LEKCJA 59
opieka w niemczech

Ich trinke keinen Kaffee, sondern Tee

Na pięćdziesiątej dziewiątej lekcji:

  • powtórzysz i rozszerzysz słownictwo związane z opieką nad seniorem,
  • usystematyzujesz wiedzę na temat spójników, po których stosowany jest szyk prosty.
1. Verben / Czasowniki [werbn]:

erbrechen [eabreśn] – wymiotować
nach|trinken [nahtrynkn] – popijać
ein|atmen [ajnatmn] – wdychać
aus|atmen [ałsatmn] – wydychać
husten [hustn] – kaszleć
schlucken [szlukn] – połykać
zu|decken [cudekn] – przykrywać
begleiten [beglajtn] – towarzyszyć

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

die Beschwerden [di beszwerden] – dolegliwości
der Schmerz [dea szmerc] – ból
der Halsschmerz [dea hals-szmerc] – ból gardła
der Kopfschmerz [dea kopf-szmerc] – ból głowy
die Rückenschmerzen [di rykn-szmercn] – bóle pleców
die Gelenkschmerzen [di gelenk-szmercn] – bóle stawów
der Durchfall [dea durśfal] – biegunka
die Verstopfung [di feasztopfunk] – zatwardzenie
der Schüttelfrost [der szytel-frost] – dreszcze
das Fieber [das fiba] – gorączka
die Erkältung [di erkeltunk] – przeziębienie
der Husten [der hustn] – kaszel
der Schnupfen [der sznupfn] – katar
die Übelkeit [di ybelkajt] – nudności
hoher Blutdruck [hoer blutdruk] – wysokie ciśnienie
niedriger Blutdruck [nidryga blutdruk] – niskie ciśnienie

3. Adjektive / Przymiotniki [adjektiwe]:

betagt [betakt] – w podeszłym wieku
rezeptfrei [receptfraj] – bez recepty
rezeptpflichtig [receptpflyśtyś] – na receptę

4. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

Was tut Ihnen weh? [was tut ina we] – Co Pana/Panią boli?
Ist Ihnen übel? [yst ina ybel] – Czy jest Panu/Pani niedobrze?
Ist Ihnen schwindlig? [yst ina szwyndlyś] – Czy kręci się Panu/Pani w głowie?
Soll ich den Arzt holen? [zol yś dejn arct holn] – Czy mam przyprowadzić lekarza?
Blutdruck messen [blut-druk messn] – mierzyć ciśnienie
Zimmer lüften [cyma lyftn] – wietrzyć pokój
Temperatur messen [temperatua messn] – mierzyć temperaturę
den Verband wechseln [dejn feabant wekseln] – zmieniać opatrunek
die Windel wechseln [di wyndel wekseln] – zmieniać pieluchę
in Ohnmacht fallen [yn onmaht faln] – mdleć
Ich kriege keine Luft [yś krige kajne luft] – nie mogę oddychać
blass aus|sehen [blas ałszejn] – wyglądać blado
eine verstopfte Nase haben [ajne feasztopfte naze habn] – mieć zatkany nos
Schicken Sie dringend einen Krankenwagen [szykn zi dryngent ajnen krankenwagn] – proszę szybko przysłać karetkę
mir ist kalt/heiß [mija yst kalt/hajs] – jest mi zimno/gorąco
sich auf die rechte/linke Seite legen [zyś ałf di reśte/lynke zajte lejgn] – położyć się na prawy/lewy bok
sich auf den Rücken legen [zyś ałf dejn rykn lejgn] – położyć się na plecach
auf die Toilette gehen [ałf di tojlete gejn] – iść do toalety
am Arm führen [am arm fyren] – prowadzić pod ramię
mit Krücken gehen [myt krykn gejn] – iść o kulach
mit dem Rollator gehen [myt dejm rolator gejn] – chodzić z balkonikiem

5. Dialog Frau Kowalska: Sie sehen sehr blass aus. Was tut Ihnen weh?
Frau Seidel: Nichts tut mir weh. Aber ich fühle mich sehr schwach und mir ist heiß.
K: Ich lüfte also das Zimmer. Ich messe Ihnen Temperatur und Blutdruck. Ist Ihnen schwindlig?
S: Ein bisschen. Ich habe auch Schüttelfrost.
K: Soll ich den Arzt holen?
S: Ja, ich denke, dass das eine gute Idee ist. Aber erst muss ich auf die Toilette. Können Sie mich am Arm führen?
K: Natürlich. Aber sind Sie sicher, dass Sie aufstehen können? Sind Sie stark genug? Ich will nicht, dass Sie in Ohnmacht fallen.
S: Ich schaffe es.
6. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Przypominamy, że w języku niemieckim czasownik stoi na drugim miejscu w zdaniu. Użycie w zdaniu pewnych spójników może zmienić jego pozycję. W ramach tej lekcji skupimy się jednak na spójnikach, które nie zmieniają szyku zdania, czyli po których czasownik stoi na drugim miejscu. Są nimi:

und – i ---> Ich räume die Wohnung auf und ich mache Einkäufe.

oder – albo ---> Ich räume die Wohnung auf oder ich mache Einkäufe.

aber – ale ---> Ich räume die Wohnung auf, aber ich mache Einkäufe nicht.

sondern – lecz ---> Ich mache die Wohnung nicht auf, sondern ich mache Einkäufe.

denn – ponieważ ---> Ich mache die Wohnung nicht auf, denn ich habe keine Zeit.

Komentarza wymaga użycie spójnika sondern. Aby użyć sondern w pierwszej części zdania musi wystąpić przeczenie, a w drugiej informacja, czym zastępujemy to, co zaprzeczyliśmy np.:

Er wohnt nicht in Berlin, sondern er wohnt in Warschau. ---> On mieszka nie w Berlinie (część zaprzeczana), lecz w Warszawie. (zastępujemy część zaprzeczoną)

ZADANIA / Aufgaben:

1. Setzen Sie eine passende Konjunktion ein. / Proszę wstawić właściwy spójnik.

a) Er bleibt zu Hause, ............ er ist krank.

b) Ich möchte auf die Toilette gehen, …………. ich kann nicht aufstehen.

c) Frau Seidel ist nicht krank, ………………. sie ist müde.

d) Ich lerne Deutsch, ………….. ich arbeite in Deutschland.

e) Möchten Sie im Bett bleiben ……………….. möchten Sie aufstehen?

f) Ich habe Kopfschmerzen ………… mir ist schwindlig.

g) Das Mediakament ist nicht rezeptfrei, …………………. rezeptpflichtig.


2. Sondern oder aber? Verbinden Sie die Sätze mit einer richtigen Konjunktion. / Sondern czy aber? Proszę połączyć zdania właściwym spójnikiem.

a) Frau Seidel ist betagt. Sie hat immer noch viel Energie.b) Die Patientin hat keinen Schnupfen. Sie hat Husten.c) Ich will mich nicht auf die rechte Seite legen. Ich will mich auf den Rücken legen.d) Ich kann zwar mit Krücken gehen. Das macht mich müde.


3. Verbinden Sie. / Proszę połączyć.
sich auf die rechte Seitehaben
Was tut Ihnenlegen
Soll ich den Arztaussehen
Zimmerweh?
in Ohnmachtholen?
blassfallen
eine verstopfte Naselüften4. Was passt nicht? / Co nie pasuje?

a) sich auf den Rücken legen - mit Krücken gehen - mit dem Rollator gehen

b) Blutdruck - Temperatur - Zimmer

c) Verband - Windel - Beschwerden

d) übel - betagt - schwindlig

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token