LEKCJA 1

Ich heiße Barbara Nowak und bin Seniorenbetreuerin

Na pierwszej lekcji nauczysz się:

  • witać i żegnać w j. niemieckim.
  • z gramatyki: podstawowych osób (ja, ty, on, ...) i pytajniki (kto, co, ...), odmiany czasowników być (sein) i mieć (haben)
  • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: o numerach alarmowych i formie grzecznościowej Sie
1. Powitanie/Begrüßung i pożegnanie/Abschied:

Dzień dobry

Dobry wieczór
Dobranoc
Cześć

Do widzenia
Do usłyszenia

Guten Morgen [gutn morgn] – mówimy do mniej więcej 10 rano
Guten Tag [gutn tak] – mówimy po 10 rano
Guten Abend [gutn abent]
Gute Nacht [gute nacht]
Hallo [halo] – na powitanie
Tschüs [czus] – na pożegnanie
Auf Wiedersehen [auf widerzejn]
Auf Wiederhören [auf widerheoryn]

2. Gramatyka/Grammatik:

a) osoby:

ich [] – ja
du [du] – ty
er [er] – on
sie [zi] – ona
es [es] – ono
wir [wija] - my
ihr [ija] - wy
sie [zi] - oni
Sie [zi] – Pan/Pani/Państwo (forma grzecznościowa)

„Sie” w języku niemieckim jest formą grzecznościową i oznacza Pan, Pani lub Państwo. Używa się jej bardzo często podczas rozmów z osobami starszymi lub takimi, z którymi nie znamy się zbyt dobrze. Forma „du”, czyli „ty” stosowana jest dopiero, gdy ktoś nam ją zaproponuje. W Niemczech bardzo ważne jest, by na początku zwracać się w formie „Sie”.


b) pytajniki:

was [was] – co
wer [wer] – kto
wie [wi] – jak
woher [woher] – skąd
wo [wo] – gdzie
wann [wan] – kiedy

np. Was machst du?
np. Wer ist das?
np. Wie heißt du?
np. Woher kommen Sie?
np. Wo wohnst du?
np. Wann haben Sie Zeit?

Co robisz?
Kto to jest?
Jak się nazywasz?
Skąd Pan/Pani/Państwo pochodzą?
Gdzie mieszkasz?
Kiedy ma/mają Pan/Pani/Państwo czas?


c) czasowniki haben (mieć) i sein (być)

haben [habn]

ich habe wir haben
du hast ihr habt
er/sie/es hat sie/Sie haben

A: Wann haben Sie Zeit? [Wan habn zi cajt?] Kiedy ma Pan/Pani czas?
B: Ich habe heute Zeit. [Yś habe hojte cajt] Mam czas dzisiaj.

sein [zajn]

ich bin wir sind
du bist ihr seid
er/sie/es ist sie/Sie sind

A: Was bist du von Beruf? [Was byst du fon beruf?] Kim jesteś z zawodu?
B: Ich bin Seniorenbetreuerin. [Yś byn zeniorenbetrojeryn] Jestem opiekunką seniorów.

3. Numery alarmowe w Niemczech/ Notrufnummern in Deutschland:
  • Policja (Polizei) - 110
  • Straż Pożarna (Feuerwehr) - 112
  • Pogotowie Ratunkowe (Notdienst/Rettungsnotdienst) – 112

Są to numery darmowe, na które można dzwonić nawet z budki telefonicznej. W nagłych wypadkach na drogach szukamy informacji z numerem telefonu na poboczach.


ZADANIE/Aufgabe:

1. Uzupełnij zdania wyrazami:

a. Was bist du

?(Kim jesteś z zawodu?)

b. Wo

du?(Gdzie mieszkasz?)

c. Wann hast du

?(Kiedy masz czas?)

d. Ich

Anna Nowak. (Nazywam się Anna Nowak.)

e. Wie

du?(Jak się nazywasz?)

f. Wir

in Berlin. (Jesteśmy w Berlinie.)

g.

ihr aus Polen? (Jesteście z Polski?)

2. Przetłumacz na j. niemiecki:

Dzień dobry!

Do widzenia!

Cześć! (powitanie)

Dobranoc!

3. Przedstaw się po niemiecku:

Dzień dobry. Jestem Barbara Nowak. Jestem opiekunką seniorów. Jestem z Polski.

Pozostałe słówka, które się pojawiły podczas tej lekcji:

rzeczowniki:
der Beruf [beruf] – zawód
der Seniorenbetreuer [zeniorenbetrojer] – opiekun starszych osób
die Seniorenbetruerin [zeniorenbetrojeryn] – opiekunka osób starszych
die Zeit [cajt] – czas
Polen [polen] – Polska

czasowniki:
machen [machen] – robić
kommen [komen] – pochodzić
wohnen [wonen] – mieszkać
heißen [hajsen] – nazywać się

inne:
heute [hojte] – dziś
von Beruf [fon beruf] – z zawodu

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token