LEKCJA 20

Unser Tagesablauf!

Na dwudziestej lekcji nauczysz się:

  • podstawowego słownictwa: dni tygodnia, pory dnia, najważniejsze czynności dnia codziennego
  • z gramatyki: poznasz przyimki um i am, von, bis
  • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych: o punktualności u Niemców.
1. Czasowniki / Verben [werbn]:

auf|stehen [ałfszetejn] - wstawać
sich waschen [zyś waschn] – myć się
frühstücken [frysztykn] – jeść śniadanie
arbeiten [arbajtn] - pracować
essen [esn] - jeść
aus|gehen [ałsgejn] - wychodzić
schlafen gehen [szlafn gejn] – iść spać
spazieren gehen [szazirn gejn] – iść na spacer
an|rufen [anrufn] - zadzwonić
ein|schlafen [ajnszlafn] – zasypiać/zasnąć
denken [denkn] – myśleć

2. Rzeczowniki / Substantive [Zubstantiwe]:

der Tagesablauf [tagesablałf] – przebieg dnia
die Mittagspause [mytakspałze] – przerwa na obiad
der Termin [termin] – termin, spotkanie
das Frühstück [frysztyk] - śniadanie
das Mittagessen [mytakesn] - obiad
das Abendessen [abentesn] - kolacja
die Stunde [sztunde] - godzina
die Praxis [praksys] - przychodnia
der Stau [ształ] - korek
die Verspätung [ferszpejtunk] - spóźnienie
die Uhr [uła] – zegarek/zegar
die Stammkneipe [sztamknajpe] – ulubiona knajpka

3. Inne / Andere [andere]:

unser [unzer] – nasz
pünktlich [pynktlyś] – punktualnie
wichtig [wyśtyś] - ważne
für sie [fyr zi] – dla nich
immer [imea] - zawsze
so [zo] – tak więc
dann [dan] – wówczas
von zu Hause [fon cu hałze] – z domu

4. Krótkie przypomnienie określania godzin/die Uhrzeit:

Wie spät ist es?/Wie viel Uhr ist es?    Która jest godzina?

19.00          Es ist neunzehn Uhr.
9.30            Es ist halb 10 Uhr. Jest w pół do 10.
9.45            Es ist 15 (Viertel) vor 10 Uhr. Jest za 15 10/Jest kwadrans przed 10.
10.15          Es ist 15 (Viertel) nach 10 Uhr. Jest 15 po 10/Jest kwadrans po 10.

5. Gramatyka/Grammatik:

Przyimki um, am, von, bis:

a) um

Um wie viel Uhr frühstücken Sie?                                  Ich frühstücke um 8 Uhr.
O której godzinie je Pan/Pani śniadanie?                      Jem śniadanie o 8.

Podając godzinę, o której coś robimy, używamy przyimka um.

 

b) am

Wochentagen [wochentagn]: – dni tygodnia

Montag [montak]                       poniedziałek
Dienstag [dinstak]                     wtorek
Mittwoch [mytfoch]                   środa
Donnerstag [donerstak]          czwartek                    
Freitag [frajtak]                           piątek
Samstag [zamstak]                   sobota
Sonntag [zontak]                       niedziela
Wochenende [wochenende] weekend
Wann?-> am Montag, Freitag
Kiedy?-> w poniedziałek, piątek
                  am Wochenende
                  w weekend

vorgestern                     gestern           heute              morgen          übermorgen

[forgestern]                      [gestern]           [hojte]              [morgen]        [ybermorgen]

przedwczoraj                    wczoraj             dziś                  jutro                   pojutrze

 

Tageszeiten: [tageszajtn] - pory dnia

am Morgen [am morgn]                         6.00-10.00 Uhr
am Vormittag [am formytak]                 10.00-12.00 Uhr
am Mittag [am mytak]                           12.00 Uhr
am Nachmittag [am nachmytak]          13.00-18.00
am Abend [am abent]                            18.00-22.00
!!! in der Nacht [yn dea nacht]              >22.00

Jak łatwo zauważyć, mówiąc o dniach i porach dnia (w poniedziałek, wtorek, po południu, wieczorem) stawiamy przed rzeczownikiem przyimek am, oprócz „w nocy” – tutaj mówimy in der Nacht.

 

c) Von wann bis wann? [Fon wan bys wan]/Od kiedy do kiedy?

Von wann bis wann arbeitest du heute? – Ich arbeite heute von 8 Uhr bis 16 Uhr.
Von wann bis wann hast du frei? – Ich habe frei von Freitag bis Samstag.

Przyimków von - bis używa się w odniesieniu do godzin (pierwszy przykład) oraz w odniesieniu do dni (drugi przykład).

6. Pünktlichkeit bei den Deutschen/Punktualność u Niemców:

Die Deutschen sind sehr pünktlich. Wenn sie einen Termin machen, sind sie sehr ordentlich und haben immer keine Verspätung. Das ist sehr wichtig für sie. Sie denken immer, sie können im Stau stehen, wenn sie zu einem Treffen kommen. So sie gehen dann früher von zu Hause aus.


ZADANIE/Aufgabe:

1. Ordnen Sie zu/Proszę przyporządkować:

das Frühstück        

1. esse ich um dreizehn Uhr.

das Mittagessen    

2. essen wir zusammen am Morgen.

das Abendessen   

3.esse ich mit meiner Familie um halb zwanzig Uhr.

2. Bringen Sie in die richtige Reihenfolge/Proszę uporządkować:

a) am Freitag – am Donnerstag – am Mittwoch – am Samstag – am Dienstag – am Montag – am Sonntag

b) am Vormittag – in der Nacht – am Abend – am Morgen

3. Ergänzen Sie bitte die Präpositionen/Proszę uzupełnić przyimki:

Ich stehe

6 Uhr auf.

Samstag arbeite ich nicht.

12

13 habe ich eine Mittagspause.

Nacht soll man schlafen.

e) Wir gehen ins Kino

Wochenende.

4. Ergänzen Sie bitte die Verben/Proszę uzupełnić czasowniki:

wasche/fahren/mache/gehe/anrufen/stehe/gehe/stehe … auf/frühstücke/schlafe

Ich

um 7 Uhr

. Dann gehe ich ins Bad und

mich. Um halb acht

ich mit meiner Familie. Ich esse Käsebrot und trinke

dazu einen Tee. Dann muss ich zur Arbeit

Ich arbeite von 8.30 bis 16.30. In der Arbeit muss ich heute auch bei der Praxis   

. Ich

einen Termin. Nach der Arbeit fahre ich nach Hause. Ich

im Stau, wenn es viele Autos gibt. Am Abend

ich spazieren oder

aus, z.B. ins Kino oder in die Stammkneipe. Um 22 Uhr

ich ein.test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token