LEKCJA 39
składanie reklamacji

Mein Wecker funktioniert nicht!

Na trzydziestej dziewiątej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa związanego z pisaniem reklamacji,
  • z gramatyki: dowiesz się jak budować zdania z „obwohl” (chociaż),
  • dowiesz się jak w krajach niemieckojęzycznych powinna wyglądać dobrze napisana reklamacja.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

verschlafen [feaszlafn] - zasypiać
anrufen [anrufn] - dzwonić, telefonować
umtauschen [umtauszn] - wymieniać
besprechen [beszpreśn] - omawiać
klingeln [klingeln] - dzwonić
mitteilen [mittajln] - powiadamiać
erhalten [eahaltn] - otrzymywać
zurückbekommen [curykbekomn] - odzyskiwać
gefallen [gefaln] - podobać się
erwarten [eawartn] - oczekiwać
brauchen [brauchn] - potrzebować
bitten [bitn] - prosić
bearbeiten [beabajtn] - opracowywać, rozpatrywać
sich freuen [ziś frojen] - cieszyć się

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

der Wecker [weka] - budzik
der Polizist [polycyst] - policjant
die Nachtschicht [nachtsziśt] - nocna zmiana
das Schreiben [szrajbn] - pismo
der Reklamationsbrief [reklamationsbrif] - list reklamacyjny
der Hersteller [heasztela] - producent
die Rückerstattung [rykeasztatunk] - zwrot
der Fall [fal] - przypadek
die Antwort [antfoat] - odpowiedź
das Gerät [gerejt] - urządzenie

3. Inne / Andere [andere]:

obwohl [obwol] - chociaż
deswegen [dezwejgn] - dlatego
bereits [berajts] - już
hiermit [hijamyt] - niniejszym
schriftlich [szryftlyś] - pisemny
leider [lajda] - niestety
enweder... oder [entwejda... oda] - albo... albo
möglich [myglyś] - możliwe
daher [dahea] - z tego powodu

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]: Zdanie przyzwalające z obwohl (chociaż)

Zdanie przyzwalające odpowiada na pytanie mimo czego?, zaczyna się od spójnika obwohl (chociaż) i jest zdaniem pobocznym (czasownik na końcu zdania). Używając obwohl podkreśla się, że zdanie poboczne wprowadzone przy pomocy spójnika jest przeciwieństwem do zdania głównego. Np.:

Obwohl sie viel Geld hat, ist sie nicht glücklich. (Chociaż ona ma dużo pieniędzy, nie jest szczęśliwa.)

Obwohl er ein neues Auto gekauft hat, ist er nicht glücklich. (Chociaż kupił nowy samochód, nie jest szczęśliwy.)

Obwohl Christoph viel gelernt hat, hat er die Prüfung nicht bestanden. (Chociaż Christoph dużo się uczył, nie zdał egzaminu.)

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]: Mein Wecker funktioniert nicht!

Markus Schmidt arbeitet als Polizist, deswegen muss er sehr oft in der Nacht arbeiten. Obwohl er drei Mal pro Woche Nachtschicht hat, ist das für ihn sehr problematisch und er verschläft immer. Obwohl er letztens einen neuen Wecker im Internet gekauft hat, verschläft er aber noch, weil dieser nicht funktioniert. Er ruft den Hersteller des Weckers an und bekommt eine Information, dass er ein Schreiben schicken soll. Er schreibt einen Reklamationsbrief, weil er entweder dieses Produkt umtauschen oder das Geld zurückbekommen will.

Betreff: Reklamation, Rechnung Nr. 2732028

Sehr geehrte Damen und Herren,
wie bereits telefonisch besprochen, möchte ich Ihnen hiermit schriftlich meine Reklamation mitteilen. Ich habe den bei Ihnen bestellten Wecker vor 2 Wochen erhalten und obwohl der Wecker mir sehr gefällt, klingelt dieser leider nicht. Bitte, senden Sie mir entweder einen neuen Wecker, der funktioniert, oder wenn das nicht möglich wäre, erwarte ich eine Rückerstattung. Ich brauche den Wecker. Deswegen würde ich Sie daher bitten, diesen Fall so schnell wie möglich zu bearbeiten.
Ich freue mich auf Ihre Antwort und auf ein neues Gerät.

Mit freundlichen Grüßen,
Markus Schmidt

Mój budzik nie działa!
Markus Schmidt pracuje jako policjant, dlatego bardzo często musi pracować w nocy. Chociaż ma zmianę nocną 3 razy w tygodniu, jest to dla niego trudne, ponieważ bardzo często zasypia. Chociaż kupił ostatnio przez internet nowy budzik, wciąż zasypia, ponieważ on nie działa. Markus dzwoni do producenta budzika i dostaje informację, że powinien napisać pismo. Pisze list reklamacyjny, ponieważ chce wymienić produkt albo dostać pieniądze z powrotem.

Dotyczy: Reklamacja, Nr. rachunku 2732028

Szanowni Państwo!
Jak już omówiliśmy to telefonicznie, niniejszym chcę powiadomić Państwa pisemnie o mojej reklamacji. 2 tygodnie temu otrzymałem zamówiony u Państwa budzik i chociaż budzik mi się podoba, niestety nie dzwoni. Proszę, niech wyślą mi Państwo albo nowy budzik, który działa albo jeśli nie byłoby to możliwe, oczekuję zwrotu mojej opłaty. Potrzebuję tego budzika dlatego niniejszym będę Państwa prosić o jak najszybsze rozpatrzenie mojego przypadku.
Cieszę się na odpowiedź od Państwa i na nowe urządzenie.

Z serdecznymi pozdrowieniami,
Markus Schmidt


ZADANIA / Aufgaben:

1. Bringen Sie die Texteile in die richtige Reihenfolge. / Proszę uporządkować fragmenty tekstu w kolejności.
a) Sehr geehrte Damen und Herren,
b) Mit freundlichen Grüßen
c) Bitte, senden Sie mir entweder einen neuen Wecker, der funktioniert, oder wenn das nicht möglich wäre, erwarte ich eine Rückerstattung. Ich brauche den Wecker. Deswegen würde ich Sie daher bitten, diesen Fall so schnell wie möglich zu bearbeiten.
d) Ich freue mich auf Ihre Antwort und ein neues Gerät.
e) Betreff: Reklamation, Rechnung Nr. 2732028
f) Wie bereits telefonisch besprochen, möchte ich Ihnen hiermit schriftlich meine Reklamation mitteilen. Ich habe den bei Ihnen bestellten Wecker vor 2 Wochen erhalten und obwohl der Wecker mir sehr gefällt, klingelt dieser leider nicht.
g) Markus Schmidt
1234567
2. Bilden Sie die Sätze mit „obwohl”. / Proszę utworzyć zdania z „obwohl”.
a) Ich lerne viel. Ich bekomme schlechte Noten.


b) Wir haben uns vor 2 Tagen gesehen. Ich vermisse ihn.


c) Ich bin sehr früh aufgestanden. Ich habe mich verspätet.


d) Sie ist mit Popstar verheiratet. Sie ist nicht glücklich.


e) Ich bin krank. Ich muss zur Arbeit gehen.


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token