LEKCJA 75
wielkanoc

Bald kommt der Frühling

Na siedemdziesiątej piątej lekcji:

 • powtórzysz słownictwo związane z wiosną i Wielkanocą,
 • poszerzysz wiedzę na temat rekcji przymiotnika,
 • dowiesz się, jakie są najpopularniejsze religie w Niemczech.
1. Verben/Czasowniki [werbn]:

vor|bereiten [foaberajten] - przygotować
feiern [fajern] – świętować
fasten [fasten] – pościć
sich ändern [zyś endean] – zmieniać się

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

das Ostern [das ostern] – Wielkanoc
der Palmsonntag [dea palmzontak] – Niedziela Palmowa
die Karwoche [die karwohe] – Wielki Tydzień
der Gründonnerstag [dea gryndonastak] – Wielki Czwartek
der Karfreitag [dea karfrajtak] – Wielki Piątek
der Ostersamstag [dea ostazamstak] – Sobota Wielkanocna
der Ostersonntag [dea ostazontak] – Niedziela Wielkanocna
der Ostermontag [dea ostamontak] – Poniedziałek Wielkanocny
der Osterbrauch [dea ostabrałch] - obyczaj wielkanocny
das Osterspritzen [das ostaszprycen] – polewanie wodą/śmigus-dyngus
der Gläubige [dea glojbige] - wierzący
die Fastenzeit [di fastencajt] – Wielki Post
die Auferstehung von Jesus [di ałfeasztejunk fon jezus] – zmartwychwstanie Jezusa
die Auferstehungsmesse [di ałfersztejungsmese] – msza rezurekcyjna
der Osterhase [dea ostahaze] – zajączek wielkanocny
das Osterlamm [das ostalam] – baranek wielkanocny
das Küken [das kyken] – pisklę
der Frühling [dea frylink] – wiosna
die Wettervorhersage [di wetafoaheazage] – prognoza pogody
der Frühjarsputz [dea fryjarspuc] – wiosenne porządki
der Regenschauer [dea rejgenszała] – przelotny deszcz
das Tauwetter [das tałweta] – odwilż
das Schmuddelwetter [das szmudelweta] – chlapa
die Zeitumstellung [di cajtumsztelunk] – zmiana czasu
die Sommerzeit [di zomacajt] – czas letni
die Winterzeit [di wyntacajt] – czas zimowy

3. Ausdrücke / Zwroty [ałsdryke]:

Speisen weihen [szpajzen wajen] – święcić potrawy
Ostereier verstecken [ostaaja feaszteken] – chować jajka wielkanocne
Ostereier bemalen [ostaaja bemalen] – malować jajka
mit Wasser bespritzen [myt wasa beszprycen] – polewać wodą
Blumen pflücken [blumen pflyken] - zbierać kwiaty
Blumen pflanzen [blumen pflancen] - sadzić kwiaty
im Garten arbeiten [ym garten arbajtn] - pracować w ogrodzie
es regnet [es regnet] - pada deszcz
es nieselt [es nizelt] - mży
es wird immer wärmer [es wyrd ymma werma] - robi się coraz cieplej
es ist nass [es yst nas] - jest mokro
die Sonne scheint [di zone szajnt] - słońce świeci
die Uhr um|stellen [die uła umszteln] - przestawić zegarek
frühlingshaft [frylinkshaft] - wiosenny
wechselhaft [wekselhaft] - zmienny
wetterfühlig [wetafyliś] - wrażliwy na zmianę pogody

4. Grammatik / Gramatyka [gramatyk]:

Na poprzedniej lekcji poruszyliśmy temat rekcji przymiotnika, czyli przyimków używanych z konkretnymi przymiotnikami. Przyimków tych należy uczyć się na pamięć razem z przymiotnikiem. Poniżej rozszerzenie poprzedniej listy:

erkrankt an + D – chory na
blind auf + D (einem Auge) – ślepy na (jedno oko)
taub auf + D (einem Ohr) – głuchy na (jedno ucho)
angewiesen auf + Akk – zdany na coś/kogoś
behilflich bei + D – pomocny w/przy
geeignet für + Akk – nadający się do
misstrauisch gegen + Akk – nieufny wobec
befreundet mit + D – zaprzyjaźniony z
einverstanden sein mit + D – zgadzać się na
zufrieden mit + D – zadowolony z
ärgerlich über + Akk – rozgniewany czymś
begeistert von + D – zachwycony czymś
5. Landeskunde / Krajoznawstwo [landeskunde]

Die vorherrschende Religion in Deutschland ist Christentum. Am größten sind die Römisch-katholische und die Evangelische Kirche. Während die meisten Protestanten im Norddeutschland wohnen, überwiegen die Katholiken im Süden und Westen des Landes. Die zweitgrößte Religion nach dem Christentum ist Islam. Die Zahl der Muslimen nimmt zu, was auf die Einwanderung von Bekennern dieser Religion zurückzuführen ist. Obwohl die Zahl der Muslimen steigt, ist Christentum immer noch stark überwiegend. Über ein Drittel der Deutschen bekennt sich zu keiner Religion.

Dominującą religią w Niemczech jest chrześcijaństwo. Największymi kościołami są Kościół Rzymskokatolicki oraz Kościół Ewangelicki. Podczas gdy największa liczba protestantów zamieszkuje północne Niemcy, katolicyzm dominuje na południu i zachodzie. Drugą pod względem ilości wiernych religią w Niemczech jest islam. Liczba muzułmanów w Niemczech rośnie, co związane jest z imigracją wyznawców tej religii. Chociaż liczba muzułmanów rośnie, chrześcijaństwo nadal znacznie przeważa. Ponad jedna trzecia Niemców nie wyznaje żadnej religii.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie die Definitionen. / Proszę uzupełnić definicje.
 1. Die Zeit vor Ostern, währen der man kein Fleisch oder keine Süßigkeiten isst, heißt .......... .
 2. Der Sonntag vor Ostersonntag heißt ........... .
 3. Kurzer Regenfall heißt .......... .
 4. Wenn der Schnee schmilzt sprechen wir über .......... .
 5. Der Freitag vor Ostern, an dem Jesus gestorben ist, heißt .......... .


2. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
mit Wasserbemalen
Speisenumstellen
Ostereierbespritzen
Blumenpflücken
esweihen
die Sonnenieselt
die Uhrscheint

3. Ergänzen Sie die Tabelle. / Proszę uzupełnić tabelę.

wechselhaft, der Gründonnerstag, das Schmuddelwetter, die Karwoche,
die Auferstehung, frühlingshaft, fasten, es ist nass


Ostern – Wielkanoc Wetter – pogoda
4. Ergänzen Sie die fehlenden Präpositionen. / Proszę uzupełnić brakujące przyimki.
 1. Mein Mann ist sehr misstrauisch .......... Fremde.
 2. Diese Patientin ist erkrankt .......... einer seltenen Krankheit.
 3. Ich glaube, dass ich .......... deine Hilfe angewiesen bin.
 4. Frau Kimmel ist taub .......... einem Ohr.
 5. Ich bin wirklich begeistert .......... den Werken dieses Künstlers.5. Ergänzen Sie die Sätze mit einer richtigen Form des Worten in Klammern. / Proszę uzupełnić zdania właściwą formą słowa w nawiasie.
 1. Die Patientin ist blind auf ……………….. (ein) Auge.
 2. Sie war mir bei ………………. (dieses) Problem sehr behilflich.
 3. Frau Seidel ist mit ……………. (der) Arzt völlig einverstanden.
 4. Ich bin mit ……………….. (Ihr) Arbeit sehr zufrieden.
 5. Die Eltern sind sehr ärgerlich über ……………. (das) Benehmen ihrer Tochter.test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token