LEKCJA 32
Sylwester

Silvester - ein internationales Fest

Na trzydziestej drugiej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa i przydatnych zwrotów związanych z Nowym Rokiem oraz jak złożyć życzenia noworoczne po niemiecku,
  • z gramatyki: dowiesz się, czym są partykuły i kiedy je stosować,
  • dowiesz się, skąd pochodzi tradycja puszczania fajerwerków w Sylwestra.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

feiern [fajean] - świętować
stammen [sztamn] - pochodzić
begrüßen [begrysn] - witać
anzünden [anzyndn] - rozpalać
zünden [zyndn] - zapalać
abschrecken [abszrekn] - odstraszać
ausgeben [ausgejbn] - wydawać
wünschen [wynszn] - życzyć

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

der Brauch [brauh] - zwyczaj
das Feuerwerk [fojaweak] - fajerwerk
das Fest [fest] - święto
der Geist [gajst] - duch
der Lärm [leam] - hałas
die Erde [eade] - ziemia
das Holzrad [holcrad] - drewniane koło
die Silvesternacht [sylwestanaht] - noc sylwestrowa
die Feuerwerkskörper [fojaweakskyapa] - fajerwerki
der Böller [byla] - petarda
die Geldverschwendung [geltferszfendunk] - marnotrawstwo pieniędzy
die Vorstellung [forsztelunk] - przedstawienie
der Sekt / der Champagner [zekt / szampanią] - szampan

3. Inne / andere [andere]:

fast [fast] - prawie
böse [byze] - zły
Einen guten Rutsch ins neue Jahr [ajnen guten rucz yns noje ja] - Dobrego wskoku do Nowego Roku

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Partykuły / Die Partikeln

Partykuły to grupa wyrazów nieodmiennych i niepodlegających stopniowaniu, których zadaniem jest wyrażenie stanów emocjonalnych mówiącego i dodanie im zabarwienia uczuciowego. Należy jednak pamiętać, że pominieńcie partykuł nie zmienia w istotny sposób znaczenia zdania. Najczęściej używane partykuły to:

aber - wyraża zdziwienie, niespodziankę a czasami sprzeciw:
Feierst du Silvester in diesem Jahr? - Das feiere ich aber jedes Jahr!
Warum bist du so spät gekommen? - Gestern sind aber alle länger geblieben!

denn - wyraża zainteresowanie lub zdziwienie, występuje jedynie w zdaniach pytających:
Wie war denn die Party?
Wo wirst du denn die Silvesternacht verbringen?

doch - występuje w zdaniach wykrzyknikowych lub rozkazujących:
Geh doch endlich nach Hause!
Ich will aber doch länger dort bleiben!

mal - nadaje zdaniu przyjazny wydźwięk, pokazuje zaciekawienie, jest używane gdy oczekujemy, że ktoś spełni naszą prośbę:
Schau mal! Ein Feuerwerk!
Gebt mir doch mal einen Sekt!

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Silvester - ein internationales Fest

Fast in allen europäischen Sprachen wurde der 31. Dezember als Silvester bezeichnet. In dieser Nacht gehen alle auf Partys und feiern mit den Freunden. Was feiert man denn? Woher aber stammt der Brauch, das neue Jahr mit einem Feuerwerk zu begrüßen?
Silvester ist kein christliches Fest und stammt ursprünglich von den alten Germanen. Sie glaubten, dass in dieser besonders dunklen und kalten Nacht böse Geister die Erde besuchen. Diese wollten sie damit abschrecken. Jeder machte so viel Lärm, wie er konnte und die Leute zündeten sogar Holzräder an. Von diesem Kult stammt die heutige Tradition, in der Silvesternacht Feuerwerkskörper und Böller zu zünden. Jedes Jahr werden alleine in Deutschland rund 100 Millionen Euro dafür ausgegeben. Manche sagen, dass es nur Geldverschwendung ist, aber andere wiederum schauen sich diese Vorstellung sehr gern an und wünschen den Freunden „Alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr!”


Sylwester - międzynarodowe święto

Prawie we wszystkich europejskich językach 31. grudnia jest nazywany Sylwestrem. Tej nocy wszyscy idą na przyjęcia i świętują z przyjaciółmi. Ale co właściwie świętujemy? Skąd pochodzi obyczaj witania Nowego Roku fajerwerkami? Sylwester nie jest świętem chrześcijańskim i pochodzi od historycznych Germanów. Wierzyli oni, że w tą szczególnie ciemną i zimną noc ziemię odwiedzają złe duchy i chcieli je odstraszyć. Każdy robił tyle hałasu, ile był w stanie, podpalano drewniane koła. Od tego właśnie kultu pochodzi dzisiejsza tradycja palenia fajerwerków i petard w Sylwestra. Tylko w Niemczech wydaje się każdego roku na to 100 milionów euro. Niektórzy mówią, że jest to tylko marnowanie pieniędzy, ale inni bardzo chętnie oglądają to przedstawienie i życzą przyjaciołom „Wszystkiego najlepszego i dobrego wskoku do Nowego Roku!”.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Was passt? Kreuzen Sie an. / Co pasuje? Proszę zakreślić.
A. Man machte viel ... , um böse Geister abzuschrecken.
a) Sekt
b) Holzrad
c) Lärm
d) Feuerwerke


B. Deutsche ... für Feuerwerke 100 Euro ... .
a) feiern
b) geben, aus
c) schrecken, ab
d) begrüßen


C. Man ... das neue Jahr mit Feuerwerken.
a) begrüßt
b) wünscht
c) zündet
d) stammt


D. Man wünscht den Freunden:
a) Alles Gute und eine gute Rutsch ins neue Jahr!
b) Alles Gute und einen guten Rutsch ins neue Jahr!
c) Alles Gute und einen guten Rutsch in die neue Jahr!
d) Alles Gute und einen guten Rutsch in der neuen Jahr!


2. Aber, denn, doch, mal - Ergänzen Sie. / Proszę uzupełnić.
a) Seit wann bist du ... hier?


b) Hör ... , wir kommen so gegen 02:00 Uhr zurück.


c) Kommst du mit? Das ist ... toll!


d) Das ist ... teuer! So viel Geld für eine Nacht möchte ich nicht ausgeben.


e) Sei ... vorsichtig! Er ist ein bisschen betrunken.


f) Sag ... , wie war es gestern?


g) Nimm mir ... nicht meinen Sekt weg!


h) Hast du ... nicht gewusst, dass sie mitkommt?


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token