Choroby osób starszych: zaćma.

Choroby osób starszych: zaćma

Zaćma, zwana też kataraktą, jest jednym z najczęściej występujących schorzeń narządu wzroku u osób w starszym wieku. Zmętnienie soczewki oka dotyka osób między pięćdziesiątym a sześćdziesiątym rokiem życia i objawia się przez stopniowo pogarszające się zamglone widzenie, zniekształcenia obrazu, coraz mniejszą ostrość. Proces rozwoju choroby trwa od kilku miesięcy do kilku lat i w końcowej fazie uwidacznia się zmianą koloru źrenicy z czarnego na szarawy.

Stopniowe pogarszanie się wzroku wraz z upływem lat jest procesem normalnym i nieuniknionym dla większości z nas. Niewielki procent osób w starszym wieku może przeczytać gazetę bez konieczności sięgnięcia po okulary. Ważne jednak, aby te zaburzenia w porę odróżnić od poważniejszych schorzeń, do jakich, niezaprzeczalnie, należy już zaćma. Nieustanne przecieranie okularów w nadziei na usunięcie niedogodności w polu widzenia, szybkie męczenie się wzroku, słabsze widzenie przedmiotów znajdujących się w jasnym świetle, a także częste urazy i upadki wywołane zaburzeniami widzenia to sygnały, które powinny zaniepokoić i skłonić do wizyty u okulisty.

Warto wiedzieć, że zaćma, nawet gdy doprowadzi do całkowitej utraty wzroku, nadal jest chorobą całkowicie uleczalną. Usuwa się ją drogą operacyjną, podczas zabiegu lekarz w miejsce chorej soczewki wszczepia nową, sztuczną soczewkę, dzięki czemu osoba poddana zabiegowi odzyskuje wzrok. Skuteczność tej metody jest bardzo duża, lekarze stosują coraz nowsze i coraz bardziej zawansowane metody.

Zaćma jest schorzeniem uciążliwym i w dużym stopniu utrudniającym normalne funkcjonowanie nie tylko osoby, której oczy zostały zaatakowane, ale też jej opiekunów. Jej przewidzenie jest praktycznie niemożliwe, trudno jej także zapobiec. U jednych osób pojawia się już dosyć wcześnie, a innych po prostu omija. Istnieją wprawdzie schorzenia, które ułatwiają jej rozwój, takie jak np. cukrzyca, jednak to, kogo i w jakim stopniu dotknie, jest rzeczą losową. Bardzo ważna zatem jest odpowiednia higiena oczu oraz regularna kontrola okulistyczna.

opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek kuchnia niemiecka
Niepoprawny token