LEKCJA 46
ubrania

Ich suche ein elegantes Kleid

Na czterdziestej szóstej lekcji nauczysz się:

  • poznasz słownictwo i zwroty przydatne podczas robienia zakupów w sklepie odzieżowym,
  • nauczysz się odmiany przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym,
  • dowiesz się, czym różni się robienie zakupów w Polsce i w Niemczech.
1. Verben / Czasowniki [werbn]:

an|probieren [anprobirn] – przymierzać
tragen [tragn] – nosić
zurück|geben [curykgejbn] – zwracać
um|tauschen [umtałszn] – zamieniać
passen [pasn] – pasować
gefallen [gefaln] – podobać się
aus|sehen [ałssejn] – wyglądać

2. Substantive / Rzeczowniki [zupstantiwe]:

die Einkäufe [di ajnkojfe] - zakupy
das Kleidergeschäft [das klajdageszeft] – sklep odzieżowy
die Kasse [di kase] – kasa
der Verkäufer [dea feakojfa] – sprzedawca
der Kunde [dea kunde] – klient
die Kundin [die kundin] - klientka
die Größe [di gryse] – rozmiar
die Farbe [di farbe] – kolor
die Männerabteilung [di mena-abtajlunk] – dział męski
die Damenabteilung [di damen-abtajlunk] – dział damski
die Kinderabteilunk [di kinda-abtajlunk] – dział dziecięcy
die Umkleidekabine [di umklajde-kabine] – przebieralnia
das Einkaufszentrum [das ajnkałfs-centrum] – centrum handlowe
das Sonderangebot [das zonda-angebot] – oferta specjalna
der Ausverkauf [dea ałsferkałf] – wyprzedaż
das Kassenzettel [das kasencetel] – paragon

3. Adjektive / Przymiotniki [adjektiwe]:

zu weit [cu wajt] – za szeroki
zu eng [cu enk] – za wąski
zu groß [cu gros] – za duży
zu klein [zu klajn] – za mały
zu kurz [cu kurc] – za krótki
zu lang [cu lank] – za długi
unbequem [unbekfejm] – niewygodny
teuer [toja] – drogi
billig [bylyś] – tani
preiswert [prajswert] – w korzystnej cenie
elegant [elegant]- elegancki
reduziert [reducirt] – po obniżce

4. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

Wie kann ich Ihnen helfen? [wi kan yś ynen helfn] – Jak mogę Pani/Panu pomóc?
Was macht das zusammen? [was maht das cuzamn] – Ile to kosztuje?
von guter/schlechter Qualität sein [fon guta/szleśta kfalitet zajn]– być dobrej/złej jakości
aus gutem Stoff sein [ałs gutem sztof zajn] – być z dobrego materiału
bar bezahlen [bar becaln] – płacić gotówką
mit der Karte bezahlen [myt dea karte becaln] – płacić kartą
Ich sehe mich nur um [iś seje myś nua um] – rozglądam się tylko
Das steht Ihnen gut [das sztejt ynen gut] – Do twarzy Panu/Pani w tym
Zeigen Sie mir bitte… [cajgn zi mija byte] – Proszę pokazać mi…
geschlossen/geöffnet von … bis … [geszlosn/geyfnet fon … bys] – zamknięte/otwarte od… do…
um eine andere Farbe bitten [um ajne andere farbe bytn] – poprosić o inny kolor
Haben Sie noch einen Wunsch [habn zi noh ajnen wunsz] – Czy życzy sobie Pan/Pani czegoś jeszcze?

5. Dialog: (V-Verkäufer, K-Kunde) V: Guten Tag, wie kann ich Ihnen helfen?
K: Guten Tag, ich suche ein elegantes Kleid.
V: Welche Größe haben Sie?
K: 42.
V: Wie gefällt Ihnen dieses Kleid hier?
K: Dieses Kleid ist zu hell. Haben Sie auch ein dunkles Kleid?
V: Und dieses hier?
K: Dieses Kleid ist von guter Qualität aber für mich ist es zu eng. Haben Sie ein schwarzes und breites Kleid?
V: Wir haben noch ein anderes Kleid. Der Preis von diesem Kleid ist reduziert, es ist also billig. Aber das ist die Größe 40.
K: Kann ich es anprobieren?
V: Aber natürlich. Die Umkleidekabine ist da links.

K: Das Kleid steht mir gut. Ich nehme es.
V: Das freut mich. Haben Sie noch einen Wunsch?
K: Nein, das ist alles. Danke. Kann ich das Kleid eventuell zurückgeben?
V: Es tut mir leid aber das können Sie nicht. Reduzierte Sachen kann man nicht zurückgeben. Aber Sie können es umtauschen.
K: In Ordnung.
V: Wie möchten Sie bezahlen? Bar oder mit der Karte?
K: Bar bitte. Was macht das?
V: Das macht 90 Euro. Hier ist Ihr Kassenzettel. Auf Wiedersehen.
K: Danke sehr. Auf Wiedersehen.
6. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym.

W języku niemieckim przymiotniki stojące przed rzeczownikami są odmieniane. Odmiana polega na zastosowaniu właściwej końcówki, która zależy od dwóch czynników: po pierwsze od gramatycznego rodzaju rzeczownika oraz użytego przypadku (der/die/dem/den itd.), przed którym stoi przymiotnik, po drugie od rodzaju rodzajnika użytego przed przymiotnikiem (określony/nieokreślony). Poniższa tabela przedstawia końcówki dla przymiotników użytych po rodzajniku nieokreślonymein lub eine. Ponadto według poniższych schematów odmieniają się przymiotniki stojące po przeczeniu kein w liczbie pojedynczej i zaimkach dzierżawczych (mein, dein, sein itp.) również w liczbie pojedynczej.

DERDIEDASPlural (l.mn.)
Nominativ
mianownik
-ER-E-ES-E
Genitiv
dopełniacz
-EN-EN-EN-E
Dativ
celownik
-EN-EN-EN-EN
Akkusativ
biernik
-EN-E-ES-E

Zastosowanie tabeli ilustrują poniższe przykłady:

Das ist ein elegantes Hemd. (das Hemd, mianownik)
Die Kundin probiert eine karierte Bluse an. (die Bluse, biernik)
Ein dunkler Rock passt gut zu einem weißen T-Shirt. (der Rock, mianownik, das T-Shirt celownik)

7. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Die Ladenöffnungszeiten in Polen und Deutschland

Die Polen sind daran gewöhnt, dass sie auch am Wochenende oder sogar nachts einkaufen können. In Deutschland sind aber die meisten Geschäfte am Wochenende geschlossen. Die Verkäufer sollen doch am Wochenende Zeit mit ihren Familien verbringen. Jedoch gibt es auch in Deutschland Menschen, die rund um die Uhr einkaufen wollen. Die Öffnungszeiten sind in beiden Ländern ein heikles Thema.


Godziny otwarcia sklepów w Polsce i w Niemczech

Polacy przyzwyczajeni są do tego, że mogą robić zakupy w weekendy, a nawet w nocy. W Niemczech większość sklepów jest w weekendy zamknięta. Sprzedawcy powinni przecież spędzać w weekend czas ze swoimi rodzinami. Jednak także w Niemczech są osoby, które chciałby mieć możliwość robienia zakupów o dowolnej godzinie. W obu krajach godziny otwarcia sklepów są kontrowersyjnym tematem.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Was passt zusammen? Co pasuje?
anprobierenbezahlen
gutvon
barin der Umkleidekabine
von guteraussehen
geöffnetStoff
aus gutemQualität


2. Ergänzen Sie bitte in der richtigen Form. / Proszę uzupełnić czasowniki we właściwej formie.

tragen, anprobieren, passen, stehen

a) Ich möchte die Bluse in der Umkleidekabine ……………… .
b) Was …………… du lieber – Hosen oder Röcke?
c) Das Kleid …………… mir nicht.
d) Diese Schuhe und diese Tasche ………… gut zusammen.

3. Ergänzen Sie bitte die richtige Endung. / Proszę wstawić właściwą końcówkę. a) Er hat leider keinen warm… Pullover.
b) Die Stiefel passen zu einem eng… Rock.
c) Meine Mutter hat gestern eine schön… Tasche gekauft.
d) Ich brauche einen neu… Anzug.
e) Sportlich… Schuhe sind bequem.
f) Ein weit… T-Shirt passt nicht zu einer elegant… Hose.
g) Sabine braucht eine neu… Winterjacke.
h) Ich habe kein bunt… Sommerkleid in meinem Schrank.
i) Mein alt… Hemd ist fleckig
j) Probiere meinen hell… Hut an.
k) Blau… Socken haben ein Loch.

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token