Program Au Pair to pobyt za granicą dla młodych osób w wieku 18-29 lat (górna granica wieku jest ruchoma, w zależności od kraju), który trwa zazwyczaj od 2 do 12 miesięcy. Dotyczy osób, które chcą zamieszkać za granicą i przede wszystkim doskonalić swoje umiejętności językowe. Termin Au Pair określa najczęściej cudzoziemkę, która mieszka z zagraniczną rodziną i spełnia rolę „starszej siostry” pomagającej w opiece nad dziećmi. W zamian za opiekę i drobną pomoc w obowiązkach domowych oferują zakwaterowanie, wyżywienie oraz kieszonkowe (na własne wydatki). Warto dodać, że Au Pair jest traktowana jako członek rodziny i często bierze udział we wszystkich jej wydarzeniach i uroczystościach.

Osoba taka ma możliwość nauki języka, poznawania nowych ludzi oraz doświadczenia kultury danego kraju. Może również uczęszczać na kurs językowy, który opłaca sama, a jego koszt nie przekracza zazwyczaj ¼ miesięcznego kieszonkowego. Wyjazd w ramach programu Au Pair nie jest typowym wyjazdem zarobkowym. Istotą jest tu pobyt u rodziny goszczącej i możliwość poznania innego kraju. Dla wielu młodych osób stanowi on cenne doświadczenie w pracy. Z pewnością decyzja o wyjeździe nie należy do łatwych, jednak program ten stwarza wiele nowych możliwości i pozwala zdobyć dodatkowe umiejętności i kwalifikacje.

Au Pair – warunki udziału

Aby wyjechać za granicę w ramach programu Au Pair trzeba mieć ukończone 18 lat oraz wykształcenie przynajmniej średnie. Należy znać język obowiązujący w docelowym kraju przynajmniej na poziomie komunikatywnym. Osoba, która chce wziąć udział w programie, powinna posiadać doświadczenie w kontaktach z dziećmi poprzez opiekę, pracę w harcerstwie, opiekę na obozach. Musi być również osobą niepalącą, elastyczną, umiejącą łatwo i szybko przystosować się do nowego środowiska i co najważniejsze, musi lubić dzieci. Jednym z podstawowych warunków jest też niekaralność oraz dobry stan zdrowia. Obowiązki Au Pair polegają na opiece nad dziećmi przez ok. 25-35 godzin tygodniowo oraz prostych pracach domowych. Opiekunka otrzymuje samodzielny pokój, kieszonkowe oraz urlop (w zależności od długości pobytu). Ubezpieczenie medyczne opłacane jest przez rodzinę tylko w niektórych krajach. Dodatkowo 2-3 razy w tygodniu potrzebna jest również opieka nad dziećmi wieczorami, jednak każda opiekunka posiada 1-2 dni (w zależności od agencji) w tygodniu wolnego. Każda agencja wymaga dostarczenia przed wyjazdem innego zestawu dokumentów, jednak większość z nich potrzebuje karty zgłoszeniowej, udokumentowanej opieki nad dziećmi, listów referencyjnych, kilku zdjęć z dziećmi, aktu urodzenia, zaświadczenia o niekaralności i stanie zdrowia, kserokopii paszportu oraz prawa jazdy. Przy wyjeździe do Stanów Zjednoczonych niezbędne jest posiadanie międzynarodowego prawa jazdy.

Korzyści płynące z projektu Au Pair

Wyjazd jako Au Pair nie jest wyjazdem typowo zarobkowym. Dzięki niemu można zdobyć kwalifikacje, nauczyć się języka obcego oraz poznać kulturę danego kraju. To ciekawe doświadczenie, które wymaga ogromnej odwagi. Jest to prawdziwa próba dojrzałości, samodzielności i umiejętności radzenia sobie w zupełnie nowym otoczeniu. Bycie Au Pair na początku nie jest łatwe. Nawyki nabyte w domu rodzinnym oraz sposób życia mogą być całkowicie różne od tych, z jakimi można spotkać się za granicą. Kolejnym cennym doświadczeniem jest odnalezienie wspólnego języka z gospodarzami pomimo różnic. Dzięki wyjazdowi można poprawić swoją znajomość języka obcego oraz poznać wiele potocznych słów i zwrotów, których nie zawsze da się nauczyć na zwykłym kursie językowym. Ogromną zaletą programu Au Pair jest możliwość zwiedzenia obcego kraju. W trakcie rocznego pobytu w Stanach Zjednoczonych istnieje możliwość podjęcia nauki na amerykańskim koledżu oraz przedłużenie wyjazdu o kolejne 30 dni w celu zwiedzania zakątków USA.

Kilka wskazówek dla wyjeżdżających

Program Au Pair jest idealny dla osób, które lubią dzieci i nie mogą pozwolić sobie same na tak długi i samodzielny wyjazd za granicę. Należy jednak pamiętać, że oprócz korzyści płynących z wyjazdu, pojawia się również odpowiedzialność. Najważniejsze w programie wymiany kulturowej są korzyści niematerialne, a nie kwestie finansowe. Ważny jest także wybór kraju i solidne przygotowanie się do wyjazdu. Przed wyjazdem trzeba dowiedzieć się jak najwięcej o przyszłych obowiązkach, co z pewnością pozwoli uniknąć wielu nieporozumień. Z kolei po przyjeździe najważniejsze są pierwsze dni. Należy przeznaczyć je na poznanie otoczenia oraz budowanie relacji z nowo poznaną rodziną, do czego potrzebna będzie cierpliwość i pozytywne nastawienie.