LEKCJA 40
trening

Was soll man machen, um fit zu sein?

Na czterdziestej lekcji nauczysz się:

  • co trzeba robić, żeby być w dobrej formie,
  • z gramatyki: jak budować zdania okolicznikowe celu,
  • przydatnych zwrotów, jak mówić o zdrowym trybie życia.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

anfangen [anfangn] - zaczynać
abnehmen [abnejmn] - chudnąć
aussehen [auszejn] - wyglądać
sich gewöhnen [ziś gewyn] - przyzwyczajać się
vergessen [feagesn] - zapominać
vermeiden [feamajdn] - unikać
enthalten [enthaltn] - zawierać
verlangen [fealangn] - domagać się czegoś
sich lohnen [ziś lonen] - opłacać się
versuchen [feazuchn] - próbować

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

der Rock [rok] - spódnica
der Vorsatz [foazac] - postanowienie
der Strand [sztrand] - plaża
das Sporttreiben [szporttrajbn] - uprawianie sportu
die Diät [dijet] - dieta
der Körper [kyrpa] - ciało
die Anstrengung [ansztrengunk] - wysiłek
die Ernährungsweise [eanejrungswajze] - sposób odżywiania się
das Fett [fett] - tłuszcz
das Cholesterin [cholesterin] - cholesterol
der Fruchtsaft [fruśtzaft] - sok owocowy
der Raucher [rałcher] - palacz
die Krankheit [krankhajt] - choroba
der Wille [wyle] - wola

3. Inne / Andere [andere]:

in guter körperlicher Form sein [in guta kyrpealysia foam zajn] - być w dobrej formie fizycznej
fit werden [fyt weadn] - być sprawnym
auf diese Art und Weise [auf dize art unt wajze] - w ten sposób
immun [immun] - odporny
fit bleiben [fyt blajbn] - pozostać sprawnym
stolz sein [sztolc zajn] - być dumnym

4. Przydatne zwroty / Nützliche Redemittel [nyclysie rejdemytel]:

langsam essen - jeść powoli
positiv denken - myśleć pozytywnie
Man sollte in regelmäßigen Zeitabständen kleine Portionen essen - Należy jeść małe porcje w regularnych odstępach czasu
gut motiviert sein - być dobrze zmotywowanym
sich gesund ernähren - zdrowo się odżywiać

5. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Zdania celowe z um...zu / Finalsätze mit um...zu

Zdania celowe odpowiadają na pytania Po co? W jakim celu? Budując zdanie celowe łączymy je ze zdaniem głównym przy pomocy spójnika um, po którym następuje reszta zdania, na którego końcu stoi łącznik zu i bezokolicznik, np.:

Alle machen neue Vorsӓtze und sind motiviert, um fit zu werden. – Wszyscy robią nowe postanowienia i są bardzo zmotywowani, żeby być w formie.
Man kann viel dafür tun, um gesund und fit zu bleiben – Można dużo robić, żeby pozostać zdrowym i w formie.

Uwaga! Jeśli czasownik jest rozdzielny, zu wstawiamy między czasownik i przedrostek w następujący sposób:
abnehmen – abzunehmen
aussehen – auszusehen

6. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]: Was soll man tun, um fit zu sein?

Mit Frühlingsbeginn sieht man viele Personen auf den Straßen, die mit dem Sport anfangen. Wenn man an kurze Hosen, Bikini und kurzen Röcke denkt, will man sofort ein Paar Kilo abnehmen. Alle machen neue Vorsätze und sind hochmotiviert, um fit zu werden. Jeder möchte in einer guten körperlichen Verfassung sein. Was soll man machen, um besser auf dem Strand auszusehen?
Das Sporttreiben ist sehr wichtig. Während der Übungen arbeitet unser ganzer Körper, und auf diese Art und Weise gewöhnt man ihn an körperliche Anstrengung, baut Muskeln auf.
Man sollte darüber hinaus nicht auf eine gesunde Ernährungsweise verzichten. Es ist gut, einige Ernährungsweisen zu verändern. Man sollte nicht zu viele tierische Fette und Süßigkeiten essen, weil unsere Diät nicht so viel Cholesterin enthalten sollte. Man sollte viel Obst und Gemüse essen aber auch Fruchtsäfte und Mineralwasser trinken. Zigaretten und Alkohol sind sehr ungesund. Raucher sind körperlich schwächer und weniger immun gegen Krankheiten. Man kann viel dafür tun, um gesund und fit zu bleiben. Zwar sollte man disziplinierter und motivierter sein, aber unser Körper wird uns dann später dafür danken. Nach einiger Zeit wird der Sommer kommen und wir werden sehr stolz darauf sein, was wir für eine gute Figur am Strand abgeben.

Co trzeba robić, żeby być w formie?
Z początkiem wiosny widzi się wiele osób na ulicach, które zaczynają ze sportem. Kiedy myśli się o krótkich spodenkach, bikini i spódniczkach, chce się natychmiast schudnąć kilka kilo. Wszyscy robią nowe postanowienia i są bardzo zmotywowani, żeby być w formie. Każdy chce być wysportowany. Co powinno się robić, żeby wyglądać lepiej na plaży?
Bardzo ważne jest uprawianie sportu. Podczas ćwiczeń pracuje nasze całe ciało, w ten sposób przyzwyczaja się do wysiłku i nasze mięśnie lepiej wyglądają. Nie można też zapomnieć o diecie. Dobrze jest też zmienić złe nawyki żywieniowe. Nie powinno się jeść zbyt dużo tłuszczy zwierzęcych i słodyczy, ponieważ nasza dieta nie może zawierać za dużo cholesterolu. Powinno się za to jeść za dużo owoców i warzyw jak również pić soki owocowe i wodę mineralną. Papierosy i alkohol są niezdrowe. Palacze są słabsi i mniej odporni na choroby.
Można dużo robić, żeby pozostać w formie. Wprawdzie trzeba być zmotywowanym ale nasze ciało później nam za to podziękuje. Wymaga to oczywiście dyscypliny i silnej woli ale opłaca się spróbować zrobić wszystko co jest w naszej mocy. Po pewnym czasie przyjdzie lato i będziemy bardzo dumni z tego, że tak dobrze wyglądamy na plaży.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Finden Sie bitte die entsprechende Wörter im Text. / Proszę znaleźć odpowiednie słowa w tekście.
a) Die Art und Weise, wie man isst.


b) Dort kann man sich sonnen und das Rauschen des Meers hören.


c) Wenn man weniger Kalorien isst.


d) Die Person, die Zigaretten raucht.

2. Kreuzen Sie die richtige Antwort an. / Proszę zakreślić odpowiednią odpowiedź.
A) Im Frühling machen alle mehr Sport, weil...
a) sie abnehmen wollen.
b) sie zunehmen wollen.
c) das Wetter schön ist.
d) sie viel Freizeit haben.


B) Wenn man viel Sport macht, …
a) hat man bessere Laune.
b) hat man starke Muskeln.
c) isst man weniger.
d) arbeitet man besser.


C) Man soll nicht so viele tierische Fett essen, weil...
a) diese viel Cholesterin enthalten.
b) Vegetarier gesünder sind.
c) man dann bessere Leistungen im Sport erzielen kann.
d) man ohne Fleisch länger lebt.


3. Verwenden Sie die Sätze mit um...zu und beantworten Sie die Fragen. / Proszę połączyć zdania za pomocą um…zu i odpowiedzieć na pytania.

- Wozu treibst du Sport?
- Ich treibe Sport, ...

a) fit bleiben


b) ein Paar Kilo abnehmen


c) gesünder zu sein


d) mich erholen


e) länger an der frischen Luft sein


f) den Alltag vergessen


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token