LEKCJA 60
przyroda niemiecki

Wir fahren ins Grüne!

Na sześćdziesiątej lekcji:

  • poznasz słownictwo związane z przyrodą i krajobrazem, a także spędzaniem czasu na świeżym powietrzu,
  • poznasz przyimki, po których używa się Dativu,
  • dowiesz się, czym różni się województwo od kraju związkowego.
1. Verben / Czasowniki [werbn]:

spazieren gehen [szpacirn gejn] – iść na spacer
sich sonnen [zyś zonen] – opalać się
wandern [wandern] – wędrować

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Wald [dea walt] – las
der Park [dea park] – park
die Sonne [di zone] – słońce
die Wolke [di wolke] – chmura
der Berg [dea berk] – góra
das Meer [das mea] – morze
der See [dea ze] – jezioro
die See [di ze] – morze
der Sand [dea zant] – piasek
der Baum [dea bałm] – drzewo
der Fluss [dea flus] – rzeka
der Weg [dea wek] – droga
der Stein [dea sztajn] – kamień
der Himmel [dea hymel] – niebo
der Hügel [dea hygel] – pagórek
die Wiese [di wize] – łąka
die Blume [di blume] – kwiat
das Feld [das felt] – pole
das Gebüsch [das gebysz] – krzaki
das Tal [das tal] – dolina

3. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

ins Gebirge fahren [yns gebyrge farn] – jechać w góry
ins Grüne fahren [yns gryne farn] – wyjeżdzać na łono natury
Rad fahren [rat farn] – jeździć na rowerze
ein Picknick veranstalten [ajn pyknyk feaansztaltn] – organizować piknik
im Garten arbeiten [ym gartn arbajtn] – pracować w ogrodzie
Blumen gießen [blumen gisn] – podlewać kwiaty
Pflanzen anbauen [pflancen anbałn] – uprawiać rośliny
Blumen pflücken [blumen pflykn] – zrywać kwiaty
am Strand liegen [am sztrant lign] – leżeć na plaży
Berge steigen [berge sztajgn] – wspinać się na góry
auf dem Liegestuhl liegen [ałf dejm ligesztul lign] – leżeć na leżaku
viel Zeit draußen verbringen [fil cajt drałsn feabryngen] – spędzać czas na zewnątrz
ans Meer fahren [ans mea farn] – jechać nad morze
mit Stöcken spazieren gehen [myt sztykn szpacirn gejn] – spacerować z kijkami
aktive Erholung [aktiwe eaholunk] – aktywny wypoczynek
in der Sonne liegen [yn dea zone lign] – leżeć w słońcu
Sport treiben [szport trajbn] – uprawiać sport
mit dem Hund Gassi gehen [myt dejm hunt gasi gejn] – iść z psem na spacer

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

W ramach poprzednich lekcji poznaliśmy przyimki, po których rzeczownik jest używany w bierniku. Teraz poświęćmy chwilę uwagi przyimkom łączącym się z celownikiem. Oto one:

ab – od (znaczenie czasowe, używany do przyszłości)
Ab dem nächsten Tag esse ich keine Süßigkeiten mehr. – Od następnego dnia nie jem już słodyczy.

aus – z
Das Projekt besteht aus einer Reihe von Teilen. – Projekt składa się z szeregu części.
Um 7 Uhr gehe ich aus der Wohnung hinaus. – O 7 wychodzę z mieszkania.

außer – oprócz
Außer meinem Bruder kommt noch meine Schwester. – Poza moim bratem przyjdzie też moja siostra.

bei – u, koło
Er wohnt noch bei seinen Eltern. - On mieszka jeszcze u rodziców.
Potsdam liegt bei *Berlin. – Poczdam leży koło Berlina.
*Przed nazwami miast nie stosuje się rodzajników.

gegenüber – naprzeciw, wobec
Du bist mir gegenüber nicht fair. – Nie jesteś wobec mnie w porządku.
Die Kirche steht gegenüber dem Bahnhof. – Kościół stoi naprzeciw dworca.

5. Landeskunde/Krajoznawstwo [landeskunde]:

Bundesland und Woiwodschaft
Deutschland gliedert sich in Bundesländer und Polen in Woiwodschaften. Es gibt viele Unterschiede zwischen den Bundesländern und den Woiwodschaften. An der Spitze jedes Bundeslandes steht eine Bundesregierung, die über viel mehr Selbstständigkeit verfügt als Vorstand der Woiwodschaft in Polen. Jedes Bundesland hat eine eigene Verfassung und kann viele selbstständige Entscheidungen treffen, z. B in Bezug auf Steuer oder Schulwesen. Die Zahl der Bundesländer und der Woiwodschaften ist gleich. Deutschland besteht aus 16 Bundesländern und Polen aus 16 Woiwodschaften.

Kraj związkowy a województwo
Niemcy dzielą się na kraje związkowe, a Polska na województwa. Istnieje wiele różnic między województwem a krajem związkowym. Na czele kraju związkowego stoi rząd, który jest bardziej samodzielny niż zarząd województwa. Każdy kraj związkowy ma własną konstytucję i może samodzielnie podejmować wiele decyzji dotyczących, np. systemu podatkowego i szkolnictwa. Liczba krajów związkowych i województw jest taka sama. Niemcy składają się z 16 krajów związkowych, a Polska z 16 województw.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie jede Lücke mit einem Wort aus der Liste. / Proszę uzupełnić każdą lukę jednym słowem z listy.

Strand, verbringen, Berge, veranstaltet, Gebirge, Garten, Erholung, Meer, sonne, Liegestuhl, Rad, Stöcken, baut

a) Wir …………………….. viel Zeit draußen. Jedes Wochenende fahren wir …………….. und gehen wir mit den …………… spazieren. Wir mögen aktive ………………………

b) Frau Seidel hat einen ……………… . Sie liegt dort gern auf dem …………………… oder …………….. Pflanzen an. Manchmal ……………. sie ein Picknick in ihrem Garten.

c) Dieser Sommer fahren wir ins ……………… oder ans …………………. Wir haben uns noch nicht entschieden. Ich liege sehr gern am ………………….. und ……………….. mich, aber ……………………. steige ich auch gern. Das ist eine schwierige Entscheidung.

2. Was passt nicht? Schreichen Sie ein Wort weg und ergänzen Sie die Artikel. / Co nie pasuje? Proszę wykreślić jedno słowo i uzupełnić rodzajniki.

a) Meer - See - Wald - Flussb) Tal - Garten - Pflanzen - Blumenc) Sonne - Strand - See - Feldd) Gebirge - Gebüsch - Tal - Hügele) Weg - Sonne - Wolke - Himmelf) Baum - Stein - Pflanze - Gebüsch

3. Welches Wort passt – ab, aus, außer, bei oder gegenüber? / Które słowo pasuje – ab, aus, außer, bei czy gegenüber?

a) Monika ist jetzt ……………. ihrem Zahnarzt.

b) Um wie viel Uhr kommen Ihre Enkelkinder …………… der Schule?

c) …………….. nächsten Monat wohnen sie in einer neuen Wohnung.

d) Wie lange arbeitest du schon …………. dieser Firma?

e) ………………… dir kommen noch ein paar Freunde von mir.

f) Mein Büro befindet sich ……………….. der Schule.

g) Ich wohne jetzt …….…… meiner deutschen Freundin.

h) Das Bett ist ………… Holz.

i) Potsdam liegt …………….. Berlin.

j) ………………… morgen treibe ich mehr Sport.

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token