LEKCJA 100
wielkanoc

Ostern ist wieder da!

Na setnej lekcji:

  • poszerzysz i utrwalisz znajomość zwrotów związanych z Wielkanocą;
  • poznasz nazwy mieszkańców różnych krajów europejskich;
  • dowiesz się, co Niemcy jedzą na Wielkanoc.
1. Verben/Czasowniki [werbn]:

beten [bejten] – modlić się
ein/laden [ajnladen] – zapraszać
auf/räumen [ałfrojmen] – sprzątać
spazieren/gehen [szpacirengejen] – spacerować

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

das Ostern [ostern] – Wielkanoc
die Fastenzeit [fastencajt] – Wielki Post
der Palmsonntag [palmzontak] – Niedziela Palmowa
die Karwoche [karwohe] – Wielki Tydzień
der Gründonnerstag [gryndonastak] – Wielki Czwartek
der Karfreitag [karfrajtak] – Wielki Piątek
der Ostersamstag [ostazamstak] – Sobota Wielkanocna
der Ostersonntag [ostazontak] – Niedziela Wielkanocna
der Ostermontag [ostamontak] – Poniedziałek Wielkanocny
das Osterspritzen [ostaszprycen] – śmigus-dyngus
Sitten und Bräuche [zyten unt brojśe] – obyczaje
Auferstehung von Jesus [ałfeasztejunk fon jezus] – zmartwychwstanie Jezusa
der Osterhase [ostahaze] – zajączek wielkanocny
das Osterlamm [ostalam] – baranek wielkanocny
das Ostermahl [ostamal] –posiłek wielkanocny
das Osternest [ostanest] – koszyk wielkanocny
das Osterfrühstück [ostafrysztyk] – śniadanie wielkanocne
das Weidenkätzchen [wajdenkecśen] – bazie
die Kresse [krese] – rzeżucha
der Frühjahrsputz [fryjarspuc] – wiosenne porządki

3. Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Speisen weihen [szpajzen wajen] – święcić potrawy
Ostereier verstecken [ostaaja feaszteken] – chować jajka wielkanocne
Ostereier teilen [osteraja tajlen] – dzielić jajka wielkanocne
Ostereier bemalen [ostaaja bemalen] – malować jajka
mit Wasser bespritzen [myt wasa beszprycen] – polewać wodą
in die Kirche gehen [yn di kirśe gejn] – iść do kościoła
zusammen Zeit verbringen [cuzama cajt feabringen] – spędzać razem czas
im Familienkreis feiern [ym familjenkrajs fajern] – świętować w kręgu rodziny
Uhr um/stellen [uła umszteln] – przestawić zegarek
Tisch decken [tysz deken] – nakrywać do stołu
Frohe Ostern [froe ostern] – Wesołych Świąt Wielkanocnych

4. Adjektive/Przymiotniki [adjektiwe]:

frühlingshaft [frylinkshaft] - wiosenny
wechselhaft [wekselhaft] - zmienny
wetterfühlig [wetafyliś] - wrażliwy na zmianę pogody
österlich [ysterlyś] – wielkanocny
hartgekocht [hartgekoht] – ugotowany na twardo
freudig [frojdyś] - radosny

5. Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Nazwy mieszkańców krajów tworzy się na podstawie nazw krajów dodając końcówki:
- dla form męskich: -e lub -er
- dla form żeńskich: -in lub -erin

Przykładowe formy prezentują poniższe tabele:

Forma męska Forma żeńska Podobne formy mają:
-e -in Finne (Fin), Este (Estończyk), Grieche (Grek), Brite (Brytyjczyk), Ire (Irlandczyk) , Kroate (Chorwat), Lette (Łotysz), Däne (Duńczyk), Portugiese (Portugalczyk), Rumäne (Rumun), Russe (Rosjanin), Schwede (Szwed), Slowene (Słoweniec), Slowake (Słowak), Tscheche (Czech), Türke (Turek)
Bulgare (Bułgar) Bulgarin
Pole (Polak) Polin
Franzose (Francuz) Französin
Forma męska Forma żeńska Podobne formy mają:
-er -erin Italiener (Włoch), Litauer (Litwin), Norweger (Norweg), Österreicher (Austriak), Schweizer (Szwajcar), Spanier (Hiszpan), Ukrainer (Ukrainiec)
Belgier (Belg) Belgierin
Engländer (Anglik) Engländerin
Holländer (Holender) Holländerin

Uwaga! Wyjątki:
Ungar – Węgier, Ungarin – Węgierka
Formy der Deutsche (Niemiec) i die Deutsche (Niemka) odmieniają się jak przymiotniki, a więc końcówki zależą od przypadka oraz użytego rodzajnika.

Męskie nazwy mieszkańców krajów zakończone na -e tworzą liczbę mnogą przez dodanie końcówki –n, a zakończone na –er nie otrzymują żadnej końcówki (der Engländer – Anglik, die Engländer – Anglicy). Żeńskie nazwy mieszkańców otrzymują w liczbie mnogiej końcówkę –nen.

6. Landeskunde/Krajoznawstwo [landeskunde]

Osterspeisen in Deutschland
Was in den deutschen Häusern auf dem Ostertisch zu finden ist unterscheidet sich stark von Region zu Region. Es gibt jedoch Gerichte, die in ganz Deutschland populär sind. Ein bekanntes Fleischgericht ist Lammbraten, der zu Ostern besonders gerne gemacht wird. Am Karfreitag fasten immer noch viele Familien und bereiten deswegen Fischgerichte vor. Was Süßigkeiten angeht erfreut sich der mit Osterhase assoziierte Rüblikuchen, also Karottenkuchen, großer Popularität. Viele Deutschen backen süße Hefe-Osterneste, in deren Mitte ein Osterei platziert wird.

Dania wielkanocne w Niemczech
Dania, które można znaleźć na wielkanocnych stołach w Niemczech, różnią się znacznie w poszczególnych regionach. Istnieją jednak potrawy popularne w całych Niemczech. Znanym daniem mięsnym jest przygotowywana szczególnie chętnie w okresie wielkanocnym pieczeń jagnięca. W Wielki Piątek wiele rodzin pości i przygotowuje dania rybne. Jeśli chodzi o słodkości, popularnością cieszy się kojarzone z zajączkiem wielkanocnym ciasto marchewkowe. Wiele Niemców piecze też słodkie wielkanocne gniazdka drożdżowe, w których umieszczane jest jajko.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Was ist auf den Bildern zu sehen? / Co jest widoczne na zdjęciach?


2. Bringen Sie die Tage in die chronologische Reihenfolge. / Proszę ułożyć dni w kolejności chronologicznej.

der Ostermontag, der Ostersonntag, der Palmsonntag, der Ostersamstag, der Karfreitag, der Gründonnerstag
3. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
Speisendecken
Uhrbemalen
Tischumstellen
zusammen Zeitweihen
im Familienkreisverbringen
Frohefeiern
Ostereiergehen
mit WasserOstern
in die Kirchebespritzen

4. Ergänzen Sie die Tabelle mit der fehlenden weiblichen oder männlichen Form. / Proszę uzupełnić tabelę brakującą formą męską lub żeńską.
männliche Formweibliche Form
Italiener
Türkin
Norweger
Österreicherin
Grieche
Französin
Engländer5. Übersetzen Sie die Sätze ins Deutsche. / Proszę przetłumaczyć na język niemiecki.
  1. Wielu Polaków i Turków przyjeżdża do pracy do Niemiec.
  2. Szwajcarzy i Austriacy mówią po niemiecku.
  3. Włosi i Hiszpanie są bardzo spontaniczni.
  4. Norwedzy i Finowie korzystają z energii jądrowej.

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token