LEKCJA 49
święta

Ich gebe ihm ein Geschenk

Na czterdziestej dziewiątej lekcji nauczysz się:

  • powtórzysz i poszerzysz słownictwo związane ze świętami i kupowaniem prezentów,
  • poznasz zaimki osobowe w trzecim i czwartym przypadku, jak również dowiesz się, jak używać ich w zdaniu.
1. Verben/Czasowniki [werbn]: geben [gejbn] - dawać
schenken [szenkn] - prezentować
kaufen [kałfn] - kupować
suchen [suhn] - szukać
feiern [fajern] – świętować
sich freuen auf [zyś frojn ałf] – cieszyć się na coś
sich freuen über [zyś frojn yba] – cieszyć się z czegoś
öffnen [yfnen] – otwierać
brennen [brennen] – palić się
beten [beten] – modlić się

Czasowniki nierozdzielnie złożone:
bekommen [bekomen] - dostawać
sich bedanken für [zyś bedankn fyr] – dziękować za coś

Czasowniki rozdzielnie złożone:
ein|packen [ajn|pakn] – zapakować
aus|packen [ałs|pakn] – rozpakować
an|zünden [an|zynden] – zapalać
2. Substantive / Rzeczowniki [zupstantiwe]:

die Überraschung [di ybaraszunk] - niespodzianka
die Geschenktasche [di geszenktasze] – torba na prezent
der Geschenkgutschein [dea geszenkgutszajn] – karta/talon prezentowy
der Schmuck [dea szmuk]– biżuteria
die Kleidung [di klajdunk] – ubrania
die Kosmetika [di kosmetika] - kosmetyki
das Perfüm [das parfym] – perfumy
das Spielzeug [das szpilcojk] – zabawka
das Brettspiel [das bretszpil] – gra planszowa
das Buch [das buh] – książka
die Kerze [di kerce] – świeczka
die Weihnachtskugel [di wajnahtskugel] – bombka
die Weihnachtskette [di wajnahtskete] – łańcuch choinkowy
die Weihnachtslichterkette [di wajnahtsliśtakete] – lampki choinkowe
das Weihnachtslied [das wajnahtslid] – kolęda
die Christmette [di krystmete] – pasterka
das Krippenspiel [das krypenszpil] – jasełka
die Krippe [di krype] – szopka bożonarodzeniowa
die Oblate [di oblate] – opłatek
das Christkind [das krystkynd] – Dzieciątko Jezus
der Engel [dea engel] – anioł
die Speise [di szpajze] – potrawa
die Geschenkidee [di geszenkidee] – pomysł na prezent

3. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

ein Geschenk in Geschenkpapier einpacken [ajn geszenk yn geszenkpapija ajnpakn] – pakować prezent w papier prezentowy
festlich angezogen [festliś angecogn] – świątecznie ubrany
eine feierliche Stimmung herrscht [ajne fajerliśe sztymunk herszt] – panuje świąteczna atmosfera
Weihnachtsbaum schmücken [wajnahtsbałm szmykn] – przyozdabiać choinkę

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Zaimki osobowe zastępują w zdaniu osoby lub rzeczy i pozwalają uniknąć wielokrotnego powtarzania rzeczowników. Tak jak w języku polskim, również w języku niemieckim odmieniają się one przez przypadki. Ich odmianę (wraz ze znaczeniem) zaprezentowano w poniższej tabeli.

Mianownik/NominativBiernik/AkkusativCelownik/Dativ
ich (ja)mich (mnie)mir (mnie)
du (ty)dich (ciebie)dir (tobie)
er (on)ihn (jego)ihm (jemu)
sie (ona)sie (jej)ihr (jej)
es (ono)es (jego)ihm (jemu)
wir (my)uns (nas)uns (nam)
ihr (wy)euch (was)euch (wam)
sie (oni, one)sie (ich, je)ihnen (im)
Sie (Pan, Pani, Państwo)Sie (Pana, Panią, Państwa)Ihnen (Panu, Pani, Państwu)

Przykłady:
Ich liebe dich. – Kocham cię. [zaimek du w bierniku (kogo? co?) -> dich]
Wo finde ich Sie? – Gdzie Pana znajdę? [zaimek Sie w bierniku (kogo? co?) -> Sie]
Ich helfe ihm. – Pomagam mu. [zaimek er w celowniku (komu? czemu?) -> ihm]
Die Suppe schmeckt uns. – Zupa nam smakuje. [zaimek wir w celowniku (komu? czemu?) -> uns]

5. Dialog: Frau Kowalska: Weihnachten ist fast da. Freuen Sie sich darauf?
Frau Seidel: Aber natürlich. Nächste Woche kommt meine Nichte. Wir schmücken den Weihnachtsbaum und singen die Weihnachtslieder.
K: Haben Sie genug Weihnachtskugel?
S: Na klar. Ich muss nur noch die Weihnachtslichterkette kaufen.
K: Und die Geschenke? Haben Sie schon alle Geschenke gekauft?
S: Noch nicht, aber ich habe viele Geschenkideen. Ich kaufe ein Buch für meinen Schwiegersohn und und ein Parfüm für meine Tochter. Meiner kleinen Lisa schenke ich ein Brettspiel.
K: Und wo kaufen Sie diese Geschenke?
S: Ich kaufe sie gerne online. Können Sie mir dabei helfen?
K: Sehr gern!

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie jede Lücke mit einem passenden Wort. / Proszę uzupełnić każdą lukę pasującym słowem. Geschenkgutschein, Speisen, angezogen, gehen, Stimmung, bedankt, aus, Geschenkpapier, geschmückt, brennen, auf

a) Die Kinder freuen sich sehr …………………. kommendes Weihnachten.
b) Meine Tochter ………………………. sich für das Geschenk und packt es ………………...
c) Es herrscht eine feierliche …………………..: die Kerzen …………………….., die Familie ist festlich …………….. und der Weihnachtsbaum ist ……………………………… .
d) Erst teilen wir die Oblate und essen zwölf ……………………… , danach …………………. wir zur Christmette.
e) Ich muss noch die Geschenke in ………………………… einpacken.
f) Ich habe keine Geschenkidee. Vielleicht schenken wir ihr einfach einen …………………………… .

2. Ergänzen Sie die Lücken mit richtigen Personalpronomina. / Proszę uzupełnić każdą lukę właściwym zaimkiem osobowym. a) Herr Müller, wie geht es …………………… ?
b) Wir essen Kuchen. Er schmeckt …………….. sehr.
c) Das ist meine Frau und meine Kinder. Ich liebe ……………. sehr.
d) Wo ist mein Pullover. Ich suche ……………… den ganzen Tag.
e) Max und Eva, ich wünsche ……………. Frohe Weihnachten.
f) Angela ist im Krankenhaus. Wir müssen ………… besuchen.
g) Mein Sohn hat Probleme in der Schule. Wie kann ich ……………. helfen?


3. Beantworte die Fragen. Benutze die Personalpronomina. / Proszę odpowiedzieć na pytania, używając zaimków osobowych. Beispiel/Przykład: Kaufst du das Buch? – Ja, ich kaufe es.

a) Besuchst du deine Eltern?
b) Hilfst du den Freunden?
c) Siehst du Max?
d) Zünden die Kinder die Kerzen an?
e) Soll ich das Geschenk einpacken?
f) Kannst du meiner Schwester helfen?


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token