LEKCJA 5

Ich habe große, braune Augen und lange, schwarze Haare.

Na piątej lekcji nauczysz się:

  • najważniejszych słów związanych z ciałem i wyglądem człowieka
  • czasowników związanych z częściami ciała
  • opisywać swój wygląd zewnętrzny
1. Ciało człowieka/Körper [kyrpea]:

der Körper [kyrpea] – ciało
der Körperteil [kyrpertaijl] – część ciała
der Kopf [kopf] – głowa
das Gesicht [gezyśt] - twarz
das Haar/die Haare [har/hare] – włos/włosy
das Ohr/die Ohren [or/oren] – ucho/uszy
das Auge/die Augen [ałge/ałgen] – oko/oczy
die Nase [naze] – nos
der Mund [munt] – buzia
die Lippen [lypen] – usta
der Zahn/die Zähne [can/cejne] – ząb, zęby
der Bart [bart] – broda (zarost)
der Hals [hals] – szyja, gardło
die Hand/die Hände [hant/hende] – ręka/ręce
der Finger [fingea] – palec u ręki
der Oberkörper [oberkyrpea]  - tułów
die Brust [brust] – piersi/klatka piersiowa
der Arm/die Arme [arm/arme] – ramię/ramiona
die Schulter [szultea] – ramię
der Rücken [rykn] - plecy
der Bauch [bałch] – brzuch
das Bein/die Beine [bajn/bajne] – noga
das Knie [kni] – kolano
der Schenkel [szenkl] – udo
der Fuß/die Füße [fus/fyse] – stopa/stopy
die Zehe/die Zehen [ceje/cejen] – palec/palce u stopy
die Augenfarbe [ałgenfarbe] – kolor oczu
grau [grał] – szary/szare
blau [blał] – niebieskie
szwarz [szfarc] – czarne
grün [gryn] – zielone
braun [brałn] – brązowe
schön [szyn] – piękna/piękny
oval [owal] – owalna (np. twarz)
rund [runt] – okrągła (np. twarz)
schlank [szlank] – szczupła/szczupły
dick [dik] – gruby
atrraktiv [atraktif]  - atrakcyjny/atrakcyjna
unattraktiv [unatraktif] - nieatrakcyjna
groß [gros] – duży/duża, wysoka/wysoki
klein [klajn] – mała/mały, niska/niski
kurz [kurc] – krótki/krótkie
lang [lang] – długi/długie
wiegen [wign] – ważyć
die Brille [bryle] – okulary
tragen [tragn] - nosić

Ich habe große, braune Augen und  lange, schwarze Haare.  [Yś habe grose, braune ałgen unt lange szwarce hare.] - Mam duże, brązowe oczy i długie, czarne włosy.
Ich bin 1,70 Meter groß. [Yś byn ajn koma zipcyś metea gros.] – Mam 1,70 wzrostu.
Ich wiege 70 Kilogramm. [Yś wige zipcyś kilogram.] – Ważę 70 kilogramów.

2. Czynności związane z częściami ciała/Tätigkeiten [tetiśkajtn]:

der Körper
waschen [waszn] - myć

der Kopf
denken [denkn] – myśleć

die Lippen
sagen [zagn] - mówić
sprechen [szpreśn] – rozmawiać
singen [zingn] - śpiewać

die Augen
sehen [zejn] - widzieć, patrzeć

die Ohren
hören [hoern] – słuchać

die Zähne
putzen [pucn] – myć, czyścić

die Hand
halten [haltn] – trzymać

der Finger
zeigen [cajgn] - pokazywać

die Beine
gehen [gejn] – chodzić
laufen [lałfn] – biegać

Ich putze mir jetzt die Zähne und mein Freund wäscht sich die Hände. [Yś puce mija ject di cejne unt majn frojnd weszt zyś di hende.] – Teraz myję zęby, a mój przyjaciel myje sobie ręce.


ZADANIE/Aufgabe:

1. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

a) sprechen           b) Mund              c) sagen         d) Augen

a) wiegen               b) Hand              c) Finger         d) halten

a) schön                b) attraktiv           c) dick            d) schlank

2. Schreiben Sie bitte Antonyme. Proszę podać przeciwieństwa:

attraktiv -

klein -

dick -

3. Ergänzen sie die Sätze mit den Wörtern. Proszę uzupełnić zdania wyrazami podanymi poniżej

Wyrazy do wyboru: Geht, zeige, wäscht, schön, sprechen, Haare, putzt

a. Diese Frau ist wirklich

.(piękna)

b. Wir

mit unseren Kollegen. (rozmawiamy)

c. Er hat blonde

.(włosy)

d.

ihr heute ins Kino? (idziecie)

e. Ich

dir mein Auto. (pokażę)

f. Mein Kind

sich jetzt die Zähne. (myje)

g. Sie

ihre Hände (myje)

4. Was passt zusammen? Co pasuje do siebie?

Wie viel wiegst du?                     

1. Nein, ich trage keinen Bart.

Wie groß ist Frau Miller?             

2. Ich wiege 75 kg.

Tragen Sie Brille?                         

3. Sie ist 1,80 m groß.

Welche Augenfarbe haben Sie?  

4. Ja, ich habe Augenprobleme.

Herr Müller, tragen Sie Bart?        

5. Ich habe grüne Augen.Pozostałe słówka, które się pojawiły podczas tej lekcji:

die Kollegen [kolegen] – koledzy (z pracy)
jetzt [ject] - teraz
heute [hojte] - dziś
ins Kino [ins kino] – do kina
mir [mija] – mi, mnie
dir [dija] - tobie
ihre [ire] – jej
mein [majn] - mój
wirklich [wirklyś] - naprawdę
sich beschreiben [zyś beszrajbn] – opisać się

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token