LEKCJA 44
list

Warum schreiben wir Briefe?

Na czterdziestej czwartej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa związanego z pisaniem i adresowaniem listów,
  • z gramatyki: jak tworzyć zdania przyzwalające z „trotzdem”,
  • dowiesz się, jak wygląda poprawnie napisany list po niemiecku.
1. Czasowniki / Verben [werben]:

der Brief [brif] - list
das Schreiben [szrajbn] - pismo
die Postkarte [postkarte] - pocztówka
die Nachricht [nachryśt] - wiadomość
die Traurigkeit [trauryśkajt] - żałoba
die Sorge [zorge] - zmartwienie
die Veränderung [feaenderunk] - zmiana
der Absender [abzenda] - nadawca
der Empfänger [empfenga] - adresat
die Briefmarke [brifmarke] - znaczek pocztowy
die Anrede [anrejde] - forma zwracania się do kogoś
das Komma [koma] - przecinek
der Inhalt [ynhalt] - zawartość, treść
der Gruß [grus] - pozdrowienie

2. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

übersenden [yberzendn] - przesyłać
reiten [rajtn] - jeździć konno
aufrechthalten [aufreśtgaltn] - podtrzymywać
erhalten [eahaltn] - otrzymywać

3. Inne / Andere [andere]:

altmodisch [altmodysz] - staromodny
unbedingt [unbedingt] - bezwarunkowo
obwohl [obwol] - choć
in Anspruch nehmen [in anszpruch nejmn] - zajmować
sich auf etwas leisten [ziś auf etwas lajsten] - pozwalać sobie na coś
weiterhin [wajterhin] - nadal
angenehm [angenejm] - przyjemnie
eng [enk] - ciasny, wąski

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Zdania przyzwalające z „trotzdem” i „obwohl“ / Konzessivsätze mit „trotzdem“ und „obwohl“

Zdania przyzwalające w języku niemieckim odpowiadają na pytanie mimo czego (trotz welcher Bedingung) i możemy je utworzyć za pomocą spójnika trotzdem (mimo to). Trotzdem stoi zawsze w środku zdania i po tym spójniku następuje szyk przestawny, np.:

Ich bin erkältet, trotzdem gehe ich zur Arbeit. - Jestem przeziębiony, mimo to idę do pracy.
Ich bin sehr beschäftigt, trotzdem kann ich dir helfen. - Jestem bardzo zajęty, mimo to mogę ci pomóc.

Alternatywą dla spójnika trotzdem jest obwohl (mimo że, chociaż). Po spójniku obwohl czasownik stoi na końcu zdania, jednakże obowohl może stać zarówno po przecinku jak i na początku zdania, np.:

Obwohl ich erkältet bin, gehe zur Arbeit. - Mimo, że jestem chory, idę do pracy.
Ich gehe zur Arbeit, obwohl ich erkältet bin. - Idę do pracy, mimo że jestem chory.
Obwohl ich sehr beschäftigt bin, kann ich dir helfen. - Mimo, że jestem bardzo zajęty, pomogę ci.
Ich kann dir helfen, obwohl ich sehr beschäftigt bin. - Mogę ci pomóc, mimo że jestem chory.

5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Warum schreibt man Briefe?

Heutzutage sind Briefe altmodisch, aber trotzdem ist man immer zufrieden, wenn man einen Brief bekommt. Nicht jeder mag Briefe schreiben, aber jeder mag sie bekommen. Das müssen nicht unbedingt lange Schreiben sein, manchmal macht uns eine Postkarte aus den Sommerferien glücklich. Es ist immer einfacher eine SMS oder E-Mail zu schicken. Aber trotzdem kann man etwa altmodisch sein, um jemanden glücklich zu machen.
Vor langer Zeit gab es keine Post, aber die Leute mussten jedoch die Nachrichten übersenden, obwohl das schwierig war. Die Leute mussten sehr weit reiten - die Reise nahm viel Zeit in Anspruch und nur reiche Leute konnten sich das leisten.
Wenn das in unserer Zeit so einfach ist, soll man deshalb über Glück, Traurigkeit, Sorgen und Veränderungen im Leben an seine Bekannten schreiben. Besonders, wenn man im Ausland lebt und man sich nur einige Male im Jahr treffen kann, aber trotzdem weiterhin den Kontakt aufrechterhalten will. Es ist auf jeden Fall angenehm, einen Brief zu erhalten. Wie kann man einen Brief richtig auf Deutsch schreiben?
Der private Brief muss mit Ort und Datum rechts oben angegeben werden, alle weiteren Informationen müssen auf der linken Seite stehen. Je nachdem, wie eng man zu der Person steht, kann man die ersten Zeilen des Briefes mit: Liebe(r), Hallo, Mein(e) beginnen. Nach der Anrede steht ein Komma, dann fängt man in der nächsten Zeile an, weiter kleinzuschreiben. Nach dem Inhalt des Briefes kommt der Gruß z.B. Bis bald; Lass dich gut zu gehen; Ich vermisse dich; Liebe Grüße. Am Ende des Briefes steht noch der Name des Absenders. Einfach, oder?


Dlaczego piszemy listy

W obecnych czasach listy są staromodne, mimo to jest się zawsze zadowolonym, jeśli dostaje się list. Nie każdy lubi pisać listy, ale każdy lubi je dostawać. To nie muszą być koniecznie długie pisma, czasami nawet pocztówka z wakacji może kogoś uszczęśliwić. Zawsze jest łatwiej wysłać SMS-a bądz emaila, ale mimo to czasem można być trochę staromodnym żeby kogoś uszczęśliwić.
Kiedyś nie było poczty, ale ludzie musieli przesyłać wiadomości, mimo że było to trudne. Trzeba było bardzo daleko jeździć konno - podróż zajmowała dużo czasu i tylko bogaci ludzie mogli sobie na to pozwolić.
Skoro w naszych czasach jest to takie łatwe, powinno się pisać swoim znajomym o szczęściu, smutku, troskach i zmianach w życiu. Szczególnie, jeśli ktoś mieszka za granicą i może spotkać się ze swoimi znajomymi tylko kilka razy w roku, ale mimo wszystko chce utrzymywać kontakt. W każdym razie jest zawsze bardzo miło dostać list. Jak pisze się list po niemiecku?
List prywatny powinno zacząć się od miejsca i daty w prawym górnym rogu, wszystkie pozostałe informacje muszą być po lewej stronie. W zależności od tego, jak blisko jest się z daną osobą, list możemy zacząć: Kochana/Kochany; Cześć; Mój/Moja. Po bezpośrednim zwrocie do osoby stoi przecinek, od następnej linijki piszę się małą literą. Po treści listu następuje pozdrowienie np. Do później; Niech ci się dobrze wiedzie; Tęsknię za Tobą; Pozdrowienia. Na końcu listu jest jeszcze imię nadawcy. Proste, prawda?


ZADANIA / Aufgaben:

1. Antworten Sie bitte auf die Fragen. / Proszę odpowiedzieć na pytania.
a) Warum schreibt man Briefe?


b) Wie heißt die Person, die einen Brief schickt?


c) Wie heißt die Person, die einen Brief bekommt?


d) Was klebt man auf den Umschlag auf?


e) Was steht rechts oben im Brief?


f) Welche Anreden kennen Sie?


g) Was soll am Ende des Briefes stehen?

2. Obwohl oder trotzdem? Ergänzen Sie bitte die fehlenden Konjunktionen. / Obwohl czy trotzdem? Proszę uzupełnić brakujące spójniki.
a) . . . . . . . . . . sie gut verdient, kann sie sich nicht dafür leisten.


b) Sie verdient gut, . . . . . . . . . . kann sie sich nicht dafür leisten.


c) Man soll ab und zu Briefe schicken, . . . . . . . . . . das etwas altmodisch ist.


d) Seit Jahren schicken die Leute Briefe, . . . . . . . . . . das in der Vergangenheit schwer war.


e) . . . . . . . . . . es einfacher ist, einen Brief zu schreiben, kann man . . . . . . . . . . die traditionelle Briefe schreiben.


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token