Poleć nam pracownika”
- regulamin premii udzielanej przez ProSenior za polecenie pracownika

 

§ 1. Przedmiot regulaminu

1. Przedmiotem niniejszego regulaminu jest ustalenie zasad przyznawania oraz wypłacania dodatku (premii) do wynagrodzenia w wysokości 400 PLN netto/ 450 PLN netto* , który przysługiwać może osobom zatrudnionym na podstawie umowy zlecenia obejmującej świadczenie czynności opiekuńczych, zawartej z jednym z niżej wymienionych podmiotów, tj.:
1.1. Prosenior Sp. z o.o., ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa NIP: 611 272 30 95

1.2. Senior Home Sp. z o.o., ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa NIP: 522 300 34 98 .

2. Dodatek do wynagrodzenia przyznany może zostać tylko po spełnieniu warunków określonych w regulaminie oraz po podpisaniu stosownego aneksu do umowy zlecenia, którego zapisy zgodne są z niniejszym dokumentem.

§ 2. Osoby uprawnione do udziału w akcji

3. Do udziału w akcji uprawnione są wszystkie osoby, które na podstawie umowy lub umów zleceń świadczyć będą czynności opiekuńcze na rzecz jednego z podmiotów wymienionych w § 1. pkt. 1 niniejszego regulaminu i w okresie od dnia 01 czerwca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku polecą firmie osobę zainteresowaną podjęciem współpracy . Polecona osoba musi uzupełnić formularz zgłoszeniowy, który jest dostępny na stronie internetowej www.prosenior24.pl oraz przejść rozmowę rekrutacyjną.

4. Warunkiem wypłaty premii jest podpisanie przez osobę poleconą umowy z podmiotami wskazanymi w § 1 oraz przepracowanie 30 dni w ramach umowy.

5. Do udziału w akcji można zgłaszać osoby, które wcześniej same nie aplikowały do firmy ProSenior.

§ 3. Sposób i termin wypłacenia dodatku

1. Dodatek (premia) zostanie wypłacony łącznie z należnym wynagrodzeniem wynikającym z głównej umowy zlecenia, w pierwszym ustalonym w niej terminie płatności po spełnieniu warunków otrzymania dodatku;

2. Dodatek wypłacony zostanie w sposób przewidziany w głównej umowie zlecenia.

 

*Polecenie osoby z czynnym prawem jazdy

 Formularz kontaktowy

Wypełnij. Wyślij. Oddzwonimy!
Zgoda rekrutacyjna:

1) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) dla celów obecnie prowadzonych rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin


2) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) dla celów prowadzonych w przyszłości rekrutacji. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne, jednakże ich przetwarzanie jest warunkiem udziału w przyszłych rekrutacjach oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Więcej informacji co do warunków wyrażenia zgody znajduje się pod linkiem regulamin .


Zgoda marketingowa:

1) Wyrażam zgodę na używanie przez spółki Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

2) Wyrażam zgodę na otrzymywanie od spółek Prosenior sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Serwituty 23, 02-233 Warszawa) oraz Senior Home sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (ul. Stawy 5, 02-467 Warszawa) na wskazany przez mnie adres e-mail informacji handlowej rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Jestem świadoma/y, że podanie danych jest dobrowolne oraz że w dowolnym momencie mogę wycofać udzieloną przeze mnie zgodę.

Press Esc to close