Zazwyczaj niemiecki senior kojarzy się z osobą, która otrzymuje wysoką emeryturę, ma czas na rozwijanie pasji i na dalekie podróże. Jednak nie każdy senior ma sowitą emeryturę za wypracowane lata pracy. Okazuje się, że całkiem duża część mieszkańców Niemiec będzie musiała zadowolić się w przyszłości niskimi emeryturami. Średnia wysokość emerytur może wynosić nawet 1000 Euro, co jest spowodowane brakiem świadomości konieczności oszczędzania. Przyczyną mogą być też znacznie opóźnione decyzje podejmowane przy wyborze odpowiedniego filaru.

Życie seniorów na emeryturze

Niemiecki system emerytalny opiera się na trzech filarach – państwowym, zawodowym i prywatnym. Pierwszy działa na zasadzie „pay as you go”, co oznacza, że składki opłacane przez pracowników są źródłem emerytur dla osób starszych. Drugim filarem są nieobowiązkowe emerytury zawodowe, które są zapewniane przez pracodawców. Ma do nich dostęp około połowa pracujących Niemców, a dzielą się na pięć rodzajów ubezpieczenia emerytalnego. Spośród grupy nieobowiązkowych emerytur zawodowych można wybrać bezpośredni dodatek do emerytury, ubezpieczenie (którego składki opłaca pracodawca), Pensionkasse (konto, na którym gromadzone są środki), fundusz emerytalny oraz fundusz wsparcia (tzw. Unterstuetzungkasse). Ostatnim prywatnym filarem są osobiste konta oszczędnościowe, które nie są dziedziczne. Są chronione prawem i podlegają zwrotom podatkowym (do określonej kwoty). Trzeci filar należy więc do samych seniorów i to oni dbają o wysokość tego świadczenia.

Czas wolny seniora

Senior na emeryturze oprócz czytania książek, powinien także uprawiać sport

Demografia

Niemcy należą do najszybciej starzejących się społeczeństw. Średnia długość życia w Niemczech to 73 lata u mężczyzn i 83 lata u kobiet. Dodatkowo towarzyszy temu niski przyrost naturalny. Obecnie co piąty Niemiec ma 65 lat i więcej, a na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 34 emerytów. Do 2060 roku sytuacja ma się pogorszyć. Emerytów będzie prawie dwa razy więcej, podobnie jak osób powyżej 80. roku życia. Dlatego też w przyszłości mogą pojawić się problemy z wypłatą świadczeń emerytalnych, zwłaszcza w przypadku dwóch pierwszych filarów. Ponadto Niemcy wprowadziły dość ryzykowny zabieg obniżenia wieku emerytalnego do 63. roku życia. Oczywiście będzie on dotyczyć osób, które przez 45 lat opłacały składki emerytalne. Pozostali seniorzy przejdą na emeryturę w wieku 65 lat.

Czas wolny i praca seniora

Większość niemieckich seniorów realizuje własne plany i cieszy się czasem dla siebie. Należą oni do zdrowych i aktywnych fizycznie osób, które nie szczędzą czasu na poranną gimnastykę, długie spacery czy popołudnia na pływalniach i siłowniach. Seniorzy w Niemczech rozwijają się wedle swojego hobby. Działa też mnóstwo organizacji , które zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego, a niektóre go nawet organizują. Najczęściej są to gry karciane, wspólne słuchanie muzyki, taniec, szydełkowanie. Istnieją organizacje samopomocy seniorów, które w ramach wolontariatu aktywizują osoby starsze. Organizują wolny czas, grupy artystyczne, wycieczki, a nawet uczą języków obcych. Liczba osób starszych w klubach fitness niemalże podwoiła się w ostatnich latach. W Niemczech działają również firmy organizujące wyjazdy dla seniorów do uzdrowisk, wycieczki wędrowne i rowerowe. Rozwija się także turystyka wellness, która polega na wyjazdach do uzdrowisk i kurortów w celu korzystania z metod odnowy biologicznej. Niemcy są bardzo aktywni jeśli chodzi o wkład w rozwój kultury. Wielu z nich działa we wszelkich organizacjach kulturalnych, edukacyjnych i społecznych. Starają się więc o wspólny dialog z młodszym pokoleniem, mając zarazem wpływ na rozwój niemieckiej kultury. W Niemczech funkcjonuje też usługa autobusowa, która pomaga osobom starszym mieszkającym na wsiach prowadzić aktywne życie. Kursowanie autobusów zapewniają ośrodki świadczące opiekę dla seniorów, a współfinansuje je Unia Europejska. W ten sposób osoby starsze i niepełnosprawne nie muszą być narażone na wykluczenie społeczne i mogą uczestniczyć w wielu aktywnościach, które były ograniczone ze względu na ich zamieszkanie. Co ciekawe, wielu seniorów nie rezygnuje z pracy po przejściu na emeryturę. Znaczna część z nich podejmuje pracę w niskim wymiarze godzin, aby aktywnie spędzać czas i dorobić sobie do emerytury. To bardzo korzystne rozwiązanie dla seniora, który chce zadbać zarówno o kondycję umysłową, jak i zdrowie.

Więcej informacji o opiece nad osobami starszymi w Niemczech można dowiedzieć się więcej na stronie firmy ProSenior.