LEKCJA 6

Ich habe Kopfschmerzen und muss Tabletten einnehmen.

Na szóstej lekcji nauczysz się:

  • słownictwa związanego z chorobami
  • słownictwa związanego z wizytą u lekarza
  • mówienia o swoich dolegliwościach
  • z wiedzy o krajach niemieckojęzycznych – o ubezpieczeniu zdrowotnym w Niemczech
1. Choroby/Krankheiten [krankhajtn]:

die Krankheit [krankhajt] – choroba
die Gesundheit [gezunthajt] - zdrowie
die Grippe [grype] – grypa
die Erkältung [erkeltunk] – przeziębienie
das Fieber [fiber] – gorączka
der Husten [husten] – kaszel
der Schnupfen [sznupfen] – katar
die Allergie [alergi] – alergia
der Diabetes [diabetes] – cukrzyca
der Schmerzen [szmercn] – ból
der Kopfschmerzen [kopfszmercn] – ból głowy
der Magenschmerzen [magenszmercn] – ból żołądka
der Rückenschmerzen [rykenszmercn] – ból pleców
der Bauchschmerzen [bauchszmercn] – ból brzucha
der Halsschmerzen [halsszmercn] – ból gardła
der Zahnschmerzen [canszmercn] – ból zęba
hoher Blutdruck [hoer blutdruk] – wysokie ciśnienie
das Übergewicht [ybergewyśt] – nadwaga
der Durchfall [durśfal] – biegunka
die Verletzung [ferlecunk] - rana

2. W gabinecie lakerskim/In der Arztpraxis [In dea arctpraxis]:

die Arztpraxis [arctpraxis] – gabinet lekarski
der Arzt [arct] – lekarz
die Ärztin [erctin] – lekarka
der Zahnarzt [canarct] – dentysta
der Patient [pacjent] – pacjent
die Patientin [pacjentin] - pacjentka
die Krankenschwester [krankenszfester] – pielęgniarka
der Krankenpfleger [krankenpfleger] – pielęgniarz
das Krankenhaus [krankenhaus] – szpital
der Krankenwagen [krankenwagn] – karetka
das Medikament [medikament] – lekarstwo
die Tablette [tablete] – tabletka
der Hustensaft [hustenzaft] – syrop na kaszel
die Tropfen [tropfn] – krople
die Salbe [zalbe] – maść
der Verband [ferband] - opatrunek
das Pflaster [pflaster] - plaster
der Gips [gips] – gips
das Antibiotikum [antibiotikum] - antybiotyk
das Rezept [recept] – recepta
die Krankschreibung [krankszrajbung] –zwolnienie lekarskie
verschreiben [ferszrajbn] – zapisywać lekarstwo
einnehmen [ajnnejmn] – zażywać (lekarstwo)
Blutdruck messen [blutdruk mesn] – mierzyć ciśnienie
Fieber messen [fiber mesn] – mierzyć temperaturę

Ich habe Kopfschmerzen. [Yś habe kopfszmercn.] - Boli mnie głowa.
Mein Kopf tut mir weh. [Majn kopf tut mija wej.] – Boli mnie głowa.
tut ……. weh – boli (liczba pojedyncza)
tun ……. weh – bolą (liczba mnoga)

Jeśli chcemy wyrazić, co nam dolega lub co nas boli, możemy powiedzieć:
Ich habe Bauch/Magen/Kopf/…schmerzen lub Mein Bauch/Magen tut mir weh.


der Arzt:

Was fehlt Ihnen/dir denn? [Was fejlt inen/dija?] – Co Panu/Pani/Tobie dolega?
Wie geht es Ihnen? [Wi gejt es inen?] – Jak leci? Jak się Pan/Pani czuje?
Nehmen Sie Tabletten! [Nejmn zi tabletn!] – Proszę zażyć tabletki.
Bleiben Sie im Bett eine Woche! [Blajbn zi ym bet ajne woche!] – Proszę pozostać w łóżku przez tydzień. 
Ich schreibe Ihnen ein Rezept. [Yś szrajbe inen ajn recept.] – Przepiszę Panu/Pani receptę.
Nehmen Sie Medikamente dreimal am Tag vor/nach dem Essen. [Nejmn zi medikamente drajmal am tak for/nach dejm esn.] – Proszę zażywać leki trzy razy w ciągu dnia przed/po jedzeniu. 
Gute Besserung! [Gute beserunk!] – Życzę szybkiego powrotu do zdrowia!


der Patient:

Ich fühle mich nicht gut. [Yś fyle myś nyśt gut!] – Nie czuję się dobrze.
Es geht mir schlecht. [Es gejt mija szleśt.] – Czuję się źle.
Wie oft muss ich die Medikamente nehmen? [Wi oft mus yś medikamente nejmn?] – Jak często muszę zażywać leki?
Muss ich im Bett bleiben? [Mus yś ym bet blajbn?] – Muszę zostać/leżeć w łóżku?

3. Landeskunde: Ubezpieczenie zdrowotne/Krankenversicherung [krankenferzyśerunk]:

W Niemczech każdy obywatel ubezpieczony jest w kasie chorych, która nazywana jest skrótowo AOK (Allgemeine Ortskrankenkasse – Powszechna Lokalna Kasa Chorych). Wszyscy ubezpieczeni otrzymują kartę ubezpieczeniową (Krankenversichertenkarte) i z nią udają się w razie potrzeby do lekarza. Są w niej zawarte wszelkie informacje dotyczące osoby ubezpieczonej. System ubezpieczeń zdrowotnych zaliczany jest do najlepiej funkcjonujących na świecie.


ZADANIE/Aufgabe:

1. Was passt nicht in die Reihe? Co nie pasuje do pozostałych słów?

a) Pflaster           b) Verband              c) Gips           d) Bauchschmerzen

a) Grippe             b) Erkältung            c) Husten       d) Krankenwagen

a) einnehmen      b) verschreiben      c) trinken        d) messen

2. Was passt zusammen? Co do siebie pasuje?

Rezept                  

1. trinken

Medikament          

2. schreiben

Tabletten               

3. messen

Blutdruck              

4. einnehmen

Hustensaft            

5. verschreiben

3. Wer sagt das? (A – Arzt, P – Patient) Nummerieren Sie den Dialog! Proszę zaznaczyć, kto to mówi (A-lekarz, P – pacjent) i ponumerować dialog zgodnie z kolejnością wypowiedzi:

A/P Bitte sehr und gute Besserung!
A/P Wie geht es Ihnen?
A/P Muss ich im Bett bleiben?
A/P Meine Augen tun mir weh und  ich habe Fieber und Husten.
A/P Wie oft muss ich die Medikamente nehmen?
A/P Ja, mein Kopf tut mir weh den ganzen Tag.
A/P Was fehlt Ihnen denn?
A/P Ich fühle mich nicht gut.
A/P Dann haben Sie bestimmt Grippe. Ich schreibe Ihnen ein Rezept.
A/P Ja, bleiben Sie eine Woche im Bett.
A/P Haben Sie auch Kopfschmerzen?
A/P Zweimal am Tag vor dem Essen.
A/P Danke schön!Pozostałe słówka, które się pojawiły podczas tej lekcji:

ich muss [mus] – muszę
bleiben [blajbn] – pozostawać
bestimmt [besztymt] – na pewno
danke schön [danke szyn] – dziękuję bardzo
bitte sehr [byte zer] – proszę bardzo
den ganzen Tag [dejn gancn tak] – cały dzień
die Woche [woche] - tydzień
dreimal [drajmal] – trzy razy
zweimal [cfajmal] – dwa razy

test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token