REGULAMIN OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


W PROSENIOR SP. Z O.O. ORAZ SENIOR HOME SP. Z O.O.

 

Polityka prywatności na stronę www

Kwestie związane z bezpieczeństwem przetwarzania danych osobowych są dla nas bardzo ważne. W swojej działalności przestrzegamy przepisów Rozporządzenia Parlamentu i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Niniejsza polityka prywatności określa podstawowe zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych.

Współadministratorzy danych

Z uwagi na ścisłą współpracę, spółki Prosenior Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie oraz Senior Home Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wspólnie podejmują decyzje dotyczące celów i sposobów przetwarzania danych osobowych, a w konsekwencji są współadministratorami danych w rozumieniu art. 26 RODO. Istotną część naszych ustaleń znajdziesz tutaj.

Punkt kontaktowy

Ustanowiliśmy wspólny punkt kontaktowy - sprawach ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z nami pisząc na adres: info@prosenior24.pl lub dzwoniąc pod nr tel 22 343 94 50 .

Cele przetwarzania danych osobowych

Jeśli jesteś:

Kandydatką na opiekunkę lub opiekunką – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu zawarcia oraz realizacji zawartej z nami umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. faktu, że dane te są niezbędne do zawarcia i realizacji wiążącej nas umowy o współpracę, przez okres trwania umowy a także dalszych 2 lat;
 • w celu dopasowania profilu opiekunki do preferencji/oczekiwań osób wymagających opieki i ich rodzin oraz w celu przekazania Twoich danych osobowych podmiotom pośredniczącym w rekrutacji – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO, tj. Twojej zgody; w tym przypadku dane osobowe przetwarzane są do momentu wycofania przez Ciebie zgody;
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez okres 2 lat od momentu zakończenia umowy o współpracy.

Kontrahentem lub osobą zatrudnioną przez kontrahenta – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu zawarcia oraz realizacji zawartej z nami umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. faktu, że dane te są niezbędne do zawarcia i realizacji wiążącej nas umowy o współpracę, przez okres naszej współpracy a także dalszy okres (do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 • w celu realizacji zawartej z nami umowy o współpracę (jeśli nie jesteś bezpośrednio stron tej umowy), na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości prowadzenia działalności gospodarczej i realizacji zawartych z kontrahentami umów, przez okres naszej współpracy a także dalszy okres (do upływu przedawnienia ewentualnych roszczeń);
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z współpracy.

Osobą wymagającą opieki lub przedstawicielem takiej osoby – Twoje dane przetwarzane są:

 • Jeśli jesteś stroną umowy - w celu zawarcia oraz realizacji zawartej z nami umowy, na podstawie art. 6 ust 1 lit. b RODO, tj. faktu, że dane te są niezbędne do zawarcia i realizacji wiążącej nas umowy o współpracę, przez okres trwania umowy a także dalszych 2 lat;
 • Jeśli jesteś osobą, której dane zostały nam przekazane w związku z wykonywaniem umowy opieki, lub innej umowy ale nie jesteś bezpośrednio stroną tej umowy – w celu realizacji umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości świadczenia usług będących przedmiotem umowy o opiekę, przez okres trwania umowy a także dalszych 2 lat,
 • Jeżeli jesteś osobą wymagającą opieki i podajesz nam dane osobowe dotyczące stanu Twojego zdrowia lub inne dane wrażliwe, takie jak: dane dotyczące światopoglądu, przekonań religijnych, poglądów politycznych, danych genetycznych, danych dotyczących seksualności czy danych dotyczących orientacji seksualnej – dane te przetwarzamy jedynie w celu wybrania odpowiednich kandydatów na opiekunki medyczne, a tym samym w celu jak najlepszego świadczenia naszych usług; w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie Twojej zgody, tj. na podstawie art. 9 ust. 2 lit. a RODO; w takim przypadku przetwarzamy Twoje dane osobowe do momentu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie;
 • w celu ewentualnego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na możliwości dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, przez okres trwania umowy a także dalszych 2 lat.

Kandydatem do pracy – Twoje dane przetwarzane są:

 • w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, tj. naszego prawnego obowiązku zbierania danych kandydatów do pracy w zakresie określonym przepisem art. 22(1) kodeksu pracy – zasada ta dotyczy następujących danych osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, dane kontaktowe wskazane przez Ciebie, wykształcenie, kwalifikacje zawodowe oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia; wszelkie dane osobowe wykraczające poza zakres wskazany w art. 22(1) kodeksu pracy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli Twojej zgody; dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzamy przez czas trwania rekrutacji a także przez dalsze 7 dni po zakończonym procesie rekrutacji.

Odbiorcy danych

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być podmioty powiązane ze Współadministratorami oraz podmioty zewnętrze współpracujące z nami, takie jak firmy informatyczne, biura tłumaczeń, księgowość itd.

Twoje uprawnienia

Przysługuje Ci prawo do:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz uzyskania ich kopii
 • sprostowania Twoich danych osobowych
 • żądania usunięcia Twoich danych
 • ograniczenia przetwarzania
 • przenoszenia danych
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania - w przypadku, gdy dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli naszego prawnie uzasadnionego interesu,
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
 • wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w przypadku, gdy dane przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, czyli Twojej zgody; wycofanie zgody na przetwarzanie danych pozostaje bez wpływu na legalność przetwarzania na podstawie zgody przed jej wykonaniem.

Przetwarzanie danych osobowych na portalu społecznościowym Facebook oraz osób odwiedzających stronę internetową www.prosenior24.pl

Spółki Prosenior sp. z o.o. oraz Senior Home Sp. z o.o. oraz Facebook Inc., adres: 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025 USA (dalej jako „Facebook), są administratorami danych osobowych osób odwiedzających stronę internetową www.prosenior24.pl oraz funpage Prosenior24 w serwisie Facebook dostępny pod linkiem https://www.facebook.com/ProSenior24pl.

Wyświetlenie strony internetowej zawierającej wtyczkę Plugin Facebook powoduje automatyczne przekazywanie Facebookowi danych zawartych w plikach cookies – min. informacje o tym, że użytkownik odwiedził naszą stronę internetową, informacje o urządzeniu oraz informacje o aktywności użytkownika beż żadnego dalszego działania z jego strony. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy posiadasz konto na Facebooku i czy jesteś zalogowany.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Facebook znajduje się na tym portalu społecznościowym w zakładce „policy”: https://www.facebook.com/policy.php.

 

 Formularz kontaktowy

Wypełnij. Wyślij. Oddzwonimy!
Zgoda rekrutacyjna:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa) dla celów obecnie prowadzonych rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin


2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa) dla celów prowadzonych w przyszłości rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w przyszłych rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin .


Zgoda marketingowa:

1) Wyrażam zgodę na używanie przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Siłaczki 3/9, 02-495 Warszawa) na wskazany przez mnie adres e-mail informacji handlowej rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

5c466

Press Esc to close