LEKCJA 51
leki

Wann haben Sie den nächsten Arztbesuch?

Na pięćdziesiątej pierwszej lekcji nauczysz się:

  • powtórzysz liczebniki porządkowe,
  • nauczysz się podawania dat,
  • przypomnisz sobie słownictwo związane z umawianiem się na wizytę lekarską,
  • nauczysz się nazw lekarzy specjalistów.
1. Substantive / Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Allgemeinarzt [dea algemajnarct] - lekarz ogólny
der Internist [dea internyst] - internista
der Kinderarzt [dea kindaarct] – pediatra
das Ärzehaus [das erctehałs] – przychodnia
die Arztpraxis [di arctpraksys] – gabinet lekarski/poradnia
das Krankenhaus [das krankenhałs] – szpital
die Abteilung [di abtajlunk] – oddział
der Patient [der pacjent] – pacjent
die Krankenkasse [di kranknkase] – kasa chorych
der Narkosefacharzt [dea narkozefaharct] – anestezjolog
der Anästhesist [dea anestezyst] – anestezjolog
der Chirurg [dea śirurg] – chirurg
der Zahnarzt [dea canarct] – dentysta
der Hautarzt [dea hałtarct] dermatolog
der Frauenarzt [dea frałnarct] – ginekolog
der Kardiologe [dea kardiologe] – kardiolog
der Hals-Nasen-Ohren-Arzt [dea hals-nasn-orn-arct] – laryngolog
der Physiotherapeut [dea fizjoterapełt] – fizjoterapeuta
der Notarzt [dea notarct] – lekarz pogotowia ratunkowego
der Neurologe [dea neurologe] – neurolog
der Augenarzt [dea ałgnarct] – okulista
der Orthopäde [dea ortopede] – ortopeda
der Psychiater [dea psyśiata] – psychiatra
der Psychologe [dea psyśologe] – psycholog
der Lungenspezialist [dea lungnszpecialyst] – pulmonolog
der Rheumatologe [dea rojmatologe] – reumatolog
der Urologe [dea urologe] – urolog
die Sprechzeiten [di spreśzajtn] – godziny przyjęć
die Versicherungskarte [di ferzisierunkskarte] – karta ubezpieczeniowa

2. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

einen Termin bei Doktor ... vereinbaren [ajnen termin baj doktor … verajnbarn] – umówić się na wizytę u doktora ...
einen Arzttermin absagen [ajnen arcttermin apzagn] – odwołać wizytę u lekarza
ein Rezept schreiben [ajn recept szrajbn] – wypisać receptę
im Wartezimmer warten [ym wartecyma wartn] – czekać w poczekalni
Waren Sie schon einmal bei uns? [warn zi szon ajnmal baj uns] – Czy był(a) już Pan(i) kiedyś u nas?
aufgerufen werden [ałfgerufn werdn] – zostać wywołanym
versichert sein [ferziśert zajn] – być ubezpieczonym
den Termin verschieben [dejn termin verszibn] – przesunąć termin wizyty
Patienten empfangen [pacjenten empfangn] – przyjmować pacjentów
einen guten Arzt empfehlen [ajnen gutn arct empfejlen] – polecić dobrego lekarza
wenn wir schon bei dem Thema sind [wen wija szon baj dejm tejma zynd] – jak już jesteśmy przy tym temacie

3. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

A) Liczebniki porządkowe od 1 do 19 tworzy się poprzez dodanie do liczebnika głównego końcówki –te, natomiast od 20 wzwyż poprzez dodanie końcówki –ste. Istnieją 4 liczebniki, których formy są nieregularne:

der erste - pierwszy
der dritte - trzeci
der siebte - siódmy
der achte - ósmy

Jak zauważyć można na powyższych wyjątkach, liczebniki porządkowe używane są z rodzajnikiem der, die lub das. To, jaki rodzajnik należy wybrać, zależy od rodzaju rzeczownika, o którym mówimy, np.:

der erste Mann
die fünfte Frau
das siebte Kind

Uwaga! Zapisując liczebniki porządkowe liczbą zawsze należy postawić po niej kropkę!

B) Pytając o datę używamy zwrotu Der Wievielte ist heute? czyli jaki jest dzisiaj dzień. Odpowiadając na to pytanie, mówimy Heute ist der …… .

Po der wstawiamy odpowiedni liczebnik porządkowy i nazwę miesiąca, np. Heute ist der einundzwanzigste Juli.

C) Pytając o czas, możemy użyć też słówka wann (kiedy), np.:

Wann hast du Geburtstag? (Kiedy masz urodziny?).

Odpowiedź będzie wówczas nieco inna:

Am zwölften Mai. Zamiast rodzajnika określonego używamy słówka am, a liczebnik porządkowy otrzymuje końcówkę –n.

D) Mówiąc o tym, że coś zdarzyło się w konkretnym roku używamy zwrotu im Jahre … lub nie stawiamy żadnego przyimka (po prostu piszemy rok). Podając lata do roku 2000 posługujemy się następującym schematem:

Liczba setek + hundert (sto) + liczba dziesiątek i jedności, np. 1415 – vierzehnhudertfünfzehn lub im Jahre vierzehnhudertfünfzehn Podając lata od 2000 wzwyż używamy liczebnika dwa tysiące (zwei tausend) i liczbę dziesiątek oraz jedności, np.:

2005 – zweitausendfünf
2024 – weitausendvierundzwanzig
4. Dialog K: Guten Tag, Frau Tischler.
T: Guten Tag, Frau Kowalska.
K: Morgen haben Sie einen Termin bei Doktor Klimke, dem Rheumatologen.
T: Ich habe es völlig vergessen. Danke für die Erinnerung! Und wann habe ich den Termin bei dem Lungenspezialisten?
K: Nächste Woche, am dreiundzwanzigsten September.
T: O nein, das geht nicht! Am dreiundzwanzigsten fahre ich doch zu meiner Tochter nach München. Können Sie das Ärztehaus anrufen und den Termin verschieben.
K: Natürlich, ich versuche es. Ich weiss aber nicht, ob sie noch nächste Woche freie Termine haben. Das ist ein sehr gutes Ärztehaus und sie haben viele Patienten.
T: Das stimmt. Das ist ja wirklich ein sehr gutes Ärztehaus.
K: Wissen Sie vielleicht, ob es da auch eine Frauenarztpraxis gibt? Ich muss mich untersuchen lassen.
T: Ja, in dem Ärztehaus arbeitet eine sehr gute Frauärztin, Doktor Seidel. Sie empfängt Patienten montags, mittwochs und freitags ab 10 Uhr.
K: Und wenn wir schon bei dem Thema sind: Könnten Sie mir vielleicht einen guten Zahnarzt empfehlen?
T: Ja, mein Zahnarzt, Doktor Biele, ist ein guter Spezialist. Seine Praxis befindet sich in Goethestraße.
K: Ich weiß, wo das ist. Vielen Dank, Frau Tischler. Ich rufe jetzt also das Ärztehaus und die Praxis von Doktor Bieler an.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Uzupełnij luki, wpisując słowa lub ich części. a) Guten Tag, ich möchte einen Termin bei Doktor Seidel …………… .
b) Warten Sie bitte im Wartezimmer. Sie ………… aufgerufen.
c) Wo arbeitet dein Physiotherapeut – in einem Kranken………. oder in einem ……..haus?
d) Eine …………….karte haben nur diese Patienten, die versichert sind.
e) Wie sind die ………………………. von Doktor Seidel? – Sie empfängt Patienten jeden Tag von 8 bis 12 Uhr.

2. Napisz słownie podane daty.

Der Wievielte ist heute?
Heute ist…


a) 14. Februar 1857b) 31. Mai 1999c) 4. Oktober 2016d) 22. Dezember 20013. Odpowiedz na pytania. a) Wann ist der Frauentag?
b) Wann ist der Heiligabend?
c) Wann ist der Silvester?
d) Wann ist das Neue Jahr?
test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token