LEKCJA 47
mikołajki

Der Nikolaustag

Na czterdziestej siódmej lekcji nauczysz się:

  • powtórzysz i poszerzysz słownictwo związane z zimą,
  • powtórzysz czasowniki modalne, ich odmianę, znaczenie i sposób użycia w zdaniu,
  • dowiesz się, jak w Niemczech obchodzone są mikołajki.
1. Verben / Czasowniki [werbn]:

frieren [frirn] – marznąć
rodeln [rodeln] – jeździć na sankach

2. Substantive / Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Schnee [dea szne] - śnieg
das Eis [das ajs] - lód
der Frost [dea frost] – mróz
die Eisglätte [di ajsglete] – gołoledź
die Bewölkung [di bewylkunk] - zachmurzenie
die Winterschuhe [di wintaszułe] – buty zimowe
der Schal [dea szal] - szalik
die Handschuhe [di hantszułe] - rękawiczki
die Schneeflocke [di sznefloke] - płatek śniegu
der Rollkragenpullover [dea rolkragnpulowa] – golf
die Mütze [di myce] – czapka
die lange Unterhose [di lange untahoze] – kalesony
die Daunenjacke [di dałnenjake] – kurtka puchowa
der Wintermantel [dea wintamantel] – płaszcz zimowy
der Wollepullover [dea wolepulowa] – sweter wełniany
die heiße Schokolade [di hajse szokolade] – gorąca czekolada
der Tee [dea te] – herbata
der Nikolaus [dea nikolałs] – Mikołaj
der Weihnachtsmann [dea wajnahtsman] – św. Mikołaj
der Adventskranz [dea adventskranc] – wieniec adwentowy
der Heiligabend [dea hajliśabent] – Wigilia
das Weihnachten [das wajnahtn] – Boże Narodzenie
der Weihnachtsbaum [dea wajnahtsbałm] – choinka

3. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

Schlittschuh laufen [szlitszu lałfn] – jeździć na łyżwach
Schlitten fahren [szlitn farn] – jeździć na sankach
Ski laufen [ski lałfn] – jeździć na nartach
Es ist kalt/frostig/nass [es yst kalt/frostiś/nas] – jest zimno/mroźnie/mokro
Es schneit [es sznajt] – pada śnieg
Die Straßen sind glatt [di sztrasn zynt glat] – ulice są śliskie
Die Temperatur sinkt/steigt [di temperatur zynkt/sztajgt] – temperatura spada/wzrasta
Es sind fünf Grad unter/über null [es zynt fynf grat unta/yba nul] – jest pięć stopni poniżej/powyżej
die Atmosphäre ist feierlich [di atmosfere yst fajerliś] – panuje odświętna atmosfera
schneefrei machen [sznefraj mahn] – odśnieżać
in die Berge fahren [yn di berge farn] - jechać w góry

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Przypomnijmy sobie i poszerzmy wiadomości o czasownikach modalnych wprowadzone już na lekcji numer 13. Czasowniki modalne odmieniają się w sposób nieregularny: pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej nie mają żadnej końcówki, pozostałe osoby otrzymują takie same końcówki jak w odmianie zwykłych czasowników w czasie teraźniejszym. Wyjątek od tej reguły stanowi czasownik möchten, w odmianie którego pierwsza i trzecia osoba liczby pojedynczej otrzymują końcówkę –e. Ponadto, w przypadku wszystkich czasowników modalnych oprócz sollen i möchten, w liczbie pojedynczej następuje zmiana w temacie czasownika, tj. wymiana samogłoski lub pominięcie umlautu.

könn-en – móc, potrafićmüss-en – musieć
ich kann wir könn-en ich muss wir müss-en
du kann-st ihr könn-t du muss-t ihr müss-t
er kann sie könn-en er muss sie müss-en
sie kann Sie könn-en sie muss Sie müss-en
es kann es muss
woll-en – chcieć mög-en – lubić
ich will wir woll-en ich mag wir mög-en
du will-st ihr woll-t du mag-st ihr mög-t
er will sie woll-en er mag sie mög-en
sie will Sie woll-en sie mag Sie mög-en
es will es mag
dürf-en – mieć pozwolenie/ mieć prawo
ich darf wir dürf-en
du darf-st ihr dürf-t
er darf sie dürf-en
sie darf Sie dürf -en
es darf
möcht-en – chciałbym (forma grzecznościowa)soll-en – mieć powinność
ich möcht-e wir möcht-en ich soll wir soll-en
du möcht-est ihr möcht-et du soll-st ihr soll-t
er möcht-e sie möcht-en er soll sie soll-en
sie möcht-e Sie möcht-en sie soll Sie soll-en
es möcht-e es soll

Jeśli czasownik modalny jest używany w zdaniu z innym czasownikiem, to czasownik modalny stoi na zwykłym miejscu czasownika (drugie miejsce w zdaniu twierdzącym) a drugi czasownik (czasownik niemodalny) występuje w formie podstawowej (czyli nie jest odmieniany) i stoi na samym końcu zdania.

Przykłady:
Ich kann nicht schwimmen. – Nie potrafię pływać.
Die Schüler sollen mehr lernen. – Uczniowie powinni się więcej uczyć.
Du darfst nicht ins Kino gehen! – Nie wolno ci iść do kina.

6. Krajoznawstwo / Landeskunde [landeskunde]:

Nikolaustag
So wie in Polen feiert man auch in Deutschaland am 6. Dezember Nikolaustag. In der Nacht bringt Nikolaus den Kindern Geschenke, die er in die Schuhe steckt oder neben das Bett liegt. Einer von Nikolaus Helfern ist Knecht Ruprecht, ein schmutziger Junge in zerschlissener Kleidung. Knecht Ruprecht symbolisiert unartige Kinder und soll eine Warnung für sie sein. An diesem Tag sind die Unterrichtstunden in der Schule lockerer, weil Nikolaus auch Patron aller Schüler ist.

Mikołajki
Podobnie jak w Polsce również i w Niemczech 6 grudnia świętuje się mikołajki. W nocy Mikołaj przynosi dzieciom prezenty, które wkłada do butów lub zostawia koło łóżek. Jednym z pomocników Świętego Mikołaja jest Knecht Ruprecht, brudny chłopiec w podartym ubraniu. Knecht Ruprecht symbolizuje niegrzeczne dzieci i ma być dla nich przestrogą. Tego dnia lekcje w szkole są nieco luźniejsze, ponieważ Święty Mikołaj jest także patronem wszystkich uczniów.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
in die Bergesind glatt
schneefreisinkt
Skiüber null
die Atmosphärelaufen
die Temperaturist feierlich
die Straßenmachen
Es sind fünf Gradfahren


2. Ergänzen Sie mit einem passenden Modalverb. / Proszę uzupełnić właściwym czasownikiem modalnym. a) ......................... du Klavier spielen?
b) Hier ……………. man nicht rauchen. Hier ist Rauchen verboten.
c) Das Kind ………………. ein neues Spielzeug.
d) Ich habe Zahnschmerzen. Ich ………….. zum Arzt gehen.
e) Weiße Schokolade schmeckt mir nicht. Weiße Schokolade ………… ich nicht.
f) Frau Seidel ………… nicht gehen. Ihr Bein ist gebrochen.
g) Kellner: Was ………………….. Sie trinken?
h) Die Kinder haben schlechte Noten. Sie ………………….. mehr lernen.

3. Bilden Sie Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. Konjugiere die Modalverben./ Proszę ułożyć zdania z podanych słów, nie zapominając o odmianie czasowników modalnych. a) wollen, ich, meine Enkelkinder, besuchen
b) möchten, Tee, trinken, du (?)
c) können, gut, sie, kochen
d) ich, dürfen, reingehen (wchodzić) (?)
e) zum Arzt, sollen, gehen Sie


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token