LEKCJA 45
jesień

Der Herbst ist da!

Na czterdziestej piątej lekcji nauczysz się:

  • poznasz słownictwo i zwroty związane z jesienią,
  • z gramatyki: poznasz przyimki, które łączą się zarówno z czwartym, jak i trzecim przypadkiem oraz dowiesz się, jak je stosować,
  • dowiesz się, co Niemcom kojarzy się z jesienią.
1. Rzeczowniki / Substantive [zubstantiwe]:

der Regen [dea rejgn] - deszcz
die Gummistiefel [di gumisztifel] – kalosze
der Regenschirm [dea rejgnszirm] – parasol
der Regenmantel [dea rejgnmantel] – płaszcz przeciwdeszczowy
die Regenjacke [die rejgnjake] – kurtka przeciwdeszczowa
der Regenschauer [dea rejgnszała] - przelotny deszcz
der Nebel [dea nejbel] - mgła
der Wind [dea wynt]- wiatr
die Wolke [di wolke] – chmura
der Nieselregen [dea nizelregen] – mżawka
der Altweibersommer [dea altwajbazoma] – babie lato
der Kastanienbaum [dea kastanienbałm] – kasztanowiec
der Kürbis [dea kyrbys] – dynia
das Eichhörnchen [das ajśhyrnśn] – wiewiórka
die Fledermaus [di fledamałs] – nietoperz
der Igel [dea igel] – jeż

2. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

das Gewitter zieht auf [das gewyta cit ałf] – nadciąga burza
es gießt in Strömen [es gist yn sztrymn] – leje jak z cebra
Wetter klärt sich [weta klert ziś] – rozjaśnia się
es regnet [es regnet] – pada deszcz
es gibt Schneeregen [es gybt szne-rejgn] – pada deszcz ze śniegiem
es tröpfelt [es trypfelt] – kropi
es hagelt [es hagelt] – pada grad
es blitzt [es blict] – błyska się
es donnert [es donert] – grzmi
es ist warm [es yst warm] – jest ciepło
es ist kalt [es yst kalt] – jest zimno
es ist sonnig [es yst zonyś] – jest słonecznie
es ist neblig [es yst neblyś] – jest mgliście
es ist nass [es yst nas] – jest mokro
es ist feucht [es yst fojśt] – jest wilgotno
die Tage werden kürzer [di tage werdn kyrca] - dni stają się krótsze

3. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Niektóre przyimki w języku niemieckim wymagają, aby stojący po nich rzeczownik miał formę w Dativie (trzecim przypadku, celowniku) lub w Akkusativie (czwartym przypadku, bierniku), w zależności od pytania, które stawiamy przy danym przyimku. Dotyczy to wymienionych poniżej przyimków:

anna, przy
aufna
indo, w
übernad
unterpod
vorprzed
hinterza
nebenobok
zwischenmiędzy

Istnieje prosta zasada określająca to, jakiego przypadka należy użyć po wymienionych wyżej przyimkach. Jeśli czasownik, po którym znajduje się przyimek, wyraża ruch, czyli odpowiada na pytanie Dokąd? (Wohin?) jadę/idę itp., należy zastosować Akkusativ.

Jeśli czasownik ten nie wyraża ruchu, czyli odpowiada na pytanie Gdzie? (Wo?) (coś się znajduje/stoi/leży), należy zastosować Dativ. Ilustrują to poniższe przykłady:

Ich stelle die Tasse (wohin? Dokąd?) auf den Tisch. – Stawiam filiżankę na stole. (Akkusativ, stawiać – ruch)
Die Tasse steht (wo? Gdzie?) auf dem Tisch. – Filiżanka stoi na stole. (Dativ, stać – brak ruchu)

Warto zapamiętać kilka czasowników istotnych w tym kontekście. Aby uwidocznić różnice zostały one ujęte w tabelę. Czasownik wyrażający czynność statyczną i dynamiczną może mieć niekiedy taką samą formę, a więc dokładnego znaczenia należy domyślić się na podstawie kontekstu.

wohin (dokąd)wo (gdzie)
hängenwieszaćhängenwisieć
stellenstawiaćstehenstać
legenkłaśćliegenleżeć
sich setzensiadaćsitzensiedzieć
steckenwkładaćsteckentkwić

Dla przypomnienia poniżej zamieszczono tabelę odmiany rzeczowników przez przypadki.

Rodzaj męski
DER
Rodzaj żeński
DIE
Rodzaj nijaki
DAS
Liczba mnoga
DIE
Mianownik
Nominativ
Kto? co?
DERDIEDASDIE
Dopełniacz
Genitiv
Kogo? czego?
DES +SDERDES +SDER
Celownik
Dativ
Komu? czemu?
DEMDERDEMDEN +N
Biernik
Akkusativ
Kogo? co?
DENDIEDASDIE
5. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Herbst in Deutschland

Der Herbst sieht in Deutschland und in Polen ähnlich aus. So wie in Polen ist auch in Deutschland das Wetter im Herbst unterschiedlich. Manchmal ist es sehr warm und sonnig, das nennen wir Altweibersommer, und manchmal sehr kalt und regnerisch. Die Kinder sammeln Kastanien, die sie später zum Basteln benutzen. Die Igel und die Eichhörnchen machen Vorräte für den Winter. Die Deutschen essen gerne Kürbis, die man vor allem mit dem amerikanischen Fest Halloween assoziiert.

Jesień w Niemczech

Jesień wygląda w Niemczech i Polsce bardzo podobnie. Tak jak w Polsce również i w Niemczech jesienna pogoda jest zmienna. Czasem jest ciepło i słonecznie, mówimy wtedy o babim lecie. Czasem jednak jest zimno i deszczowo. Dzieci zbierają kasztany, które używają później do prac plastycznych. Jeże i wiewiórki zbierają zapasy na zimę. Niemcy chętnie jedzą dynię, która kojarzy się przede wszystkim z amerykańskim świętem Halloween.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Was passt nicht? / Co nie pasuje? a) Regenschirm, Regenschauer, Regenjacke, Regenmantel
b) neblig, warm, feucht, nass
c) Wolke, Eichhörnchen, Fledermaus, Igel
d) Altweibersommer, Kastanienbaum, Schnee, Kürbis

2. Ergänzen Sie bitte die Lücken mit den richtigen Wörtern. / Proszę uzupełnić luki odpowiednimi słowami.

Eichhörnchen, kürzer, Kastanien, Gummistiefel, regnet, Regenschirm, Regenschauer

Der Herbst ist da! Der Herbst ist da und die Tage werden (a) ……………………… Es (b)……………… immer häufiger. Das ist meistens nur (c) …………………… , aber gester gab es ein Gewitter. Die (d) ……………… fallen vom Baum und die (e) …………………… sammeln Nüsse für den Winter. Heute trage ich (f) ………………… . Natürlich habe ich auch einen (g) …………………… mit.
3. Ergänzen Sie bitte die Lükcen mit den richtigen Artikeln. / Proszę uzupełnić luki odpowiednimi rodzajnikami. a) Eva geht in
Zimmer. (wohin?)

b) Die Lampe hängt über
Tisch. (wo?)

c) Er stellt den Sessel vor
Regal. (wo?)

d) Dein Buch liegt neben
Zeitung. (wo?)

e) Er steht zwischen
Stühlen. (wo?)

f) Der Lehrer hängt die Tafel an
Wand. (wohin?)

4. Beantworten Sie bitte die Fragen. Benutzen Sie die Wörter in Klammern. / Proszę odpowiedzieć na pytania używając słów z nawiasu.

Beispiel (przykład):
Wo hängt das Bild? (an, die Wand)
Das Bild hängt an der Wand.

a) Wo steht die Lehrerin? ( vor, die Schule)


b) Wohin läuft Anna? (in, das Krankenhaus)


c) Wohin fahren deine Eltern dieses Jahr? (in, die Schweiz)


d) Wo liegt mein Buch? (unter, der Tisch)


e) Wohin stellst du diese Vase? (auf, das Regal)


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token