LEKCJA 102
książka

Ich finde das Buch sehr spannend

Na sto drugiej lekcji:

 • powtórzysz i poszerzysz znajomość słownictwa związanego z różnymi formami spędzania czasu wolnego;
 • poznasz zdania pytające zależne;
 • poznasz kilka najważniejszych faktów na temat Berlinale.
Verben/Czasowniki [werben]:

sich erholen [zyś eaholen] – odpoczywać
sich entspannen [zyś entszpanen] – relaksować się
sich amüsieren [zyś amyziren] – bawić się
faulenzen [fałlencen] – leniuchować
wandern [wandern] – wędrować
fern/sehen [feanzejen] – oglądać telewizję
lesen [lejzen] – czytać
stricken [sztriken] – robić na drutach

Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Roman [roman] – powieść
die Dichtung [dyśtunk] – poezja
historischer Roman [historischa roman] – powieść historyczna
der Abenteuerroman [abentojaroman] - powieść przygodowa
der Kriegsroman [krigsroman] - powieść wojenna
der Krimi [krimi] – kryminał
der Liebesroman [libesroman] – powieść romantyczna
die Biographie [bijografi] – biografia
das Märchen [merśen] – bajka
die Serie [zerje] – serial
die Staffel [sztafel] – sezon serialu
die Folge [folge] – odcinek serialu
die Handlung [handlunk] – akcja
der Untertitel [untatitel] – napisy podczas filmu
das Drehbuch [drejbuh] – scenariusz
die Kostüme [kostjume] – kostiumy
der Schauspieler [szałszpila] – aktor
der Regisseur [reżisuła] – reżyser
das Drama [drama] – dramat
der Abenteuerfilm [abentojafylm] – film przygodowy
der Actionfilm [ekszynfylm] – film akcji
biografischer Film [bijografisza fylm] – film biograficzny

Adjektive/Przymiotniki [adjektiwe]:

spannend [szpanent] – trzymający w napięciu
angenehm [angenejm] – przyjemny
überraschend [ybaraszent] – zaskakujący
langweilig [lankwajlyś] – nudny
vorhersehbar [foaheazejbar] – przewidywalny
kompliziert [komplicirt] - skomplikowany

Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Zeit im Freien verbringen [cajt ym frajen feabringen] – spędzać czas na świeżym powietrzu
in den Schrebergarten fahren [yn dejn szrebagarten faren] – jechać na działkę
Sport treiben [szport trajben] – uprawiać sport
Kreuzworträtsel lösen [krojcwortretsel lyzen] – rozwiązywać krzyżówki
Schach spielen [szah szpilen] – grać w szachy
Sonnenuntergang bewundern [zonenuntagang bewundern] – podziwiać zachód słońca
Sehen wir uns heute einen Film an. [zejen wija uns hojte ajnen fylm an] – Obejrzyjmy dzisiaj film.
Ruhen wir uns im Park aus. [ruen wija uns ym park ałs] – Odpocznijmy w parku.
Vielleicht möchten Sie in den Wald spazieren gehen. [filajśt myśten zi yn dejn walt szpacirengejen] – Czy może chce pan pospacerować w lesie?
Haben Sie Lust ins Kino/Theater/Museum zu gehen? [habn zi lust yns kino/teata/muzeum cu gejen] – Ma pan ochotę iść do kina/teatru/muzeum?
Meiner Meinung nach… [majna majnunk nah] – Moim zdaniem…
Ich bin der Meinung, dass… [yś byn dea majnunk das] – Jestem zdania, że…
Ich finde/glaube… [yś fynde/glałbe] - Uważam, że...
Ich halte… für interessant [yś halte … fuła interesant] – Uważam… za interesujące

Landeskunde/Krajoznawstwo [landeskunde]:

Die Internationalen Filmfestspiele Berlinale ist ein Filmfestival, das jährlich in Berlin stattfindet. Das Festival gilt als eines der bedeutendsten Ereignisse der Filmbranche. Berlinale findet seit 1951 statt. Seit 1978 wird das Festival im Februar veranstaltet, früher war es im Sommer. Die Hauptspielstätte von Berlinale ist seit 2000 ein Musicaltheater – das Theater am Potsdamer Platz. Die erfolgreichen Filme werden mit dem Goldenen und den Silbernen Bären ausgezeichnet. Das Motiv des Bären ist natürlich darauf zurückzuführen, dass dieses Tier das Symbol von Berlin ist.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie, Berlinale, odbywa się corocznie w Berlinie. Berlinale uchodzi za jedno z najważniejszych wydarzeń branży filmowej. Odbywa się od 1951 roku. Od roku 1978 organizowany jest w lutym, wcześniej latem. Główną lokacją festiwalu jest od 2000 roku musicalowy teatr – das Theater am Potsdamer Platz. Zwycięskie filmy wyróżniane są statuetką Złotego i Srebrnego Niedźwiedzia. Motyw niedźwiedzia wynika oczywiście z tego, że zwierzę to jest symbolem Berlina.

Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Zdanie pytające zależne to zdanie poboczne zaczynające się od spójnika ob (czy) lub zaimka pytającego:
wer – kto
wem – komu
wen – kogo
wessen – czyje
wie – jak
wo – gdzie
wann – kiedy
woher – dokąd
wohin – skąd
warum - dlaczego

W zdaniach pytających zależnych czasownik stoi na końcu.
Ich weiß nicht, wohin sie geht. – Nie wiem, dokąd ona idzie.

W zdaniach tych należy zwrócić uwagę na interpunkcję. Jeśli zdanie główne jest zdaniem twierdzącym na końcu stawiamy kropkę (1), jeśli jest zdaniem pytającym stawiamy znak zapytania (2), a jeśli jest zdaniem rozkazującym stawiamy wykrzyknik (3). Znak interpunkcyjny użyty na końcu zdania zależy więc od zdania głównego, a nie od zdania pytającego zależnego.

(1) Ich möchte wissen, ob sie schon fertig ist. – Chcę wiedzieć, czy ona jest już gotowa.
(2) Wissen Sie vielleicht, wo sich die Apotheke befindet? – Czy wie Pan może, gdzie znajduje się apteka?
(3) Sag mir, wohin du gehst! – Powiedz mi, dokąd idziesz!

ZADANIA / Aufgaben:

1. Was passt zum Film und was zum Buch? Ergänzen Sie die Tabelle mit den angegebenen Wörter. / Co pasuje do filmu a co do książki? Proszę uzupełnić tabelę podanymi słowami.

Schauspieler, Abenteuerroman, Drehbuch, Dichtung, Untertitel, Folge, Märchen, Staffel


Film:



Buch:


2. Was passt nicht?/ Co nie pasuje?
 1. sich erholen - sich entspannen - stricken
 2. langweilig - spannend - angenehm
 3. ich finde - ich lese - ich glaube
 4. Handlung - Krimi - Liebesroman
 5. fernsehen - treiben - lesen



3. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
in den Schrebergartenlösen
Zeit im Freieneinen Film an?
Kreuzworträtselzu gehen?
Ruhen wir uns im Parkverbringen
Haben Sie Lust ins Kinoaus?
Sehen wir uns heutefahren





4. Ergänzen Sie die Sätze mit ob oder einem richtigen Fragewort. / Proszę uzupełnić zdania spójnikiem ob lub zaimkiem pytającym.
 1. Könnten Sie mir sagen, ……… die Post ist?
 2. Sag mir bitte, ……… du traurig bist!
 3. Ich möchte wissen, ….. du das Buch gelesen hast.
 4. Ich wollte fragen, ….. dir der Film gefallen hat.
 5. Sag mir ehrlich, ….. du das letzte Mal im Theater warst!



5. Bilden Sie indirekte Fragesätze. / Proszę zbudować zdania pytające zależne.
 1. Möchten Sie nicht länger schlafen?
  Sagen Sie mir, ...
 2. Wie fühlen Sie sich heute?
  Ich möchte fragen, …
 3. Was wollen Sie heute essen?
  Sagen Sie mir bitte, …
 4. Wann haben Sie den Zahnarzttermin?
  Können Sie sich daran erinnern, …





test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token