LEKCJA 36
Wielkanoc

Ostern kommt!

Na trzydziestej szóstej lekcji nauczysz się:

  • jak w Niemczech obchodzi się Wielkanoc,
  • z gramatyki: budować zdania względne,
  • przydatnego słownictwa związanego z Wielkanocą.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

fallen [faln] - wypadać
kreisen um [krajzn um] - krążyć wokół
malen [maln] - malować
färben [ferbn] - farbować
verstecken [feasztekn] - ukrywać
rollen [roln] - toczyć
zerbrechen [cerbreśn] - tłuc
holen [holn] - przynosić
anzünden [anzyndn] - zapalać
wünschen [wynszn] - życzyć
sich ändern [ziś endean] - zmieniać się

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

das Erwachen [eawahn] - przebudzenie
die Erinnerung [erinerunk] - pamiątka
die Auferstehung [aufeasztejunk] - zmartwychwstanie
das Weihnachten [wajnahtn] - Boże Narodzenie
der Vollmond [folmond] - księżyc w pełni
die Karwoche [karwoche] - Wielki Tydzień
der Palmsonntag [palmsontak] - Niedziela Palmowa
der Gründonnerstag [gryndoneastak] - Wielki Czwartek
der Karfreitag [karfrajtak] - Wielki Piątek
der Karsamstag [karsamstak] - Wielka Sobota
der Gläubige [glojbige] - wierzący
der Osterbrauch [osteabrauch] - obyczaj wielkanocny
die Ostereier [osteraja] -pisanki
der Sieger [ziga] - zwyciezca
die Schönheit [szynhajt] - piękno
die Gesundheit [gezundhajt] - zdrowie
die Vertreibung [featrajbunk] - wygnanie
der Osterhase [osterhaze] - zając wielkanocny
das Küken [kyken] - pisklę
das Entchen [entsien] - kaczątko

3. Inne / andere [andere]:

sowohl... als auch [zowol... als auch]- zarówno...jak
fest [fest]- stały
ähnlich [enliś]- podobny
bestimmt [besztymt]- na pewno
sicher [zysia]- z pewnością

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]: Zdania względne / Relativsätze

Zdanie względne odpowiada na pytania: jaki? który? i określa rzeczownik zdania głównego, najczęściej występuje jako zdanie podrzędne bezpośrednio po zdaniu głównym, a czasownik w tym zdaniu względnym stoi na końcu zdania. Rolę zaimków względnych w mianowniku pełnią najczęściej der, die, das , die(w mianowniku – Nominativ) i tłumaczymy je jako który, która, które, którzy, np.:

Ich vermisse meine Freundlin, die ich in Deutschland kennengelernt habe. - Tęsknię za moją przyjaciółką, którą poznałam w Niemczech.
Ich mag dieses Kind, das neben Christoph sitzt. - Lubię to dziecko, które siedzi obok Krzysztofa.
Mir gefällt dieser Junge, der im roten Hemd ist. - Podoba mi się ten chłopak, który jest w czerwonej koszuli.

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]: Ostern kommt/ Nadchodzi Wielkanoc!

Ostern kommt!

Ostern ist sowohl ein Symbol für das Erwachen der Natur als auch ein christliches Fest, das zur Erinnerung an die Auferstehung von Jesus Christus gefeiert wird. Im Vergleich zu Weihnachten, findet Ostern an keinem festen Datum statt, aber wird immer am ersten Sonntag nach Vollmond gefeiert. Ein Jahr fällt es auf Mitte März, ein anderes Jahr auf Mitte April - das ändert sich immer.
Die Karwoche beginnt mit dem Palmsonntag. Am Gründonnerstag, Karfreitag und Karsamstag gehen die Gläubigen in die Kirche und am Karsamstag, am Abend beginnt die Auferstehungsfeier. Am Ostersonntag wird die Auferstehung Christi gefeiert. Die deutschen Osterbräuche, kreisen ähnlich wie die polnischen, um Ostereier, Wasser und Feuer. Man malt und färbt Eier, die am Ostersonntag zusammen mit Schokoladen im Garten versteckt werden. Die Kinder, die nach den Eiern suchen, haben viel Spaß. Ein anderes Spiel ist Eierrollen. Die Familie nimmt alle Ostereier und rollt diese - die Person, die die wenigsten Eier zerbrochen hat, ist der Sieger. Es gibt noch eine wichtige Tradition, die mit dem Wasser verbunden ist. Man holt in der Osternacht an einer bestimmten Stelle das Osterwasser, das Schönheit und Gesundheit für das ganze Jahr sichern soll. In dieser Nacht zündet man auf Bergen das Osterfeuer zur Wintervertreibung an.
Wenn man Ostersymbole wie bunten Ostereier, Osterhasen, künstliche, kleine Küken und Entchen sieht, ist das ein Signal dafür, dass Ostern kommt. Bald können wir uns gegenseitig „Freue Ostern!” wünschen.


Nadchodzi Wielkanoc!

Wielkanoc jest zarówno symbolem przebudzenia się natury, jak również świętem chrześcijańskim obchodzonym dla przypomnienia Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W przeciwieństwie do Świąt Bożego Narodzenia, Wielkanoc nie ma stałej daty, ale jest obchodzona w pierwszą niedzielę po pełni księżyca. Jednego roku wypada w połowie marca, innego w połowie kwietnia, to się zawsze zmienia.
Wielki Tydzień zaczyna się od Niedzieli Palmowej. W Wielki Czwartek, Piątek i Sobotę wierzący idą do kościoła i wieczorem w Wielką Sobotę jest świętowane Zmartwychwstanie Pana. Niemieckie zwyczaje wielkanocne, podobnie jak te polskie krążą wokół jajek wielkanocnych, wody i ognia. Maluje się i farbuje jajka, które w Niedzielę Wielkanocną ukrywa się w ogrodzie razem z czekoladkami. Dzieci, które szukają jajek bardzo dobrze się bawią. Inną zabawą jest toczenie jajek. Rodzina bierze wszystkie jajka wielkanocne i toczy je- ta osoba, która stłucze najmniej jajek jest zwycięzcą. Jest jeszcze jedna ważna tradycja z wodą. W noc Wielkiej Nocy bierze się wodę wielkanocną ze specjalnego miejsca, która powinna zapewnić piękno i zdrowie na cały rok. Tej nocy zapala się również ogień na górach, żeby wypędzić zimę.
Jeśli widzi się symbole wielkanocne takie jak kolorowe jajka, króliczki, sztuczne małe kurczaczki i kaczuszki, jest to sygnał, ze nadchodzi Wielkanoc i że niedługo będziemy życzyć sobie „Wesołych Świąt Wielkej Nocy”!


ZADANIA / Aufgaben:

1. Wie heißen diese Wörter, die mit Ostern verbunden sind? Der erste Buchstabe ist groß geschrieben. / Co to za słowa, które są związane z Wielkanocą? Słowa zaczynają się od wielkiej litery.
a) ied gnuhetsrefuA

b) die wohKrace

c) red sonPltmnaag

d) red cuhaOstbrre

e) sad nKekü
f) der Keirtarrgfa
2. Ergänzen Sie die Sätze mit dem Relativpronomen im Nominativ. / Proszę uzupełnić zdania zaimkami względnymi.
a) Kennst du diese hübsche Frau, ... gerade gekommen ist?

b) Dieses Buch, ... ich zum Geburtstag bekommen habe, hat mir sehr gefallen.

c) Kennst du den Name des Filmes, ... heute um 20:00 Uhr im Fernsehen läuft?

d) Mozarella ist ein Käse, ... aus Italien kommt.

e) Diese Fotos, ... du mir auf der Party gemacht hast, sind echt toll.

3. Verbinden Sie die Sätze mit Relativpronomen. / Proszę połączyć zdania zaimkami względnymi.
a) Kannst du mir den Kuli bringen? Er liegt auf dem Tisch.


b) Dort steht der neue Lehrer. Er unterrichtet Deutsch.


c) Das sind die Grammatikaufgaben. Wir sollen diese Aufgaben bis morgen abgeben.


d) Wo ist die Schokolade? Ich habe die Schokolade gestern gekauft.
test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token