LEKCJA 34
karnawał

Der Kölner Rosenmontagszug

Na trzydziestej czwartej lekcji nauczysz się:

  • czym jest Rosenmontagszug w Niemczech,
  • z gramatyki: dowiesz się, czym są zdania okolicznikowe przyczyny z „weil”,
  • dowiesz się, jak Niemcy żegnają karnawał.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

fallen [faln] - wypadać
verlaufen [fealaufn] - przebiegać
austeilen [austajln] - rozdawać
verabschieden [feabszidn] - żegnać się
stattfinden [sztatfyndn] - odbywać się
dauern [dałean] - trwać

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

der Karnevalsumzug [karnewalsumzuk] - pochód karnawałowy
der Aschermittwoch [aszeamitfoch] - Środa Popielcowa
der Ostermontag [ostermontak] - Poniedziałek Wielkanocny
der Hӧhepunkt [hyjepunkt] - punkt kulminacyjny
die Innenstadt [inensztat] - śródmieście
der Zuschauer [cuszała] - widz
der Spaβ [szpas] - przyjemność
der Fall [fal] - przypadek
die Süβigkeit [zusiśkajt] - słodkość
die Vorstellung [forsztelunk] - przedstawienie
die Gelegenheit [gelejgenhajt] - sposobność
der Abschied [apszid] - pożegnanie

3. Inne / andere [andere]:

genug [genuk] - wystarczająco
eigentlich [ajgentliś] - właściwie
wӓhrend [wejrend] - podczas
lӓrmend [leamend] - hucznie

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]: Der Kausalsatz/ Zdanie okolicznikowe przyczyny

Zdania okolicznikowe przyczyny to zdania poboczne (czasownik na końcu zdania), które buduje się przy pomocy spójnika weil (ponieważ). Zdania te odpowiadają na pytania warum/weshalb/aus welchem Grund (dlaczego, z jakiego powodu):

Ich muss eine Verkleidung finden, weil der Rosenmontag kommt. Wir müssen um 9:30 sein sein, weil um 10:00 der Karnevalaszug beginnt.

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]: Der Kölner Rosenmontagszug / Pochód karnawałowy w Kolonii

Der Kölner Rosenmontagszug

Deutschlands größter Karnevalszug ist der Rosenmontagszug. Er fällt auf Montag vor dem Aschermittwoch; 48 Tage vor dem Ostersonntag. An diesem Tag feiern jedes Jahr über 1 Millionen Menschen, weil der Rosenmontagszug der Höhepunkt der Kölner Karnevalssession ist. In diesem Jahr findet er am 8.02 statt. Der Zugweg startet gegen 10:00 und verläuft sich über 7 km in der Kӧlner Innenstadt. Die Zuschauer haben genug Zeit zum Feiern, weil er ca. 5 Stunden dauert. Was macht man dort eigentlich?
Es ist etwas ӓhnliches wie der Karneval in Rio de Janeiro, weil man eine groβe Parade organisiert, wo gefeiert wird und alle verkleidet sind. Man tanzt auf der Straβe, feiert mit den Freunden und hat einfach Spaβ - das ist auf jeden Fall sehenswert. Wӓhrend der Parade werden 300 Tonnen Süßigkeiten, 700.000 Tafeln Schokolade und 220.000 Pralinen ausgeteilt- so lӓrmend verabschieden die Deutsche den Karneval.
Wenn jemand nicht nach Rio fahren kann und trotzdem eine derartige Vorstellung sehen will, für den ist der Kӧlner Rosenmontagagszug die beste Gelegenheit dazu, Absiched von dem Karneval zu nehmen.


Pochód karnawałowy w Kolonii

Największym pochodem karnawałowym w Niemczech jest pochód organizowany w Rosenmontag. Wypada on na poniedziałek przed Środą Popielcową; 48 dni przed Wielkanocą. W tym dniu świętuje każdego roku ponad milion osób, ponieważ Rosenmontag jest głównym punktem karnawału w Kolonii. W tym roku odbywa się on 8.02. Pochód zaczyna się około 10:00 i przebiega przez ponad 7km w samym centrum miasta. Oglądający mają wystarczająco czasu na świętowanie, ponieważ trwa on około 5 godzin. Co właściwie się tam robi?
Jest to coś podobnego do karnawału w Rio de Janeiro, ponieważ organizuje się paradę, gdzie świętuje się i wszyscy są przebrani. Tańczy się na ulicy, świętuje się z przyjaciółmi i zwyczajnie dobrze się bawi- jest to zdecydowanie warte zobaczenia. Podczas parady rozdaje się ponad 300 ton słodyczy, 700.000 tabliczek czekolady i 220.000 pralinek- tak hucznie Niemcy żegnają karnawał.
Jeśli ktoś nie może jechać do Rio a chciałby zobaczyć takie widowisko, pochód karnawałowy z okazji Rosenmontag jest najlepszą okazją na pożegnanie karnawału.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Welche Aussagen sind richtig (R) und welche falsch (F)? Kreuzen Sie an. / Które wypowiedzi są prawdziwe (R), a które fałszywe (F)? Proszę zakreślić.
a) Mit dem Rosenmontag beginnt der Karneval. R / F


b) Die Zuschauer kӧnnen nur die Vorstellung anschauen. R / F


c) Bei dem Rosenmontag handelt es sich um eine Parade, die jedes Jahr u.a. in Köln organisiert wird. R / F


d) Der Rosenmontagszug dauert 48 Stunden. R / F


e) Wӓhrend der Parade bekommt man viele Süβigkeiten. R / F

2. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
1.Ich gehe ins Geschӓft, weil
2.Ich will nach Kӧln fahren, weil
3.Wir gehen heute nicht ins Club, weil
4.An diesem Tag feiern jedes Jahr über 1 Millionen Menschen, weil
5.Die Zuschauer haben genug Zeit zum Feiern, weil

a)Die Parade ca. 5 Stunden dauert.
b)Die Parade in der Innenstadt stattfindet.
c)der Rosenmontagszug der Höhepunkt der Kölner Karnevalssession ist.
d)dort der Rosenmontagauszug ist.
e)ich eine Verkleidung kaufen will.

12345
test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token