LEKCJA 103
opieka mycie

Ich bin heute zu spät aufgestanden

Na sto trzeciej lekcji:

 • poszerzysz znajomość słownictwa związanego z przebiegiem dnia;
 • powtórzysz zasady używanie czasu przeszłego Perfekt i poznasz nowe czasowniki nieregularne;
 • dowiesz się, kiedy w Niemczech świętuje się Dzień Matki i Dzień Ojca.
Verben/Czasowniki [werben]:

auf/wachen [ałfwahen] - budzić się
auf/stehen [ałfsztejen] – wstawać
duschen [duszen] – brać prysznic
baden [baden] – kąpać się
sich die Zähne putzen [zyś di cejne pucen] – myć zęby
sich schminken [zyś szminken] – malować się
sich rasieren [zyś raziren] – golić się
sich waschen [zyś waszen] – myć się
frühstücken [frysztykn] – jeść śniadanie
Kaffee/Tee auf/gießen [kafe/te ałfgisen] – zaparzać kawę/herbatę
Frühstück vor/bereiten [frysztuk foaberajten] – przygotowywać śniadanie
sich an/ziehen [zyś ancijen] – ubierać się
sich um/ziehen [zyś umcijen] – przebierać się
sich aus/ziehen [zyś ałscijen] – rozbierać się
sich kämmen [zyś kejmen] – czesać się
sich die Haare bürsten [zyś di hare byrsten] – szczotkować włosy
Haare trocknen [hare troknen] – suszyć włosy suszarką
sich ab/trocknen [zyś aptroknen] – wycierać się
den Mund aus/spülen [dejn munt ałsszpylen] – wypłukać usta
in die/aus der Badewanne steigen [in di/ ałs dea badewane sztajgen] – wejść do wanny/wyjść z wanny
das Bett machen [das bet mahn] – posłać łóżko
verschlafen [feaszlafen] - zaspać
das Haus verlassen [das hałs fealasen] – wyjść z domu
zurück/kommen [cyrykkomen] – wracać
das Mittagessen auf/wärmen [mitagesen ałfwermen] – odgrzać obiad
zu Mittag/zu Abend essen [cu mytag/cu abent esen] – jeść obiad/kolację
zum zweiten Frühstück [cym frysztyk esen] – na drugie śniadanie
braten [braten] – piec
servieren [zerwiren] – serwować
kochen [kohen] – gotować
das Geschirr spülen [das geszyr szpylen]– zmywać naczynia
Müll heraus/tragen [myl herałstragen] – wynosić śmieci
Wäsche auf/hängen [wesze ałfhangen] – wieszać pranie
zeitig schlafen gehen [cajtyś szlafen gehen] – iść wcześnie spać
fern/sehen [feanzejen] – oglądać telewizję

Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

am Morgen [am morgen] - rano
am Vormittag [am foamytag] – przed południem
am Mittag [am mytag] – w południe
am Nachmittag [am nahmytag] – po południu
in der Nacht [in dea naht] – w nocy
vorgestern [foagestern] – przed wczoraj
gestern [gestern] - wczoraj
heute [hojte] - dzisiaj
morgen [morgen] – jutro
übermorgen [ybamorgen] – po jutrze
monatlich [monatlyś] – co miesiąc
wöchentlich [wyhentlyś] – co tydzień
täglich [teglyś] - codziennie

Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Czas przeszły Perfekt składa się z czasownika posiłkowego sein lub haben, który stoi na drugim miejscu w zdaniu i odmienia się przez osoby oraz z formy czasu przeszłego stojącej na końcu zdania.

Czasownik posiłkowy:
Dla czasowników oznaczających
- ruch (gehen, laufen),
- zmianę stanu (sterben, aufwachen),
- czasowników werden, sein i bleiben,
czasownikiem posiłkowym jest sein. Dla pozostałych czasowników jest to haben.

Przypominamy zasady tworzenia form czasu przeszłego:

- czasowniki regularne/słabe, np. machen
machen: ge- + mach + t = gemacht

- czasowniki zakończone na -ieren, np. korriegieren
korriegieren: ge- + korriegier + t = korriegiert (BEZ GE-!)

- czasowniki rozdzielnie złożone
auf/machen = auf + gemacht = aufgemacht
ab/fahren = ab + gefahren = abgefahren

- czasowniki nierozdzielnie złożone
tworzone w ten sam sposób, co czasowniki rozdzielnie złożone ale bez -GE
bekommen = be + gekommen = bekommen
benutzen = be + genutzt = benutzt

Form czasowników nieregularnych należy nauczyć się na pamięć. Oto przykładowe czasowniki nieregularne:

aufstehen – aufgestanden
zurückkommen – zurückgekommen
waschen – gewaschen
gehen – gegangen
fernsehen – ferngesehen
lesen – gelesen
tragen – getragen
anziehen – angezogen
steigen – gestiegen
aufgießen – aufgegossen
essen – gegessen
verlassen – verlassen
verschlafen – verschlafen
braten – gebraten

Landeskunde/Krajoznawstwo [landeskunde]:

Mutter- und Vatertag
Der Muttertag ist in Deutschland ein bewegliches Fest, das an dem zweiten Sonntag im Mai gefeiert wird. Die Ursprünge dieses Festes gehen auf die amerikanische und englische Frauenbewegung von 1865 zurück. Auch der Vatertag ist beweglich und wird an dem christlichen Feiertag Christi Himmelfahrt gefeiert, der 40 Tage nach Ostern kommt. Höchstwahrscheinlich stammt der Vatertag auch aus den USA.

Dzień Matki i Ojca
Dzień Matki jest w Niemczech świętem ruchomym, które przypada na drugą niedzielę maja. Początki tego święta wywodzą się z amerykańskiego i angielskiego ruchu kobiet z roku 1865. Również Dzień Ojca jest świętem ruchomym, obchodzonym w dniu, na który przypada chrześcijańskie święto Wniebowstąpienia, 40 dni po Wielkanocy. Dzień Ojca pochodzi najprawdopodobniej również z USA.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Was passt nicht? / Co nie pasuje?
 1. gestern - heute - morgen - monatlich
 2. aufgießen - duschen - baden - waschen
 3. ausziehen - kämmen - bürsten - trocknen
 4. sich schminken - sich rasieren - sich abtrocknen - zurückkommen
 5. Nachmittag - Morgen - Mittagessen - Nacht2. Welches Verb passt? / Jaki czasownik pasuje?
 1. Tee: duschen - aufgießen - baden
 2. sich die Haare: aufhängen - vorbereiten - bürsten
 3. Haare: trocknen - fernsehen - verlassen
 4. den Mund: ausziehen - ausspülen - aufstehen
 5. aus der Badewanne: schminken - steigen - braten
 6. das Mittagessen: aufwärmen - bürsten - frühstücken
 7. das Geschirr: rasieren - spülen - aufwachen
 8. Müll: heraustragen - trocknen - verschlafen

3. Ergänzen Sie den Text mit Verben in richtigen Formen. / Proszę uzupełnić tekst czasownikami we właściwej formie.

sein, haben (x3), anziehen, gehen, putzen, aufstehen, aufwachen

Ich bin heute zu spät … . Als ich auf die Uhr geschaut … bin ich sofort … . Ich bin ins Bad ..., … geduscht und mir die Zähne ... . Ich habe mich schnell … . Als ich angefangen …, mir das Frühstück vorzubereiten, habe ich festgestellt, es ist Samstag und ich muss nicht so früh aufstehen. Ich … ins Bett zurückgekommen.
4. Ergänzen Sie die Tabelle. / Proszę uzupełnić tabelę.
Czas teraźniejszyCzas przeszły
a) aufgestanden
b)tragen
c) gewaschen
d)zurückkommen
e) verschlafen
f)verlassen
g) gestiegen
h)aufgießen
i) angezogen
j)fernsehen

5. Ergänzen Sie mit einem richtigen Hilfsverb. / Proszę uzupełnić właściwym czasownikiem posiłkowym.
 1. Um wie viel Uhr …… du gestern nach Hause zurückgekommen?
 2. Was …. Sie gestern zu Mittag gegessen?
 3. Ich …… gestern Abend lange ferngesehen.
 4. Wir ….. gestern zu spät schlafengegangen.
 5. …. Frau Seidel gestern das Buch zu Ende gelesen?test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token