LEKCJA 111
Toilette

Soll ich Sie zur Toilette begleiten?

Na sto jedenastej lekcji:

 • poszerzysz znajomość słownictwa związanego z podstawowymi potrzebami fizjologicznymi;
 • poznasz liczebniki ułamkowe.
Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Katheter [kateta] – cewnik
die Urinflasche [urinflasze] – kaczka
die Bettpfanne [betpfane] – basen
der Toilettenstuhl [tojletensztul] – wózek toaletowy
das Toilettenpapier [tojletenpapir] – papier toaletowy
die Gummiunterlage [gumiuntalage] – podkład gumowy
die Papierunterlage [papijauntalage] – podkład papierowy
der Stuhlgang [sztulgang] – wypróżnienie

Ausdrücke/Zwroty [ałsdryke]:

Wir müssen Ihnen Windel wechseln. [wija mysen ynen wyndel wekseln] – Musimy panu/pani zmienić pieluchę.
Ich wechsle Ihnen den Katheter. [yś weksle ynen dejn kateta] - Zmienię panu/pani cewnik.
Können Sie mir die Bettpfanne geben? [kynen zi mija di betpfane geben] – Czy może mi pan/pani podać basen?
Soll ich Ihnen die Urinflasche geben? [zol yś ynen urynflasze gejben] - Czy mam podać panu/pani kaczkę?
Ich mache das Bett. [yś mahe das bet] – Pościelę łóżko
Möchten Sie sich auf den Toilettenstuhl setzen? [myśten zi zyś ałf dejn tojletensztul zecen] - Czy chce pan/pani usiąść na wózku toaletowym.
Jetzt muss ich Sie waschen und trocken wischen. [ject muss yś zi waszen und troken wyszen] – Muszę teraz pana/panią umyć i wysuszyć.
Möchten Sie die Nase putzen? [myśten zi di naze pucen] – Czy chce pan/pani oczyścić nos?
Haben Sie Durchfall/Verstopfung? [habn zi durśfall/feasztopfunk] – Ma pan/pani biegunkę/zatwardzenie?
Soll ich Sie zur Toilette begleiten? [zol yś zi cuła tojlete beglajten] – Czy mam panu/pani towarzyszyć do toalety?
Ich wischen Sie jetzt ab. [yś wysze zi ject ap] – Teraz pana/panią podetrę.
Ist Ihnen nicht zu warm/kalt? [yst ynen nyśt cu kalt/warm] – Czy nie jest panu/pani za gorąco/zimno?
Möchten Sie sich waschen? [myśten zi zyś waszen] – Czy chce się pan/pani umyć?
Ist Ihnen heiß? [yst ynen hajs] – Czy jest panu/pani duszno?
Möchten Sie sich ein bisschen bewegen? [myśten zi zyś ajn bysśen bewejgen] – Czy ma pan/pani ochotę się poruszać?
Ich glaube, Sie brauchen ein Zäpfchen. [yś glałbe zi brałhen ajn cepfśen] – Myślę, że potrzebuje pan/pani czopka.
Ich mache Ihnen einen Einlauf. [yś mahe ynen ajnen ajnlałf] – Zrobię panu/pani lewatywę.

Dialog Frau Kowalska: Guten Morgen, wie fühlen Sie sich heute?
Frau Seidel: Danke gut, aber mir ist ein bisschen zu warm.
K: Ja, in dem Zimmer ist es heiß. Ich öffne das Fenster.
S: Danke.
K: Möchten Sie sich ein bisschen bewegen?
S: Ja gerne, am Morgen habe ich immer mehr Kraft als am Abend. Ich gehe erst auf die Toilette.
K: Soll ich Sie zur Toilette begleiten?
S: Ja, bitte. Ich habe oft Probleme aufzustehen.
K: Hilft der Griff nicht?
S: Er hilft, aber es ist immer noch schwierig.
K: Dann möchten Sie sich vielleicht anstatt dessen auf den Toilettenstuhl setzen?
S: Nein, ich schaffe es, in das Badezimmer zu gehen.
K: Ok, dann versuchen wir. Stützen Sie sich auf meinen Arm.
Grammatik/Gramatyka [gramatyk]:

Liczebniki ułamkowe określają cześć całości. Licznik (liczba „nad kreską") czytany jest jak zwykły liczebnik główny (eins, zwei, drei, vier itp.) a mianownik (liczba „pod kreska") jak liczebnik główny z końcówką –tel lub –stel – zapisujemy go wielką literą.

Tworzenie mianownika:

Od 1 do 19: liczebnik główny + końcówka -tel
¼ - ein Viertel
1/5 – ein Fünftel
1/6 – ein Sechstel
1/7 – ein Siebtel
1/12 – ein Zwölftel

Od 20: liczebnik główny + końcówka –stel
1/20 – ein Zwanzigstel
1/21 – ein Einundzwanzigstel
1/40 – ein Vierzigstel

Wyjątkiem od tych zasad jest ½ - die Hälfte oraz ⅓ ein Drittel.
Liczebniki ułamkowe wraz z pełnymi liczbami czytamy w nastepujący sposób:
2 1/3 – zwei ein Drittel
3 1/4 - drei ein Viertel

Liczebniki ułamkowe są traktowane jako rzeczowniki rodzaju nijakiego (das) i odmieniają się jak rzeczowniki. Wyjątek od tej reguły stanowią liczebniki stojące bezpośrednio przed rzeczownikiem, które pisane są mała literą, są nieodmienne, a liczebnik i mianownik zapisywane są łącznie, z. B.
einviertel Kilo – liczebnik stoi BEZPOŚREDNIO przed rzeczownikiem
zwei Drittel aller Menschen – liczebnik nie stoi bezpośrednio przed rzeczownikiem

Liczebniki halb (połowa) i ganz (cały) odmieniają się jak przymiotniki.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie die fehlenden Wortteile. / Proszę uzupełnić brakujące części słów.
 1. die Urin………..
 2. die …… pfanne
 3. der Toiletten……
 4. die Gummi……..
 5. der ……gang

2. Was kann man in diesen Situationen sagen? / Co można powiedzieć w tych sytuacjach?
 1. Der Kranke hat Schnupfen:
  - Soll ich Ihnen die Urinflasche geben?
  - Möchten Sie die Nase putzen?
  - Wir müssen Ihnen Windel wechseln.
 2. Der Kranke hat seit gestern nicht geduscht.
  - Haben Sie Verstopfung?
  - Jetzt muss ich Sie waschen und trocken wischen.
  - Möchten Sie sich waschen?
 3. In dem Zimmer ist es schwül.
  - Ist Ihnen heiß?
  - Können Sie mir die Bettpfanne geben?
  - Soll ich Sie zur Toilette begleiten?
 4. Der Kranke war heute noch nicht auf der Toilette.
  - Möchten Sie sich auf den Toilettenstuhl setzen?
  - Ich wischen Sie jetzt ab.
  - Ist Ihnen nicht zu kalt?

3. Übersetzen Sie ins Deutsche. / Proszę przetłumaczyć na język niemiecki.
 1. Czy mam panu towarzyszyć do łazienki czy pójdzie pan sam?
 2. Czy chce pan usiąść na wózku toaletowym czy mam podać panu kaczkę?
 3. Pościelę łóżko i zmienię gumowy podkład.4. Wie lauten diese Bruchzahlen? / Jak brzmią te liczebniki ułamkowe?
 1. 5/8
 2. 7/9
 3. 12/16
 4. 13/20
 5. 15/35

5. Ergänzen Sie die Bruchzahlen. Passen Sie darauf welche Bruchzahlen groß- und welche kleingeschrieben werden sollen. / Proszę uzupełnić liczebnikami ułamkowymi zwracając uwagę na pisownię wielką i mała literą.
 1. Der Film hat …………….. (2 1/2) Stunde gedauert.
 2. Das Kind hat nur einen ……………. (1/2) Apfel gegessen.
 3. Ungesund ernähren sich …………… (2/3) der Polen.
 4. Mein Tochter hat …………… (5 ½) Jahre Medizin studiert.
 5. Ich kaufe …………… (1 ¼) Kilo Tomaten.
 6. ……… (3/5) aller Studenten haben die Prüfung bestanden.

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token