LEKCJA 3

Weihnachten

Na trzeciej lekcji nauczysz się:

  • najważniejszych słów związanych z adwentem i Bożym Narodzeniem
  • z gramatyki: odmiany czasownika przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym
  • o strukturze zdania w j. niemieckim (czasownik na DRUGIM miejscu)
  • składać życzenia z okazji Bożego Narodzenia i na Nowy Rok
1. Adwent i Święta Bożego Narodzenia/Advent und Weihnachten [adwent unt wajnachtn]:

der Advent [adwent] – adwent
die Adventszeit [adwentscajt] – czas adwentu
der Adventskalender [adwentskalendea] – kalendarz adwentowy
der Adventskranz [adwentskranc] – wieniec adwentowy
die Kerze [kerce] – świeca
der Weihnachtsmarkt [wajnachtsmarkt] – jarmark bożonarodzeniowy
der Glühwein [glywajn] – grzane wino
das Weihnachten [wajnachtn] – Świeta Bożego Narodzenia
das Fest [fest] – święto
feiern [fajern] - świętować
die Weihnachtszeit [wajnachtscajt] – czas Bożego Narodzenia
der Nikolaustag [nikolaustak] – dzień św. Mikołaja
der Heilige Abend [hajlige abent] – Wigilia Bożego Narodzenia
der Wunsch/Wünsche [wunsz/wynsze] – życzenie/życzenia
sich wünschen [zyś wynszn] – życzyć sobie
die Weihnachtskarte [wajnachtskarte] – kartka świąteczna
die Oblate [oblate] - opłatek
der Weihnachtsbaum [wajnachtsbaum] – choinka bożonarodzeniowa
der Tannenbaum [tanenbaum] – jodła, choinka
der Weihnachtsmann [wajnachtsman] – gwiazdor, mikołaj (przychodzi 24.12)
das Geschenk [geszenk] – prezent
bringen [bryngn] - przynosić
der Weihnachtsschmuck [wajnachtsszmuk] – ozdoba świąteczna
der Weihnachtskugel [wajnachtskugel] – bombka świąteczna
der Stern [sztern] – gwiazda
der Engel [engl] - anioł
die Lämpchen [lempśen] – światełka na choinkę
schmücken [szmykn] – ozdabiać, stroić
das Weihnachtslied [waihnachtslid] – kolęda
singen [zingn] – śpiewać
die Krippe [krype] – żłóbek
das Krippenspiel [krypenszpil] – jasełka
die Christmesse/Christmette [krystmese/krystmete] – pasterka
das Weihnachtsgebäck [wajnachtsgebek] – wypiek świąteczny
der Karpfen [karpfen] – karp
die Christstolle [krystsztole] – strucla bożonarodzeniowa
die Piroggen mit Kraut und Pilzen [pirogen myt kraut und pylcen] – pierogi z kapustąi z grzybami
die Weihnachtsgans [wajnachtsganz] – gęś bożonarodzeniowa
der Lebkuchen [lepkuchen] - piernik
das Neujahr [nojjar] – Nowy Rok
der Vorsatz/die Vorsätze [forzac/forzece] – postanowienie/postanowienia noworoczne
das Feuerwerk [fojeawerk] – fajerwerki

2. Gramatyka/Grammatik: odmiana czasownika przez osoby i liczby w czasie teraźniejszym/ Verbkonjugation im Präsens:

singen [singn] - śpiewać

ich sing-e wir sing-en
du sing-st ihr sing-t
er/sie/es sing-t sie/Sie sing-en

Każdy czasownik w języku niemieckim składa się z dwóch części – tematu czasownika (tutaj od sing) oraz końcówki (przeważnie –en). Aby odmienić czasownik przez osoby i liczby, dodajemy do tematu czasownika (czyli tu do sing-) poszczególne końcówki. Schemat tych końcówek widzimy poniżej w tabelce:

ich -e wir -en
du -st ihr -t
er/sie/es -t sie/Sie -en

Jak łatwo zauważyć, 3. osoba liczby pojedynczej (er/sie/es) oraz 2. osoba liczby mnogiej mają tę samą końcówkę -t.

1. i 3. osoba liczby mnogiej także mają taką samą końcówkę, jest nią -en.

Przykład:

Er singt das Lied. [ea zingt das lit] oraz Ihr singt das Lied. [ija zingt das lit]

Wir kommen aus Polen. [wija komn aus poln] oraz Sie kommen aus Polen. [zi komn aus poln]

Inny przykład:

Der Nikolaus bringt Geschenke.

Der Nikolaus (Mikołaj) to inaczej on, zatem 3. osoba liczby pojedynczej er, dlatego końcówka czasownika to -t.

Poza tym bardzo ważną kwestią jest pozycja czasownika w zdaniu - proszę porównać zdania:

Er singt das Lied.

Der Nikolaus bringt Geschenke.

Wie heißt du?

Łatwo zauważyć, że czasownik zajmuje DRUGĄ pozycję w zdaniu. Dotyczy to zwykłego zdania oznajmującego (z kropką), jak również pytania zaczynającego się pytajnikiem na "W", np. wie, Wer, was itd. (Was sind Sie von Beruf?/Woher sind Sie?).

3. Życzenia z okazji Bożego Narodzenia/Weihnachtswünsche oraz Nowego Roku/Neues Jahr:

Ich wünsche Dir/Euch/Ihnen [yś wynsze dija/ojś/inen]: Życzę Tobie/Wam/Państwu:
Alles Gute zum Weihnachten! [ales gute cum wajnachtn] Wszystkiego najlepszego na Święta
Frohe Weihnachten! [froe wajnachtn] Wesołych Świąt
Ein glückliches und gesundes neues Jahr! [ajn glyklyśes unt gezundes nojes jar] Szczęścia i zdrowia w Nowym Roku
Viel Glück im Neuen Jahr! [fil glyk ym nojn jar] Dużo szczęścia w Nowym Roku
Na karteczce świątecznej można wpisać także wierszyk:
Ich wünsche dir

Ich wünsche dir für den Weihnachtstag
Das Beste was es nur geben mag
Gesundheit, Glück, Zufriedenheit
Und das - bis in alle Ewigkeit!

słówka i wolne tlumaczenie:
was es nur geben mag [was es nua gebn mak] – co tylko się da
das Beste [das beste] – najlepsze
die Gesundheit [di gezunthajt] – zdrowie
das Glück [glyk] – szczęście
die Zufreidenheit [cufridenhajt] – zadowolenie
bis in alle Ewigkeit [bys yn ale ewiśkajt] – na zawsze


ZADANIE/Aufgabe:

1. Welche Definition passt? Która definicja pasuje?

der Weihnachtskugel, der Adventskranz, das Weihnachtslied, der Glühwein, der Heilige Abend

der 24. Dezember

Es hat 4 Kerzen

Ein Schmuck auf dem Weihnachtsbaum

z. B. Stille Nacht, Heilige Nacht

Etwas zum Trinken auf dem Weihnachtsmarkt

2. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

a) Lebkuchen           b) Karpfen           c) Stern    d) Piroggen

a) Adventskalender  b) Oblate             c) Kranz   d) Adventszeit

a) Tannenbaum        b) Christmesse   c) Engel   d) Weihnachtsschmuck

3. Ergänzen Sie bitte Endungen. Proszę uzupełnić końcówki:

Ich hab

Zeit. (Mam czas.)

Der Vater sing

das Lied (Tata śpiewa kolędę.)

Meine Eltern geh

in die Christmesse. (Moi rodzice idą na pasterkę.)

Woher komm

ihr? (Skąd pochodzicie?)

Meine Oma bäck

Lebkuchen. (Moja babcia piecze pierniki.)

Du schmück

den Weihnachtsbaum. (Ty stroisz choinkę.)

4. Bilden Sie bitte Sätze. Proszę zbudować zdania:

a) bringt – Geschenke – der Weihnachtsmann – am Heiligen Abend

b) feiern – Weihnachten – mit – der Familie - wir

c) Dir – alles - zum Weihnachten – wünsche – ich – Gute

d) trinken – sie – auf dem Weihnachtsmarkt – einen GlühweinPozostałe słówka, które się pojawiły podczas tej lekcji:

czasowniki:
gehen [gejn] – chodzić, iść
backen [bakn] – piec

rzeczowniki:
die Nacht [nacht] - noc

inne:
z. B. zum Beispiel [cum bajszpil] – na przykład
etwas [etfas] – coś
zum Trinken [cum trynkn] – do picia
auf [ałf] - na
still [sztil] – cicha/ciche
heilig [hajlyś] – święta

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token