Tysiące polskich opiekunów sprawuje opiekę nad seniorami w kraju i za granicą. Dbanie o osobę starszą to czasochłonne i wymagające zajęcie. Osoby pracujące jako opiekunowie powinny być empatyczne, cierpliwe i bardzo odpowiedzialne. To, jak bardzo wspieramy seniora w codziennych czynnościach, jest często uzależnione od jego stanu zdrowia i dolegliwości, na jakie on cierpi.

U większości z nich diagnozowane są tzw. choroby starcze, takie jak na przykład demencja, Alzheimer czy cukrzyca. Podopieczni skarżą się przeważnie na wahania nastroju, problemy z poruszaniem się, zaburzenia pamięci i rozmaite bóle. Częstą dolegliwością są też problemy ze słuchem, który w starszym wieku nie jest już tak wyostrzony jak w młodości. Powoduje to kłopoty z porozumiewaniem się z otoczeniem, a także wywołuje uczucie wstydu, odizolowania i dyskomfort. Opiekując się seniorem chorującym na niedosłuch, trzeba się więc wykazać dużą dozą cierpliwości, wrażliwości oraz ogromnym taktem. Dowiedzmy się na ten temat więcej.

Niedosłuch – jakie są jego przyczyny?

Niedosłuch u osób starszych jest częstym problemem ograniczającym życie zawodowe i rodzinne. O jego powstawaniu decyduje naturalny proces starzenia się organizmu. Znaczne pogorszenie słuchu następuje zazwyczaj po sześćdziesiątym roku życia, a do największego nasilenia tych problemów dochodzi po 80. urodzinach. Wielu seniorów lekceważy objawy tej choroby i nie zawsze reaguje na nie w porę. Elementy ucha zużywają się z wiekiem, a codzienne życie w hałasie i stres przyspieszają ten proces. Głuchota starcza postępuje stopniowo. Początkowo objawia się złą słyszalnością wysokich tonów, ale z czasem się pogłębia. Pogorszenie słuchu jest procesem, który zaczyna się już u ludzi trzydziesto- i czterdziestoletnich. Warto pamiętać, że jest to proces rozłożony na dziesięciolecia i uzależniony od czynników genetycznych oraz innych chorób, na które cierpi dana osoba. Na całym świecie wzrasta liczba seniorów zmagających się z niedosłuchem. Wielu z nas nie ma świadomości, że jego skutki są poważne nie tylko dla zdrowia fizycznego, ale i psychicznego. Seniorzy mający problem ze słuchem izolują się od społeczeństwa, cierpią na depresję i napotykają utrudnienia w obszarze komunikacji. Sprawny słuch jest warunkiem, aby osoba starsza mogła poprawnie funkcjonować w społeczeństwie, więc opiekun powinien obdarzyć ją szczególną troską.

Jak opiekować się osobą niedosłyszącą?

Jeżeli sprawujemy opiekę nad osobą niedosłyszącą, przede wszystkim powinniśmy być dla niej wyrozumiali – nie ma ona przecież całkowitego wpływu na swój stan zdrowia. Leczenia seniora z niedosłuchem nie powinno zaczynać się od kupna implantu słuchowego – jego obecność może wywołać w osobie starszej bunt i złość, gdyż może mieć ona inne przeświadczenie o swoim stanie zdrowia. Dopóki osoba starsza nie zaakceptuje swoich ułomności i nie zechce ich leczyć, warto ją delikatnie uświadamiać oraz nastawić się na komunikację niewerbalną. Wyraz twarzy szybko zdradza samopoczucie danej osoby, więc opiekun powinien śledzić gesty podopiecznego i wyciągać na ich podstawie wnioski. Pamiętajmy, że nasza mowa ciała musi iść w parze z wypowiadanymi słowami, gdyż będzie to gwarancją skutecznego porozumiewania się z seniorem. Kontaktując się z podopiecznym, stawajmy po stronie jego lepiej działającego ucha, a komunikat powtarzajmy aż do momentu, gdy zostaniemy zrozumiani. Ponadto ważne jest też to, by podczas rozmowy podopieczny nas widział – osoby niedosłyszące często uczą się odczytywać wypowiadane słowa z ruchu warg. Z tego samego powodu ważne jest też, by zadbać o odpowiednie oświetlenie. Wskazana jest także wyrazista mimika twarzy, która pozwoli podopiecznemu uzupełnić te informacje, których nie dosłyszał. Należy zawsze cierpliwie poczekać na jego odpowiedź i, co najważniejsze, nie ponaglać go ani nie odpowiadać za niego. Senior z problemami słuchowymi powinien unikać hałasu i zatłoczonych przestrzeni. W tym celu warto udać się z nim na spacer do parku lub wyjechać poza miasto, by miał okazję poprzebywać z dala od uciążliwego zgiełku.