Choroby osób starszych: Udar mózgu

Udar

Udar mózgu jest najpoważniejszą chorobą naczyniową mózgu. Na całym świecie stanowi on trzecią w kolejności przyczynę zgonów i główny powód niesprawności u osób powyżej 40. roku życia. Zlekceważenie pierwszych objawów może prowadzić do śmierci, dlatego bardzo ważne jest aby dobrze rozpoznać początkowe objawy i udzielić pierwszej pomocy.  Udar jest to zespół objawów klinicznych związanych z nagłym wystąpieniem ogniskowego lub uogólnionego zaburzenia czynności mózgu, utrzymujący się dłużej niż 24 godziny i niemający innej przyczyny niż naczyniowa. Ponad połowa udarów występuje u osób po 70 roku życia. Udar mózgu jest najczęstszą przyczyną niepełnosprawności. Powrót do zdrowia zależy od tego, jak szybko choremu została udzielona pierwsza pomoc i kiedy trafił pod specjalistyczną opiekę. Umiejętność szybkiego zareagowania na pierwsze objawy udaru może ocalić wielu osobom życie.

Rodzaje udarów:

 • udary niedokrwienne (85-90%)
 • zakrzepowo-zatorowe
 • zatorowe
 • hemodynamiczne – w wyniku obniżenia ciśnienia tętniczego

Jeśli podzielić udary ze względu na dynamikę, można wyróżnić:

 • przejściowe napady niedokrwienne (TIA) – objawy ustępują w ciągu 24 godzin
 • udar ustępujący (RIND) – objawy ustępują w ciągu 3 tygodni
 • udar dokonany (CS) – objawy utrzymują się na stałym poziomie lub nasilenie maleje tylko częściowo
 • Udar postępujący (PS) – objawy występują nagle, a następnie narastają stopniowo lub w postaci kolejnego zaostrzenia

Przyczyny udaru mózgu można podzielić na modyfikowalne i niemodyfikowalne. Do tych ostatnich należą:

 • wiek – ryzyko zwiększa się dwukrotnie co 10 lat, od 55 roku życia
 • płeć męska
 • etniczna (rasa czarna, żółta)
 • predyspozycje rodzinne i genetyczne
 • przebyte udary

Do modyfikowalnych należą:

 • nadciśnienie tętnicze
 • choroby serca
 • zaburzenia gospodarki lipidowej
 • cukrzyca
 • zakażenia
 • choroby naczyń
 • zwężenie tętnicy szyjnej wewnętrznej
 • dysplazja włóknisto-mięśniowa
 • palenie papierosów
 • nadużywanie alkoholu
 • otyłość
 • artretyzm
 • zespół bezdechu sennego
 • zaburzenia krzepnięcia
 • udar
 • niedoczynność tarczycy
 • narkotyki

Objawy:

Udar występuje bez objawów poprzedzających. Najczęściej występuje w nocy, a chory odczuwa skutki po przebudzeniu. Pogorszenie stanu ogólnego następuje nagle, często po dużym wysiłku lub stresie. Zwykle występuje bardzo silny ból głowy, nudności i wymioty. Typowo w ciągu kilku minut dochodzi do utraty przytomności. Zwykle występuje porażenie połowiczne. Małe udary krwotoczne, przebiegające z niewielkimi zaburzeniami świadomości, może cechować zależnie od umiejscowienia:

 • płat czołowy – ból okolicy czołowej, niedowład połowiczy
 • płat ciemieniowy – ból w okolicy ciemieniowo-skroniowej, zaburzenie czucia
 • płat skroniowy – ból w okolicy skroniowej, niedowidzenie kwadrantowe
 • płat potyliczny – ból oka po stronie udaru, niedowidzenie połowicze

Ponadto mogą wystąpić: amnezja, padaczka, omamy, urojenia, afazja, majaczenia.

Profilaktyka:

Dotyczy ona głownie udarów niedokrwiennych.  Profilaktyka pierwotna polega na wyrównywaniu zaburzeń i uzyskaniu kontroli nad modyfikowalnymi czynnikami ryzyka udaru, czyli odpowiednim leczeniu chorób sprzyjających rozwinięciu się udaru mózgu oraz propagowaniu i wprowadzaniu zachowań  prozdrowotnych. W skrócie: leczenie nadciśnienia, odpowiednie leczenie przeciwzakrzepowe w przypadku odpowiednich chorób serca, wczesne rozpoznanie i odpowiednie leczenie cukrzycy,  wyrównywanie zaburzeń lipidowych, zakaz palenia tytoniu, regularny wysiłek fizyczny.

Profilaktyka przy  wszystkich typach udaru to:

 • monitorowanie czynności życiowych
 • wyrównywanie zaburzeń gospodarki wodno-elektrolitowej, węglowodanowej
 • kontrola ciśnienia tętniczego – należy unikać gwałtownego obniżania ciśnienia
 • stosowanie leków przeciwobrzękowych, przeciwdrgawkowych
 • profilaktyka przeciwzakrzepowa
 • zwalczanie gorączki

Chociaż udar jest najpoważniejszym uszkodzeniem mózgu, to w przypadku szybkiej reakcji chorego i dostępności odpowiednich środków możliwe jest przywrócenie prawidłowych funkcji mózgu lub też znaczne zmniejszenie objawów udaru. Profilaktyka wtórna oraz rehabilitacja pozwalają zmniejszyć ryzyko ponownego udaru oraz poprawić jakość funkcjonowania w życiu codziennym.

Jak opiekować się chorym po udarze?

 • zadbać aby temperatura w pokoju, w którym będzie przebywał wynosiła około 20 stopni Celsjusza
 • najlepiej żeby łóżko miało wysokość 63-65 cm
 • dla osób leżących powinien być przygotowany materac przeciwodleżynowy
 • jeśli osoba chora nie może samodzielnie się poruszać potrzebny będzie wózek inwalidzki
 • obok łóżka stawiamy mała szafeczkę, aby chory mógł postawić na niej potrzebne rzeczy, pamiętajmy aby postawić ją po stronie sparaliżowanej, aby chory ćwiczył uszkodzoną połowę ciała
 • pilnować, aby chory wykonywał ćwiczenia rehabilitacyjne pod okiem specjalisty
 • ważne jest, aby budować w pacjencie pewność siebie i dawać siłę do pokonywania niepełnosprawności
 • dbajmy o codzienna toaletę chorego 
 • podajmy pokarmy rozdrobnione, jeśli występują problemy z połykaniem
 • chory musi być dobrze nawodniony, około 2 litrów na dobę
 • jeśli jest problem z odruchem ssania podajmy płyny przez słomkę
 • gdy chory jest leżący to jest narażony na zapalenie płuc, dlatego powinno się go oklepywać dwa razy dziennie
 • zachęcajmy do wykonywania prostych ćwiczeń oddechowych - pomoże to zapobiec schorzeniom układy oddechowego
 • po udarze często występują problemy z mówieniem, dlatego pomagajmy choremu w nauce i nie okazujmy zniecierpliwienia
 • zachęcajmy do wysiłku umysłowego, rozwiązujmy krzyżówki, rebusy itp.
opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek kuchnia niemiecka
Niepoprawny token