LEKCJA 16

Wie feiert man Allerheiligen und Halloween?

Na szesnastej lekcji nauczysz się:

  • podstawowego słownictwa związanego ze świętem Wszystkich Świętych oraz Halloween
  • z gramatyki: poznasz podmiot nieokreślony man
  • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: dowiesz się, jak świetuje się w Niemczech Wszystkich Świętych oraz Halloween
1. Czasowniki / Verben [werbn]:

feiern [fajern] - świętować
säubern [zojbern] - czyścić
austauschen [ałstałszn] - wymieniać
zusammenfegen [cuzamenfejgn] – zgarniać, zmiatać
sich kümmern um [zyś kymern um] – troszczyć się o
inden [zyndn] - zapalać
schmücken [szmykn] - stroić
zurückdenken an [curykdenkn an] – wspominać kogoś
beten um zu Gott [bejtn um cu got] – modlić sie o do Boga
begehen [begejn] - obchodzić
aufstellen [ałfszteln] – stawiać
entzünden [entcyndn] - zapalać
hineinstellen [hinajnszteln] - wstawiać
vertreiben [fertrajbn] – przeganiać/wyganiać
sammeln [zameln] - zbierać
kam  [kam] – nadeszło, przyszło - czas przeszły od kommen

2. Rzeczowniki / Substantive [Zubstantiwe]:

der Oktober [oktobea] - październik
der November [nowembea] - listopad
Allerheiligen [aleahajligen] – Wszystkich Świętych
das Fest [fest] - święto
das Hochfest [hochfest] – święto kościelne
die Blume – n,  [blume] - kwiat
der Friedhof [fridhof] - cmentarz
das Grablicht –er, [graplyśt] - znicz
die Chrysantheme –n, [chryzanteme] - chryzantema
das Ikebana [ikebana] - ikebana
der Verstorbene –n, [fersztorbene] - zmarły
das Gedenken der Verstorbenen [gedenkn der fersztorbenen] – wspominanie zmarłych
der Heilige [hajlige] - święty
die Blätter (Pl.) [bletea] - liście
das Grab [grap] - grób
die Verwandten [ferwandten] - krewni
das Gebet [gebet] - modlitwa
der Geist –er, [gajst] - duch
die Fürbitte [fyrbyte]  - wstawiennictwo
der Tote –n, [tote] - zmarły
der Kürbis [kyrbys] - dynia
die Kerze, -n [kerce] - świeca
Allerseelen (Pl.) - zaduszki
die bösen Geister [bysen gajstea] – złe duchy
die Süβigkeiten (Pl.) [zysyśkajtn] - słodycze
die Hexe –n,  [hekse] -wiedźma
die Spinne –n, [szpyne] - pająk
die Feldmaus [feldmałs] - nietoperz
das Skelett –e, [skelet] - szkielet
die Party –s [party] - impreza
der Vorabend [forabent] - wieczór poprzedzający

3. Inne / Andere [andere]:

gepflegt [gepflekt] - zadbany
verkleidet [ferklajdet] - przebrani
ausgelassen [ałsgelasn] – wesoło, rozbawieni
kirchlich [kyrślyś] - kościelny
arbeitsfrei [arbajtsfraj] – wolny od pracy
an Gott glauben [an got glałbn] - wierzyć w Boga
es geht um – [es gejt um] – chodzi o
wieder [widea] – znowu, ponownie
aus vorchristlicher Zeit [ałs forkrystlyśer cajt] – sprzed czasów chrześcijańskich
andere [ander] – inne, inni
damit [damyt] – tutaj: w ten sposób
von Haus zu Haus [fon hałs cu hałs] – od domu do domu

4. Gramatyka/ Grammatik [Gramatik]:

Podmiot nieokreślony w j. niemieckim man:

„Man” to podmiot (osoba wykonująca czynność) nieokreślony w j. niemieckim, czasownik odmienia się z tym podmiotem jak w 3. osobie liczby pojedynczej, np.

Man geht ins Kino. – Chodzi się do kina.
Man organisiert das Fest. – Organizuje się święto.

Am 01. November begeht man Allerheiligen. – 01. Listopada obchodzi się Wszystkich Świętych.

Ważne uwagi:

  1. man może stać na 1. pozycji w zdaniu: Man geht ins Kino. lub na 3. pozycji: Am 01. November begeht man Allerheiligen. – w każdym razie z lewej lub prawej strony czasownika (zresztą jak każdy inny podmiot)
  2. man wymusza w czasowniku końcówkę –t – jest to trzecia osoba liczby pojedynczej
  3. man tłumaczy się na język polski najczęściej (nie zawsze!!) jako „się”:

Man organisiert das Fest. – Organizuje się…
Man geht ins Kino. – Chodzi się…

5. Wiedza krajoznawcza/Landeskunde:

Am 1. November begeht man Allerheiligen. In Deutschland gibt es dieses Fest in Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Allerheiligen ist ein kirchliches Hochfest und ist arbeitsfrei. Man denkt an diesem Tag an Verstorbenen zurück, die schon im Himmel ihren Platz haben, also heilig sind. Es geht hier um alle Leute, die in ihrem Leben an Gott glaubten, sie sind also „Heilige“. Leute säubern Gräber, zünden Lichter, stellen Blumen auf, fegen Blätter zusammen. Dann beten sie um die Verstorbenen und um die Fürbitte. In Polen ist das auch ein sehr wichtiges Fest. Am nächsten Tag gibt es Allerseelen. Man geht wieder auf den Friedhof und zündet Lichter.

Am Vorabend von Allerheiligen feiert man auch Halloween-Fest (31.10.2014). Dieses Fest kommt aus Irland, kam in die USA und dann kam wieder nach Europa zurück. Dieses Fest kommt aus vorchristlicher Zeit. Das wichtigste Symbol ist der Kürbis, andere sind Hexen, Skelette, Spinnen, Feldmäuse. Man schneidet Mund und Nase in den Kürbis und eine Kerze hineinstellt und vertreibt damit die bösen Geister. Kinder verkleiden sich als Geister, gehen von Haus zu Haus und sammeln Süβigkeiten. Man organisiert auch viele Partys, Leute feiern ausgelassen in den Diskos.


ZADANIE/Aufgabe:

1. Was passt zusammen? Co pasuje do siebie?

zurückdenken an      

1. feiern

Grablichter                

2. sammeln

Gräber                      

3. die Verwandten

das Fest                   

4. vertreiben

die bösen Geister     

5. begehen

ausgelassen              

6. säubern

Süßigkeiten              

6. entzünden

2. Lesen Sie den Text im Punkt 5 und kreuzen Sie an: richtig (R) oder falsch (F)/Proszę przeczytać tekst w punkcie 5 i zakreślić prawda (R) lub fałsz (F):

1) In Bayern feiert man Allerheiligen nicht.

2) Am 01. November denkt man an Toten zurück.

3) Alle Leute sind heilig.

4) Leute machen Ordnung auf dem Friedhof.

5) Halloween kommt aus den USA.

6) Symbole von Halloween sind Skelett und Kürbis.

7) Kinder sammeln am 31. Oktober Kerzen.

8) Leute tanzen zu Halloween.

3. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

a)der Heilige       b) der Verstorbene       c) der Kürbis

a) zusammenfegen     b) schmücken       c) säubern

a) das Ikebana      b) das Skelett      c) die Hexe

a) das Gebet           b) die Kirche          c) die Partytest niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token