LEKCJA 12

Wie ist das Wetter heute?

Na dwunastej lekcji nauczysz się:

  • najważniejszych słów związanych z pogodą
  • z gramatyki: używania przyimka „im” z nazwami pór roku i miesięcy oraz wyrażenia „es gibt”
  • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: dowiesz się, jaki klimat panuje w Niemczech
1. Rzeczowniki/Substantive [Zupstantiwe]:

das Wetter [wetea] - pogoda
das Eis [ais] – lód
das gemäßigte Klima, -ta [gemesigte klima] – umiarkowany klimat
das Gewitter, - [gewitea] - burza
das Nieseln, - [nizeln] – mżawka
das Tauwetter, - [tauweta] – odwilż
der Blitz, -e [blitc] – piorun
der Donner, - [donea] - grzmot
der Frost, - [frost] – mróz
der Hagel, - [hagel] – grad
der Nebel, - [nejbel] – mgła
der Niederschlag, ¨-e [nideaszlak] – opad deszczu
der Regen, - [rejgen] – deszcz
der Schnee, - [szne] – śnieg
der Sonnenaufgang, ¨-e  [zonenaufgank] – wschód słońca
der Sonnenuntergang, ¨-e [zonenuntergank] – zachód słońca
der Sturm, ¨-e [szturm] – burza
der Tau [tau] – rosa
der Wind, -e [wint] – wiatr
die Bewölkung, -en [bewulkunk] – zachmurzenie
die Hitze, -n [hyce] – upał
die Sonne, -n [zone] – słońce
die Temperatur, -en [temperatua] – temperatura
die Wettervorhersage, -n [weteafoaheazage] – prognoza pogody
die Winterglätte, -n [winteaglete] – gołoledź
die Wolke, -n [wolke] – chmura

2. Anomalie pogodowe/extreme Wetterereignisse [ekstreme Weteaerajgnise]:

das Hochwasser, - [hohwasea] – powódź
die Dürre, -n [dyre] - susza
die Trockenheit, -en [trokenhajt] – susza
der Tornadorüssel, - [tornadorysel] – trąba powietrzna

3. Wyrażenia opisujące pogodę/Wetterausdrücke [Weteaausdryke]:

es ist frostig [es ist frostiś] – jest mroźnie
es ist glatt [es ist glat] – jest ślisko
es ist glätte [es ist glette] – jest gołoledź
es ist kalt [es ist kalt] – jest zimno
es ist nass/feucht [es ist nas/fojśt] – jest wilgotno
es ist neblig [es ist nebliś] – jest mgliście
es ist regnerisch [es ist regnerisz] – jest deszczowo
es ist schön [es ist szun] – jest ładnie
es ist schwül [szwyl] – jest duszno, parno
es ist sonnig [es ist zonyś] – jest słonecznie
es ist trocken [es ist troken] – jest sucho
es ist warm/heiß [es ist warm/hajs] – jest ciepło
es ist windig [es ist wyndyś] – wieje wiatr
es ist windstill [es ist wyntsztyl] – jest bezwietrznie
es ist wolkenlos [es ist wolkenlos] – jest bezchmurnie
es blitzt [es blitzt] – błyska się
es donnert [es donert] – grzmi
es hagelt [es hagelt] – pada grad
es nieselt [es nizelt] – mży
es regnet [es regnet] – pada deszcz
es schneit [es sznajt] – pada śnieg

4. Nazwy pór roku/Jahreszeiten [Jarescajten]:

der Frühling [frylink] - wiosna
der Sommer [somea] - lato
der Herbst [herbst] – jesień
der Winter [wyntea] – zima

5. Nazwy miesięcy/Monate [Monate]:

der Januar [janua] - styczeń
der Februar [februa] - luty
der März [meac] - marzec
der April [april] - kwiecień
der Mai [maj] - maj
der Juni [juni] - czerwiec
der Juli [juli] - lipiec
der August [august] - sierpień
der September [zeptembea] - wrzesień
der Oktober [oktobea] – październik
der November [nowembea] - listopad
der Dezember [decembea] – grudzień

6. Gramatyka/Grammatik: przyimek „im“ z nazwami pór roku i miesięcy:

Nazwy pór roku lub miesięcy zawsze podajemy z przyimkiem „im” np.

im Sommer, im Herbst
im April, im Oktober

np. Im Sommer ist es sonnig, aber im Winter schneit es.  – Latem jest słonecznie, a zimą pada śnieg.

7. Gramatyka/Grammatik: wyrażenie „es gibt“ /das Verb „es gibt“ :

Wyrażenie „es gibt” jest bardzo często stosowane przez Niemców jako polski odpowiednik "jest", "są", informując, czy coś znajduje się lub nie znajduje się w określonym miejscu, czy coś istnieje czy nie. Po wyrażeniu „es gibt” stoi zawsze Akkusativ (biernik).

Np.: Es gibt viele Sehenswürdigkeiten in dieser Stadt.   – Jest wiele zabytków  w tym mieście.
        Es gibt keinen Frost in der Nacht. – Nie było mrozu  w nocy.
        Es gibt eine schöne Blume im Garten. – W ogrodzie jest piękny kwiat.

8. Krajoznawstwo: klimat w Niemczech/Landeskunde: das Klima in Deutschland [Landeskunde: das klima in dojczlant]:

Deutschlands Klima ist gemäßigt. Das Land liegt zwischen dem Kontinentalklima Osteuropas und dem maritimen Klima Westeuropas. Die Winde führen das ganze Jahr vom Atlantik feuchte Luft heran. Am meistens regnet es im Juni. Im Februar gibt es dagegen fast keinen Regen. Die durchschnittliche Temperatur beträgt zwischen -0,5° im Januar und 17° im Juli. Die niedriegste Temperatur in Deutschland war −45,8° (im Dezember 2001). Im Bayrischen Wald, im Schwarzwald und im Harz gibt es ein raueres Klima als in ganz Deutschland. Dort gibt es oft Winde, Regen und niedrige Temperaturen. Auf den deutschen Inseln ist das Wetter rau und windig. Im Sommer ist es dort aber sonnig, deshalb kann man sich sonnen und baden.

Klimat Niemiec jest umiarkowany. Kraj leży między strefą klimatu kontynentalnego Europy Wschodniej i morskim klimatem Europy Zachodniej. Wiatry przynoszą przez cały rok wilgotne powietrze znad Atlantyku. Najczęściej deszcze padają w czerwcu. W lutym nie ma za to prawie w ogóle opadów. Przeciętna temperatura wynosi pomiędzy -0,5° w styczniu a 17° w lipcu. Najniższą temperaturą w Niemczech było −45,8° (w grudniu 2001 roku). W Lesie Bawarskim, Szwarzwaldzie i górach Harz panuje bardziej surowy klimat niż w całych Niemczech. Występują tam wiatry, deszcz i niskie temperatury. Na niemieckich wyspach pogoda jest surowa i wietrzna. W lecie jest tam jednak słonecznie, dlatego można się opalać i kąpać.


ZADANIE/Aufgabe:

1. Was passt zusammen? Co do siebie pasuje?

1. der Frost

2. die Wolke

3. das Nieseln

4. die Sonne

5. der Regen

6. der Nebel

7. der Schnee

8. der Wind

9. die Winterglättea) es ist neblig b) es ist windig c) es ist regnerisch d) es ist sonnig e) es schneit f) es ist frostig g) es ist glätte h) es ist bewölkt i) es nieselt

2. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

1. der Frost

2. die Wolke

3. das Nieseln

4. die Sonne

5. der Regen

6. der Nebel

7. der Schnee

8. der Wind

9. die Winterglätte

3. Für welche Jahreszeit ist dieses Wetter typisch? Dla jakiej pory roku jest typowa taka pogoda?

schwül, sonnig, warm -

nass, regnerisch, neblig -

wolkenlos, schön, es nieselt -

es schneit, frostig, glätte -

4. Welche Jahreszeit betrifft diese Wettervorhersage? Jakiej pory roku dotyczy ta prognoza pogody?

a) Es ist schwül und sonnig. Es kann aber zu Gewittern mit heftigen Blitzen und Donnern kommen. Vergessen Sie also den Regenschirm nicht!

b) Die Sonne scheint und es gibt keine Bewölkung. Die Temperatur ist gemäßigt. Manchmal ist es windig.

c) Die Temperatur ist zwischen -12° und -5°. Es schneit. Die Straßen sind glatt. Wer mit dem Auto fährt, muss vorsichtig sein!

5. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

a) der Wind       b) der Blitz       c) der Donner     d) das Tauwetter

a) der Regen     b) die Hitze       c) der Hagel        d) das Nieseln

a) der Sturm      b) die Dürre      c) die Sonne       d) die Hitze

a) trocken           b) feucht          c) nass               d) bewölkt

a) schön             b) warm           ;c) schwül           d) glättePozostałe słówka, które pojawiły się podczas tej lekcji:

vorsichtig [forzyśtyś] – ostrożny
manchmal [manśmal] –czasami
heftig [heftyś] – silny, gwałtowny

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token