Opieka: Podawanie lekarstw

Podawanie lekarstw

Podawanie leków i nadzór nad ich przyjmowaniem jest niezwykle istotną kwestią w pracy każdej osoby zajmującej się opieką nad seniorem. Należy pamiętać o tym, że lekarstwa pomagają tylko wtedy, gdy są należycie dawkowane i w odpowiedni sposób przyjmowane.

O dawkowaniu decyduje tylko i wyłącznie lekarz, natomiast prawidłowe przyjmowanie leków w dużym stopniu zależy od osoby sprawującej opiekę domową.

Oto kilka niezbędnych wskazówek dotyczących podawania leków:

  • Postępujemy ściśle z zaleceniami lekarza. Na własną rękę nie zmieniamy dawek ani częstotliwości podawania medykamentów. W przypadku wystąpienia silnej reakcji ubocznej na dany lek, możemy samodzielnie zmniejszyć jego dawkę, jednak niezwłocznie informujemy o tym fakcie lekarza.
  • Aby uniknąć pomyłek, które przydarzyć się mogą każdemu, przygotowujemy sobie pełny i czytelny spis stosowanych leków wraz z ich dawkowaniem.
  • Do popijania lekarstw najlepiej stosować wodę (przed jej podaniem upewnijmy się, czy dany lek można popijać!), mleko i soki mogą wchodzić w reakcje z lekami.
  • W żadnym wypadku nie łączymy leków z alkoholem!
  • Jeśli jest konieczność rozdrobnienia lub rozpuszczenia leku ze względu na trudności z połykaniem, należy upewnić się uprzednio, czy nie jest to zabronione w ulotce. W pewnych przypadkach może to skutkować nieprawidłowym działaniem leku.

Pamiętajmy, że przy podawaniu:

  • kapsułek nie otwieramy (chyba że zaleci to lekarz),
  • granulaty i proszki rozpuszczamy w wodzie,
  • krople podajemy normalnie lub w postaci rozpuszczonej,
  • syropów nie rozpuszczamy.

- Dla odmierzenia odpowiednich dawek zaopatrzmy się w miarki.

- Dużą pomocą może okazać się także dozownik leków.

- Stare lub przeterminowane leki systematycznie usuwajmy z apteczki. Absolutnie niedozwolone jest podawanie leków, które zmieniły wygląd lub konsystencję.

opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek kuchnia niemiecka
Niepoprawny token