LEKCJA 50
święta

Neujahrsvorsätze

Na pięćdziesiątej lekcji nauczysz się:

  • powtórzysz i rozszerzysz słownictwo związane z sylwestrem i noworocznymi postanowieniami,
  • poszerzysz swoją wiedzę na temat stopniowania przymiotników,
  • dowiesz się, czym jest Silvesterlauf.
1. Verben/Czasowniki [werbn]: planen [planen] – planować
vor|haben [foa|habn] – mieć zamiar
ändern [endern] – zmieniać
feiern [fajern] – świętować
sich vor|nehmen [zyś foa|nejmn] – postanowić sobie
ab|nehmen [ap|nejmn] – schudnąć
2. Substantive / Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Vorsatz/die Vorsätze [dea foazac/di foazece] – postanowienie/postanowienia
die Neujahrsvorsätze [di nojjarfoazece] – postanowienia noworoczne
der Knaller [dea knala] – petarda
die Party [di parti] – impreza
der Sekt [dea zekt] – szampan
das Glas [das glas] – kieliszek

3. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

ein Feuerwerk ab|brennen [ajn fojawerk ap|brenen] – puszczać fajerwerki
einen Vorsatz fassen [ajnen foazac fasn] – postanowić sobie
einen Vorsatz um|setzen [ajnen foazac um|zecn] – zrealizować postanowienie
einen Vorsatz auf|geben [ajnen foazac ałf|gejbn] – zrezygnować z postanowienia
im nächsten/kommenden Jahr [ym neksten/komenden jar] – w przyszłym roku
Einen guten Rutsch ins neue Jahr! [ajnen guten rutsz yns noje jar] – Wszystkiego dobrego w Nowym Roku!
einen Toast auf das neue Jahr aus|bringen [ajnen tost ałf das noje jar ałs|bryngen] – wznieść toast za Nowy Rok
prost! [prost] – na zdrowie (podczas picia alkoholu)
darauf lasst uns anstoßen! [darałf last uns ansztosn] – wznieśmy za to toast
mehr Sport treiben [mea szport trajbn] – uprawiać więcej sportu
sich gesünder ernähren [zyś gezynda ernejren] – zdrowiej się odżywiać
die Arbeit wechseln [di arbajt wekseln] – zmienić pracę
einen Traum verwirklichen [ajnen trałm feawyrkliśn] – spełnić marzenie
Familie häufiger besuchen [familje hojfiga bezuhn] – częściej odwiedzać rodzinę
weniger Zeit am Computer verbringen [weniga cajt am komputa feabringn] – spędzać mniej czasu przed telewizorem/komputerem
Rauchen auf|geben [rałhn ałf|gejbn] – rzucić palenie
sparsamer sein [szparzama zajn] – być oszczędniejszym
eine Fremdsprache lernen [ajne fremtszprahe lernen] – nauczyć się języka obcego

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]: Stopniowanie przymiotnika

Jeśli przymiotnik kończy się na -d, -t, -z, -ß, -ss, -sch lub na samogłoskę, to w stopniu najwyższym dodajemy końcówkę –este, a nie –ste.

Beispiel/Przykład:
breit (szeroki) – breiter (szerszy) – der/die/ das breiteste (najszerszy)
neu (nowy) – neuer (nowszy) – der/die/das neueste (najnowszy).

Jeśli przymiotnik kończy się na –er lub –el, to ostatnia litera –e w tym przymiotniku jest pomijana w stopniu wyższym.

Beispiel/Przykład:
teuer (drogi) - teurer (droższy)
dunkel (ciemny) - dunkler (ciemniejszy)

Większość przymiotników jednosylabowych zawierających samogłoskę a, o, u otrzymują w stopniu wyższym i najwyższym umlaut nad tą samogłoską, np.: groß (duży, wysoki), jung (młody), alt (stary), kalt (zimny), gesund (zdrowy), hart (twardy), klug (mądry), warm (ciepły), kurz (krótki).

Beispiel/Przykład:
kurz (krótki) – kürzer (krótszy) – der/die/das kürzeste (najkrótszy)
jung (młody) – jünger (młodszy) – der/die/das jüngste (najmłodszy).

Istnieją też przymiotniki i przysłówki, których odmiany warto nauczyć się na pamięć, ponieważ jest zupełnie nieregularna:

Stopień równyStopień wyższyStopień najwyższy
gut (dobry)besser (lepszy)der/die/das beste (najlepszy)
hoch (wysoki)höher (wyższy)der/die/das höchste (najwyższy)
gern (chętnie)lieber (chętniej)der/die/das liebste (najbliższy, ukochany)
viel (dużo)mehr (więcej)der/die/das meiste (większość)
5. Landeskunde/Krajoznawstwo [landeskunde]:

Silvesterlauf
Eine relativ junge neujährliche Tradition ist der Silversterlauf, der am einunddreißigsten Dezember in vielen deutschen Städten stattfindet. Der Berliner Silvesterlauf wird zum einundvierzigsten Mal veranstaltet. Jeder kann an dem Lauf teilnehmen. In dem Lauf geht es nicht darum, wer am schnellsten ist, sondern darum, wer das schönste und witzigste Kostüm hat. Die Fotos kann man sich an der offiziellen Internetseite des Laufes ansehen: http://www.berliner-silvesterlauf.de/.

Bieg sylwestrowy
Względnie młodą niemiecką tradycją noworoczną jest bieg sylwestrowy, który odbywa się 31 grudnia w wielu niemieckich miastach. Berliński bieg sylwestrowy organizowany jest już po raz 41. Każdy może wziąć w nim udział. W biegu nie chodzi o to, kto jest najszybszy, ale o to, kto ma najładniejszy i najśmieszniejszy kostium. Zdjęcia z biegów można obejrzeć na oficjalnej stronie internetowej: http://www.berliner-silvesterlauf.de/.


ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie jede Lücke mit einem Wort aus der Liste. / Proszę uzupełnić każdą lukę jednym słowem z listy.

ernähren, verbringen, vor, wechseln, nehmen, treiben, Neujahrvorsätze, häufiger

Am Ende des Jahres machen viele Menschen …………………………. (a). Viele Vorsätze betreffen unseren Lebensstil. Viele haben ……………. (b), mehr Sport zu ……………………. (c), weniger Zeit am Computer zu ……………. (d) oder sich gesünder zu ……………………... (e). Andere ………………….. (f) sich vor, ihre Familie ………………….. (g) zu besuchen oder die Arbeit zu ……………….. (h).

2. Bilden Sie Sätze aus dem angegebenen Wortmaterial. Steigern Sie die Adjektive. / Proszę zbudować zdania z podanego materiały leksykalnego. Należy pamiętać o stopniowaniu przymiotnika. a) gut, ein Hotel, ein Hostel, alsb) der Herbst, der Winter, kalt, alsc) die Weichsel, lang, als, der Nild) als, der Mount Everest, hoch, die Zugspitzee) teuer, ein Mercedes, ein Volkswagen, alsf) Thomas, Max, verdienen, viel, als3. Ergänzen Sie die Lücken. / Proszę uzupełnić luki. a) Bist du die ………………….. Tochter? (jung)
b) Das ist das ....................... Zimmer in dem ganzen Haus. (dunkel)
c) Heute ist der ………………. Tag des Sommers. (warm)
d) Er ist der …………….. Mann der Welt (stark)
e) Die Kirche ist das ……………… Gebäude in der Stadt. (alt)

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token