Dziś nie trzeba nikogo przekonywać, że znajomość języków obcych jest jedną z podstawowych umiejętności wymaganych w pracy. Języki obce są niezbędne nie tylko z uwagi na współpracę międzynarodową firm czy międzynarodową kadrę, ale także ze względu na obsługę klienta. Coraz częściej jest to klient obcojęzyczny. Przyczynia się do tego również globalizacja oraz upowszechnienie podróży. Języki obce są jednak najbardziej pożądane w pracy za granicą, która jest zazwyczaj kusząca ofertą.

Do podjęcia decyzji o wyjeździe zachęcają wyższe zarobki, znaczna poprawa standardu życia lub spotkanie z obcą kulturą. Należy pamiętać, że nieznajomość języka obcego znacznie obniża kwalifikacje, zarobki, a także często uniemożliwia porozumienie się poza granicami kraju. Umiejętność posługiwania się językiem obcym daje możliwości na znalezienie lepiej płatnej i satysfakcjonującej posady. Czy praca za granicą bez tej kwalifikacji jest w ogóle możliwa?

Praca za granicą bez znajomości języka

Najważniejszym czynnikiem warunkującym atrakcyjność pracy za granicą jest znajomość języka obcego. Obecnie podstawowym językiem obcym, którym może porozumieć się większość Europejczyków, jest angielski. Znajomość przynajmniej jednego języka obcego pozwala z pewnością na znalezienie ciekawszej i lepiej płatnej pracy. Osoby, które taką umiejętnością nie mogą się pochwalić, również mają szansę na znalezienie pracy, jednak sytuacja ta ma swoje minusy. Na osoby, które nie znają języka obcego lub znają jedynie podstawowe zwroty czeka zazwyczaj praca fizyczna. Można znaleźć mnóstwo ogłoszeń dotyczących pracy przy produkcji, przy taśmie w fabryce wyrobów mięsnych, przy zbiorach owoców i warzyw, budowie, w magazynach. Większość z nich to prace sezonowe, zazwyczaj skierowane do młodszych osób lub do par, zaś stawka godzinowa jest dość niska. Brak znajomości języka obcego utrudnia również komunikację i porozumiewanie się. Dotyczy to zarówno rozmowy z pracodawcą, jak również z sąsiadami, sprzedawcami. Należy pamiętać, że zdarzają się sytuacje wyjątkowe, w których konieczne jest udanie się do urzędu lub skorzystanie ze służby zdrowia. Nieznajomość języka obcego może przyczynić się do uniemożliwienia komunikacji lub doprowadzić do wielu pomyłek. Dodatkowo osoba nieznająca języka obcego jest narażona na wiele niebezpieczeństw. Na portalach internetowych krążą setki ogłoszeń pracy, w których pracodawca pozostaje anonimowy. Należy być bardzo ostrożnym, ponieważ może okazać się, iż jest to oferta pracy nielegalnej. Bez znajomości języka obcego trudnością może być również podpisanie umowy przed wyjazdem do pracy. Trzeba zwrócić szczególną uwagę na to, aby umowa sporządzona była w języku polskim. Najlepszym rozwiązaniem jest korzystanie z pośrednictwa agencji, które dają pewność, że podejmowana praca jest legalna. Ogromnym ryzykiem są również tzw. „wyjazdy w ciemno”. Wiążą się one z dużą ilością stresu i wieloma trudnościami. Rozwiązaniem może okazać się zatrudnienie u polskiego pracodawcy za granicą, jednak ogranicza to znacznie liczbę możliwych zleceń.

Język obcy u opiekuna

Sytuacja wygląda nieco inaczej w przypadku pracy w opiece za granicą. Znajomość języka obcego przynajmniej w stopniu komunikatywnym jest niemal niezbędna. Praca ta polega na kontakcie z innymi ludźmi, często z osobami starszymi, które mówią niewyraźnie i różnie reagują na nieznajomość języka obcego przez swojego opiekuna. Należy pamiętać, że kontakt nie dotyczy jedynie podopiecznego, ale także jego rodziny i lekarzy. Osoba nie znająca języka obcego nie jest w stanie zawrzeć nowych znajomości, a więc jest skazana na spędzanie wolnego czasu w samotności. Dodatkowo zakupy w sklepie lub aptece, wizyta w urzędzie lub na poczcie jest bardziej stresująca i problematyczna. Rodziny chorych bardzo często doceniają osoby, które dobrze radzą sobie z językiem obcym i to właśnie one otrzymują atrakcyjne wynagrodzenia.

Opanuj podstawy języka

Nie znając języka obcego należy zachować dużą ostrożność podczas poszukiwania zatrudnienia. Można zostać oszukanym lub nieświadomie podjąć się nielegalnej pracy. Wyjazd za granicę bez znajomości języka wiąże się też z ogromnym stresem i zdecydowanie mniejszym komfortem pracy. Ponadto brak tej cennej umiejętności obniża kwalifikacje i możliwe zarobki. Nie przesądza to jednak o znalezieniu zatrudnienia za granicą. Znajomość języka obcego daje poczucie pewności siebie oraz ułatwia życie codzienne w obcym kraju. Najlepszym rozwiązaniem jest więc opanowanie języka obcego na poziomie przynajmniej komunikatywnym, co pozwoli przede wszystkim na odnalezienie się w nowym środowisku i zwiększenie komfortu pracy.