LEKCJA 2

Familie

Na drugiej lekcji nauczysz się:

  • nazw członków rodziny
  • liczb
  • odpowiadać na pytanie o wiek
  • powiedzieć o swoim stanie cywilnym
1. Członkowie rodziny /Familienmitglieder [familienmytglidea]:

die Mutter [mutea] – mama
der Vater [fatea] - ojciec
die Eltern [eltern] – rodzice
der Ehemann [ejeman] – małżonek
die Ehefrau [ejefrał] – żona
die Ehe [eje] - małżeństwo
der Bruder [brudea] - brat
die Schwester [szfestea] - siostra
das Geschwister [geszfistea] - rodzeństwo
das Kind [kynt] – dziecko
die Kinder [kyndea] - dzieci
die Tochter [tochter] – córka
der Sohn [zon] - syn
die Tante [tante] - ciocia
der Onkel [onkl] - wujek
der Cousin [kuzę] – kuzyn
die Cousine [kuzine] – kuzynka
die Großmutter [grosmutea]/ Oma [ołma] – babcia
der Großvater [grosvatea]/ Opa [ołpa] – dziadek
die Urgroßmutter [urgrosmutea] – prababcia
der Urgroßvater [urgrosfatea] – pradziadek
der Enkel [enkel] – wnuczek
die Enkelin [enkelyn] – wnuczka
der Neffe [nefe] – siostrzeniec/bratanek
die Nichte [nyśte] – siostrzenica/bratanica
die Schwiegermutter [szwigeamutea] – teściowa
der Schwiegervater [szwigeafatea] – teść

2. Liczby /Zahlen [calen]:

1 – eins [ajns]
2 – zwei [cfaj]
3 – drei [draj]
4 – vier [fija]
5 – fünf [fynf]
6 – sechs [zeks]
7 – sieben [sibn]
8 – acht [acht]
9 – neun [nojn]
10 – zehn [cejn]

11 – elf [elf]
12 – zwölf [cfylf]
13 – dreizehn [drajcejn]
14 – vierzehn [fyrcejn]
15 – fünfzehn [fynfcejn]
16 – sechzehn [zechcejn]
17 – siebzehn [zibcejn]
18 – achtzehn [achcejn]
19 – neunzehn [nojncejn]

20 – zwanzig [cfancyś]
30 – dreißig [drajsyś]
40 – vierzig [fyrcyś]
50 – fünfzig [funfcyś]
60 – sechzig [zechcyś]
70 – siebzig [zybcyś]
80 – achtzig [achcyś]
90 – neunnzig [nojncyś]

W liczbach 13-19 końcówką jest zehn czyli 10, natomiast w dziesiątkach końcówką jest zig (z wyjątkiem 30 – gdzie końcówką jest ßig)

100 – (ein)hundert [ajnhundert]
200 – zweihundert [cfajhundert]
300 – dreihundert [drajhundert]
400 – vierhundert [firhundert]
1000 – (ein)tausend [ajntauzent]

21 – einundzwanzig = eins + zwanzig
23 – dreiundzwanzig= drei + zwanzig
67 – siebenundsechzig = sieben + sechzig
58 – achtundfünfzig = acht + fünfzig
125 – einhundertfünfundzwanzig = 100 + 5 + 20

3. Pytanie o wiek /Frage nach dem Alter:

Wie alt bist du? [wi alt byst du] – ile masz lat?
Ich bin 45 Jahre alt. [yś byn fynfundvyrcyś jare alt] – Mam 45 lat.

4. Stan cywilny: Familenstand

Wie viele Kinder hast du? [wi file kyndea hast du] – Ile masz dzieci?
Ich habe 3 Kinder: einen Sohn und zwei Töchter. [yś habe draj kyndea: ajnen zon unt cwaj tyśter] – Mam troje dzieci: jednego syna i dwie córki.

ledig [ledyś] – wolny/wolna
verheiratet [ferhajratet] – żonaty/zamężna
geschieden [geszidn] – rozwiedziony/rozwiedziona
verwitwet [ferwytfet] - owdowiały/owdowiała

Was ist Ihr Familienstand? [was yst ija familiensztand]
Jaki jest Pana/Pani stan cywilny?

Sind sie verheiratet? [zynt zi ferhajratet]
Czy jest Pan/Pani żonaty/zamężna?Sind Sie ledig? [zynt zi ledyś]
Jest Pan/Pani wolna?


Ich bin verheiratet. [yś byn ferhajratet]

Jestem żonaty/zamężna.

Ja, ich bin verheiratet. [ja, yś byn ferhajratet]
Tak, jestem zamężna/żonaty.
Nein, ich bin ledig. [najn, yś byn ledyś]
Nie, jestem wolny.

Ja, ich bin ledig. [ja, yś byn ledyś]
Tak, jestem wolny/wolna.
Nein, ich bin nicht ledig. [najn, yś byn nyśt ledyś]
Nie, nie jestem wolny/wolna.


ZADANIE/Aufgabe:

1. Was passt zusammen? Co pasuje?

5+12

dreizehn

30+40

neunundachtzig

75-25

siebzehn

13

dreißig

30

fünfzig

89

siebzig

2. Wer ist das? Verbinde! Kto to jest? Połącz!

Mutter von Mutter

Onkel

Tochter von Sohn

Schwiegermutter

Bruder von Vater

Großmutter

Mutter von Ehemann

Cousin

Sohn von Tante

Schwiegervater

Vater von Ehefrau

Enkelin

3. Antworten Sie auf die Fragen! Proszę odpowiedzieć na pytania:

a) Wie alt sind Sie?

b) Was ist Ihr Familienstand?

c) Sind Sie ledig?

d) Wie viele Kinder haben Sie?Pozostałe słówka, które się pojawiły podczas tej lekcji:

das Alter [altea] – wiek
wie alt [wi alt] – dosłownie jak stary
wie viele [wi file] - ile/jak wiele

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token