Społeczeństwo niemieckie starzeje się. Jako, że jednocześnie średnia długość życia wydłuża się, zapotrzebowanie na osoby świadczące usługi w charakterze opiekuna osób starszych w Niemczech wzrasta. Opiekunki osób starszych są więc i będą w przyszłości poszukiwane przez rodziny, które wolą by ich bliscy spędzili starość w zaciszu swojego domu.

Aktualnie średnia długość życia kobiety wynosi 82 lata i 7 miesięcy, podczas gdy mężczyzny – 77 lat i 6 miesięcy. Oznacza to, że aż 94% kobiet i 89% mężczyzn dożywa wielu 60 lat. Jeżeli przyjmiemy, że po przekroczeniu 65 roku życia przeciętny Niemiec mógłby potrzebować pomocy opiekuna, to po ukończeniu tego wieku żył będzie jeszcze ponad 10 lat.

Jednocześnie wiemy, że coraz więcej rodzin niemieckich decyduje się na zatrudnienie opiekunki. Według oficjalnych danych tylko 20.000 opiekunek ma opłacone ubezpieczenie, jednak istnieje prawdopodobieństwo, że dane te będą się stopniowo poprawiać. Wiąże się to z wprowadzonym w Niemczech obowiązkiem opłacania składek na poczet ubezpieczenia opiekuńczego (niem. Pflegeversicherung), z tytułu którego osoba objęta nim otrzymuje pieniądze wypłacane na członków swojej rodziny. To bliscy osoby wymagającej opieki rozstrzygają na co zostaną one przeznaczone i często decydują się w sposób legalny zatrudnić wykwalifikowaną opiekunkę.

 Stąd perspektywy dla osób chcących podjąć pracę jako opiekun osób starszych rysują się obiecująco. Statystyki wskazują, że ofert pracy powinno przybywać.