LEKCJA 15

Eine Fahrkarte nach Chemnitz, hin und zurück bitte!

Na piętnastej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa przydatnego podczas zakupu biletu
  • jak kupić bilet i dowiedzieć się wszelkich informacji na temat rozkładu jazdy pociągu
  • z gramatyki: przypomnisz sobie czasowniki rozdzielnie złożone
  • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: co to jest BahnCard.
1. Czasowniki / Verben [werbn]:

abfahren [apfarn] - odjeżdżać
umsteigen [umsztajgn] – przesiadać się
ankommen [ankomn] – przyjeżdżać, przybywać
reisen [rajzn] - podróżować
ausdrucken [ałsdrukn] - wydrukować
brauchen [brałchn] - potrzebować
möchten [myśtn] – chciałbym, chciałabym
eingeben [ajngebn] - podawać
zurückkommen [curykkomn] – powracać, wracać
sollen [zoln] – powinno się

2. Rzeczowniki / Substantive [Zubstantiwe]:

der Bahnhof -“e [banhof] - dworzec
der Schalter – [szalter] - okienko
der/die Angestellte –n  [angesztelte] – pracownik umysłowy, zatrudniony
die Fahrkarte - n [farkarte] - bilet
das Ticket - s [tiket] - bilet
die Kreditkarte – n [kreditkarte] – karta kredytowa
die Abfahrt [apfart] - odjazd
die Ankunft [ankunft] - przyjazd
die Rückfahrt [rykfart] – droga powrotna, powrót
die Verbindung – en [ferbyndunk] - połączenie
der Bahnsteig [bansztajk] - peron
das Gleis [glajs] - tor
der Zug - “e [cuk] - pociąg
der Direktzug [direktcuk] – pociąg bezpośredni
die Geheimzahl [gehajmcal] - PIN
die Reise – n [rajze] – podróż
der Umtausch [umtałsz] - wymiana
die Erstattung [easztatunk] – zwrot
die Gültigkeit [gyltyśkajt] – ważność
der Zugfahrplan [cukfarplan] – rozkład jazdy pociągów
der Erwachsene [erwaksene] - dorosły

3. Zwroty / Ausdrücke [Ausdryke]:

hin und zurück [hin unt zuryk] – w tą i z powrotem
bar zahlen [bar caln] – płacić gotówką
gute Reise [gute rajze] – udanej podróży
die einfache Fahrt [ajnfache fart] – podróż w jedną stronę (tam)
Gültigkeit ab [gyltyśkajt ap] – ważność od
Umtausch/Erstattung 15 Euro; ab 1. Geltungstag ausgeschlossen – wymiana/zwrot 15 Euro; od dnia obowiązywania (jednak) wykluczone

4. Gramatyka/ Grammatik [Gramatik]:

Czasowniki rozdzielnie złożone składają się z prefiksu, np. ein -, aus -, ab –, um - oraz czasownika głównego, który odmienia się zgodnie z poznanymi przez nas zasadami, na przykład:

czasownik ein|geben

ich                   gebe …. ein                            wir       geben … ein

du                    gibst …. ein                            ihr       gebt … ein

er/sie/es         gibt … ein                               sie/Sie geben … ein

Geben Sie bitte Ihre Geheimzahl ein! [Gejben zi byte ire gehajmcal ajn] – Proszę podać swój PIN!

Ich gebe Ihnen meine Geheimzahl ein.  – czasownik główny stoi na drugim miejscu, a prefiks znajduje się na końcu.

Ich muss Ihnen meine Geheimzahl eingeben. – zdanie z czasownikami modalnymi: czasownik modalny jako „ważniejszy” stoi na drugiej pozycji, a czasownik rozdzielnie złożony (jako bezokolicznik) na końcu.

5. Krajoznawstwo/ Landeskunde [landeskunde]:

BahnCard

Die Bahncard ist eine Rabatt-Karte der Deutschen Bahn AG. Man muss für sie zahlen. Sie gibt dem Kunden Rabatt auf Fahrkarten. In Österreich gibt es eine ähnliche Karte – Vorteilscard und in der Schweiz Halbtax. Wenn Sie z. B. BahnCard 25 haben, dann bekommen Sie 25% Rabatt auf eine Fahrkarte.   

Bahncard jest kartą rabatową kolei niemieckiej Deutsche Bahn AG. Należy za nią zapłacić. Daje ona klientowi rabat na bilety. W Austrii istnieje podobna karta -  Vorteilscard i w Szwajcarii Halbtax. Jeśli mają Państwo na przykład BahnCard 25, wówczas otrzymują Państwo 25% rabatu na bilet.

Dialog auf dem Bahnhof, am Schalter:

A – Angestellte am Schalter

K – Kunde
 

A: Guten Tag.

K: Tag. Eine Fahrkarte nach Chemnitz bitte.

A: Wann möchten Sie fahren?

K: Am 25. März.

A: Brauchen Sie ein Ticket hin und zurück?

K: Ja, zurück will ich am 27. März kommen.

A: Gut. Haben Sie eine BahnCard?

K: Ja, 2. Klasse, BahnCard 25.

A: Zahlen Sie bar?

K: Nein, mit Kreditkarte.

A: Einen Moment bitte… Das ist Ihre Verbindung: Sie fahren um 15:58 ab. Vom Bahnsteig 2, Gleis 4. Und die Rückfahrt am 27. März geht um 15:51.

K: Muss ich umsteigen?

A: Nein, das ist ein Direktzug.

K: Wie teuer sind dann die Fahrkarten?

A: Zusammen 58 Euro. Bitte geben Sie Ihre Geheimzahl ein!

K: Ok, einen Moment.

A: Danke. Soll ich die Verbindung ausdrucken?

K: Ja, bitte.

A: Hier, bitte schön. Gute Reise!


ZADANIE/Aufgabe:

1. Was passt zusammen? Co pasuje do siebie?

bar                           

1. abfahren

Geheimzahl             

2. kaufen

Direktzug                 

3. zahlen

Verbindung               

4. nehmen

vom Bahnsteig 2      

5. ausdrucken

eine Fahrkarte          

6. eingeben

1. Was passt zusammen? Co pasuje do siebie?

1) Können sie mir bitte meinen Zugfahrplan ausdrucken?

2) Um wie viel Uhr kommt der Zug in Potsdam an?

3) Muss ich umsteigen?

4) Was kostet die Fahrt?

5) Wann ist die Abfahrt des Zuges?a) Der erste Zug nach Berlin fährt um 6 Uhr ab.
b) Nein, der Zug fährt direkt nach Bochum.
c) Ohne BahnCard kostet die einfache Fahrt 50 Euro.
d) Die Ankunft ist in Potsdam um 15 Uhr.
e) Gern – bitte. Ihre Verbindung.

3. Ergänzen Sie Verben in der richtigen Form! Proszę uzupełnić czasowniki w odpowiednich formach!

abfahren, eingeben, umsteigen, ankommen, zurückfahren, ausdrucken

Ich

Ihnen meine Kreditkartennummer

Die Angestellte

meine Verbindung

Das ist kein direkter Zug. Sie müssen in Köln

Der Zug

vom Gleis 6

Er

von Paris um 17 Uhr

. Er muss am nächsten Tag zur Arbeit.

Wir fahren noch 2 Stunden. Wir

in Hamburg um 20 Uhrtest niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token