie ma tutaj umiejętność dostosowania form opieki do takich delikatnych kwestii oraz taktownego zachowywania się. Opiekun powinien odznaczać się życzliwością i chęcią pomocy, a także postarać się, by wszelkie czynności odbywały się naturalnie i swobodnie. Warto przy tym pamiętać o podstawowych prawach, jakie przysługują każdemu człowiekowi i traktować osobę starszą jak równą sobie, bez względu na to, jakich dolegliwości lub ograniczeń ona doświadcza. Nie zapominajmy, że każdy ma prawo do zachowania pewnej prywatności oraz traktowania z szacunkiem, a także uzyskiwania informacji o swoim stanie zdrowia. Aby móc zaspokoić potrzeby osoby, którą się opiekujemy, powinniśmy przede wszystkim potrafić odpowiednio się z nią komunikować. Warto robić to w sposób, który jej nie skrępuje, zapewniając przy tym miłą atmosferę.

Co jest niewskazane podczas opieki nad seniorem?

Opiekując się osobą w podeszłym wieku, nie powinniśmy pozwalać sobie na całkowitą swobodę. Należy zachowywać się z taktem i wyczuciem, a przy tym ograniczać pewne sytuacje, które mogłyby wprawić ją w zakłopotanie. Przede wszystkim nigdy nie wolno nam traktować jej bez szacunku, naśmiewać się lub komentować jej dolegliwości i ograniczeń w krzywdzący sposób. Nie powinniśmy również bagatelizować jej problemów, ponieważ to, co nam wydaje się błahe, dla drugiej osoby może stanowić poważny kłopot, który bardzo źle wpłynie na jej samopoczucie. Warto stworzyć podopiecznemu warunki do wypowiadania swojej opinii oraz przekazywania sugestii dotyczących opieki i nie podejmować decyzji za tę osobę. Nie wolno nam narzucać naszej woli na siłę ani próbować zmieniać pewnych przyzwyczajeń – może to obniżyć komfort i wygodę podopiecznego. Opiekun osoby starszej odpowiedzialny za jej bezpieczeństwo i dobre samopoczucie, a bez odpowiedniego podejścia na pewno nie uda mu się tego zapewnić.

Czy każdy będzie odpowiednim kandydatem na opiekuna osób starszych?

Każdy z nas ma inny charakter oraz inne podejście do wielu spraw. Nie wszyscy będziemy więc potrafili tak samo dobrze odnaleźć się w konkretnych sytuacjach i okazać drugiej osobie współczucie oraz zrozumienie. Najlepiej w zawodzie opiekuna osób starszych odnajdą się ci, którzy odznaczają się łagodnym usposobieniem oraz są wrażliwi na potrzeby drugiego człowieka. To właśnie oni poradzą sobie najlepiej podczas opieki nad osobą chorą chociażby na stwardnienie rozsiane lub inną chorobę wymagającą stałej opieki. Osoby mające porywczy charakter oraz szybko wpadające w złość mogłyby się tutaj nie sprawdzić, dlatego przed podjęciem takiej pracy warto zastanowić się, czy będziemy w stanie sprostać temu wyzwaniu. W przeciwnym razie współpraca będzie bardzo stresująca nie tylko dla osoby, którą się zajmujemy, ale także i dla nas. Praca niedopasowana do naszych możliwości i charakteru będzie dla nas jedynie przykrym obowiązkiem. Lepiej więc dowiedzieć się na czym polega praca opiekuna osób starszych zanim będziemy się starać o taką posadę.