Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych został ustanowiony został przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Od tamtego czasu obchodzone jest ono co roku 3 grudnia. Najnowsze badania GUS wskazują, że pod koniec 2014 r. w Polsce żyło około 4,9 mln osób niepełnosprawnych. Wynik ten jest mniejszy o prawie 353 tys. niż ten uzyskany w 2009 r. Co ważne, co piąta osoba z tej grupy nie miała prawnego statusu osoby niepełnosprawnej.

Idea Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych

Dzień ten ma na celu przedstawienie społeczeństwu problemów z jakimi borykają się osoby niepełnosprawne a także przyłączenie osób niepełnosprawnych do życia społecznego oraz zintegrowania ich z pozostałymi członkami społeczeństwa. To bardzo ważne, by w osobie niepełnosprawnej dostrzegać potencjał. Co roku podczas obchodów tego dnia wymyślana jest inna tematyka oraz inne hasło dnia. Wśród Idei Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych jest zwrócenie uwagi na sytuację w jakiej znajdują się osoby niepełnosprawne oraz chęć ułatwienia im poruszania się po miejscach publicznych. Wiele budynków nie jest jeszcze przystosowana do przyjmowania osób niepełnosprawnych. W dniu tym podkreślana jest ambicja ludzi niepełnosprawnych i ich szanse na znalezienie pracy. Zachęca się do traktowania ludzi niepełnosprawnych na tym samym poziomie co innych członków społeczeństwa.

Konwencja Praw Osób Niepełnosprawnych

W 2006 roku podczas 61 sesji Zgromadzenie Ogólne przyjęło Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych. Zgodnie z jej zapisami osoby niepełnosprawne posiadają prawo do swobodnego poruszania się (dostęp do budynków użytkowania publicznego, ułatwionego dostępu do środków transportu), prawo wolności, zapewniania ochrony zdrowotnej, prawo do edukacji, życia prywatnego oraz rodzinnego a także udział w życiu kulturalnym oraz politycznym.
Dzień ten ma również inne święta pokrewne :
• Międzynarodowy Dzień Inwalidów, który obchodzony jest co roku podczas trzeciej niedzieli marca
• Międzynarodowy Dzień Głuchych, który obchodzimy w ostatnią niedzielę września, dzień ten zapoczątkował powstały później Międzynarodowy Tydzień Głuchych. Tydzień uchwalony został przez Światową Federację Głuchych w 1958 roku.

Międzynarodowy Dzień Osób Niepełnosprawnych okazją do oceny ich sytuacji

Badania przeprowadzone przez GUS dowodzą, że osoby niepełnosprawne skarżą się na długotrwałe problemy zdrowotne i są bardziej narażone na choroby przewlekłe. Połowa z pytanych osób niepełnosprawnych twierdzi, że ma kłopoty z codziennymi czynnościami, np. jedzeniem, ubraniem się. Większość z nich korzysta z pomocy innych osób. Pracując w charakterze opiekunki osoby starszej często spotykamy się z różnymi przejawami niepełnosprawności ruchowej. Dobrze wiemy, że osoba taka wymaga szczególnej troski. Pamiętajmy jednak, że poza niepełnosprawnością nasz podopieczny może mieć wiele do zaproponowania. Czasem wystarczy dobre słowo i odrobina zrozumienia, by poczuł się pełnoprawnym członkiem społeczeństwa. Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych składamy najlepsze życzenia dla osób z niepełnosprawnością, ich rodzinom i opiekunom.