LEKCJA 52
starość

Als ich jünger war, war es besser

Na pięćdziesiątej drugiej lekcji nauczysz się:

  • poznasz słownictwo związane z problemami natury emocjonalnej,
  • dowiesz się, co oznaczają słowa als i wenn oraz jak ich używać,
  • dowiesz się, jakie niemieckie organizacje wspierają osoby zmagające się z depresją.
1. Substantive / Rzeczowniki [zupstantiwe]:

die Depression [di depresjon] – depresja
die Schlafstörungen [di szlafstyrungn] – zaburzenia snu
der Psychologe [dea psyśologe] – psycholog
der Psychiater [dea psyśiata] – psychiatra
die Einsamkeit [di ajnzamkajt] – samotność
die Appetitlosigkeit [di apetitloziśkajt] – brak apetytu

2. Verben / Czasowniki [werbn]:

beruhigen [beruign] – uspokajać
trösten [trystn] – pocieszać
unterstützen [untasztycn] – wspierać

3. Adjektive / Przymiotniki [adjektiwe]:

einsam [ajnzam] – samotny
traurig [trałryś] – smutny
niedergeschlagen [nidageszlagn] – przybity
verschlossen [feaszlosn] – zamknięty w sobie

4. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

Hilfe brauchen [hylfe brałhn] – potrzebować pomocy
Unterstützung der Familie haben [untasztycunk dea familje habn] – mieć wsparcie rodziny
sich für eine professionelle Therapie entscheiden [zyś fya ajne profesionele terapi entszajdn] – zdecydować się na profesjonalną terapię
unter den Angstzuständen leiden [unta dejn ankstcusztenden lajden] – cierpieć na stany lękowe
Selbstmord begehen [zelpstmord begejn] – popełnić samobójstwo
antidepressive Eigenschaften haben [antidepresiwe ajgenszaften haben] – mieć właściwości antydepresyjne
in eine Depression verfallen [yn ajne depresjon feafaln] – popadać w depresję
keinen Ausweg sehen [kajnen ałswek sejen] – nie widzieć wyjścia
Sorgen teilen [sorgn tajln] – dzielić troski
sich in einer Krise befinden [zyś yn ajna krize befindn] – być w kryzysie
eine Diagnose stellen [ajne diagnoze szteln] – stawiać diagnozę

5. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Słowa als i wenn, które oznaczają kiedy (wenn także jeśli), używane są w innych sytuacjach. Ilustruje to poniższa tabela:

Czynność jednorazowaCzynność wielokrotna
Teraźniejszość lub przyszłośćWENN (1)WENN (2)
PrzeszłośćALS (4)WENN (3)

Mówiąc o sytuacjach jednorazowych i wielokrotnych, które mają miejsce teraz lub będą miały miejsce w przyszłości używamy wenn. Wenn stosujemy również mówiąc o wielokrotnych sytuacjach w przeszłości. Als używamy jedynie mówiąc o czymś, co zdarzyło się tylko raz w przeszłości. Zrozumienie tabeli ułatwią poniższe przykłady. Zostały one opatrzone numerami, które odnoszą do tabeli.

(1) Wenn das Kind geboren wird, werden die Eltern glücklich sein. – Kiedy dziecko się urodzi, rodzice będą bardzo szczęśliwi. (przyszłość, czynność jednorazowa)

(2) Wenn ich müde bin, gehe ich schlafen. – Kiedy jestem zmęczony, idę spać. (teraźniejszość, czynność wielokrotna)

(3) Wenn mich Frau Seidel um Hilfe gebeten hat, habe ich ihr immer geholfen. – Kiedy Pani Seidel prosiła mnie o pomoc, zawsze jej pomagałam. (przeszłość, czynność wielorazowa)

(4) Als meine Schwester gestorben ist, war ich sehr unglücklich. – Kiedy moja siostra zmarła, byłam bardzo nieszczęśliwa. (przeszłość, czynność jednorazowa)

Szyk zdania z als i wenn

Jeśli zdanie rozpoczyna się od als lub wenn wówczas czasownik w pierwszym zdaniu znajduję się NA KOŃCU, a czasownik w drugim NA POCZĄTKU (1).

Jeśli wenn i als znajdują się w środku zdania wówczas w pierwszym zdaniu występuje szyk prosty (czasownik na drugim miejscu), a w drugim zdaniu czasownik stoi NA KOŃCU (2). Ilustruje to tabela.

Pierwsze zdanieDrugie zdanie
(1) ALS meine Schwester gestorben IST,WAR ich sehr unglücklich.
(2) Ich war sehr unglüklich,ALS meine Schwester gestorben IST.

Uwaga! Mówiąc o okresach w życiu (np. kiedy byłem mały, kiedy chodziłem jeszcze do szkoły itp.) używamy ALS, a nie WENN, ponieważ stan ten trwał wprawdzie przez pewien czas ale była to sytuacja jednorazowa.

6. Landeskunde / Krajoznawstwo [landeskunde]:

Depression im Alter
Ältere Menschen sind für Depression besonders anfällig. Die Gründe dafür sind Krankheiten, Einsamkeit sowie Verlust der Nächsten. Depression kann man mit unterschiedlichen Mitteln bekämpfen. Am wichtigsten ist aber, dass der Betroffene unter professioneller ärztlicher Betreuung ist. Informationonen über diese Krankheit und professionelle Hilfe kann man auf den unten genannten Internetseiten finden:

www.telefonseelsorge.de
www.buendnis-depression.de
www.deutsche-depressionshilfe.de

Depresja osób starszych
Osoby starsze są szczególnie podatne na depresję. Powodem tego są choroby, samotność i utrata osób bliskich. Depresję zwalczać można na różne sposoby. Najważniejsze jest jednak, żeby osoby chore były pod profesjonalną opieką lekarską. Informację na temat depresji, a także profesjonalną pomoc można znaleźć na wskazanych powyżej stronach internetowych.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Ergänzen Sie die Sätze mit als oder wenn. / Proszę uzupełnić zdania als lub wenn. a) …………. es regnet, bleibe ich lieber zu Hause.
b) …………. es gestern geregnet hat, hatte ich keinen Regenschirm mit.
c) ……….. mein Kind Angst hat, kommt es zu mir ins Bett.
d) ………… ich in der Schule war, hatte ich immer gute Noten.
e) Ruf mich an, ……………….. du Hilfe brauchst.
f) ………….. ich ein Kind war, hatte ich weniger Probleme.

2. Machen Sie aus den beiden Sätzen einen zusammengesetzten Satz mithilfe als oder wenn. Passen Sie auf die richtige Stellung des Verbs auf. / Proszę utworzyć z podanych zdań zdanie złożone używając wenn lub als. Proszę zwrócić uwagę na położenie czasownika. a) Das Wetter ist morgen schön. Wir machen einen Picknick im Park.b) Ich habe ihn letzte Woche gesehen. Er war gesund.c) Frau Seidel ist krank. Sie besucht ihren Arzt.d) Ich war gestern in einer Apotheke. Ich habe alle Medikamente gekauft.3. Verbinden Sie bitte. / Proszę połączyć.
unter den Angstzuständenbefinden
in eine Depressionsehen
keinen Auswegteilen
Sorgenstellen
sich in einer Kriseleiden
eine Diagnoseverfallen


test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token