LEKCJA 64
wnętrze samolotu

Wann ist der nächste Flug nach Warschau?

Na sześćdziesiątej czwartej lekcji:

  • poznasz słownictwo związane z podróżowaniem samolotem,
  • dowiesz się, co oznaczają zaimki welcher i was für ein oraz jak ich używać.
1. Verben / Czasowniki [werbn]:

buchen [buhn] – rezerwować
ab | heben [abhejbn] – startować (o samolocie)
sich an | schnallen [zyś ansznaln] – zapiąć pasy

2. Substantive/Rzeczowniki [zupstantiwe]:

der Flughafen [dea flukhafn] – lotnisko
das Flugzeug [das flukcojk] – samolot
der Flug [dea fluk] – lot
die Fluggesellschaft [die flukgezelszaft] – linie lotnicze
die Bordkarte [di bortkarte] – karta pokładowa
Ankünfte und Abflüge [ankynfte unt apflyge] – przyloty i odloty
die Abflugzeit [di apflukcajt] – czas odlotu
die Ankunftszeit [di ankunftscajt] – czas przylotu
die Auskunft [di ałskunft] – informacja
der Hin - und Rückflug [dea hyn unt rykfluk] – lot tam i z powrotem
der Direktflug [dea direktfluk] – lot bezpośredni
der Flugplan [dea flukplan] – rozkład lotów
die Flugbesatzung [die flukbezacunk] – salon fryzjerski
der Pilot [pilot] – salon fryzjerski
der Flugbegleiter [dea flukbeglajta] – steward
der Fluggast [dea flukgast] – pasażer
die Flugnummer [di fluknuma] – numer lotu
die Abflughalle [di apflukhale] – hala odlotów
die Ankunftshalle [di ankunftshale] – hala przylotów
der Abfertigungsschalter [dea apfeatigunksszalta] – stanowisko odpraw
der Flugsteig [dea fluksztajk] – bramka na lotnisku
das Handgepäck [das hantgepek] – bagaż podręczny
das Aufgabegepäck [das ałfgabegepek] – bagaż rejestrowany
das Gepäckband [das gepekbant] – taśma bagażowa
der Gepäckwagen [dea gepekwagn] – wózek bagażowy
die Gepäckkontrolle [di gepekkontrole] – kontola bagażowa
die Zollkontrolle [di colkontrole] – kontrola celna
die Paßkontrolle [di paskontrole] – odprawa paszportowa
die Notlandung [di notlandunk] – lądowanie awaryjne
die Sauerstoffmaske [di załasztofmaske] – maska tlenowa
der Anschnallgurt [dea ansznalgurt] – pas bezpieczeństwa
der Taxistand [dea taksisztant] – postój taksówek

3. Ausdrücke / Zwroty [ausdryke]:

alle Plätze sind ausgebucht [ale plece zynt ałsgebuht] – wszystkie miejsca są zarezerwowane
an Bord nehmen [an bort nejmn] – brać na pokład
aus Sicherheitsgründen [ałs zyśahajtsgrynden] – z przyczyn bezpieczeństwa
voraussichtliche Abflugzeit [foaałszyśtliśe apflukcajt] – przewidywany czas odlotu
Flüssigkeitsbehälter, die mehr als 100 ml enthalten [flysyśkajtsbehelta die mea als ajn hundert mililita enthalten] – pojemniki zawierające więcej niż 100 ml płynu
sich für die Zollabfertigung vorbereiten [zyś fya di colapfeatigunk voaberajtn] – przygotować się do odprawy celnej
Ihr Handgepäck überschreitet leider das erlaubte Gewicht/ die maximallen Abmessungen [ija handgepek ybaszrajtet lajda das ealałbte gewyśt/ di maksimalen apmesungen] – Pani/ Pana bagaż przekracza dozwoloną masę/ maksymalne wymiary
Wann ist der nächste Flug nach…? [wan yst dea nekste fluk nah] – Kiedy jest następny lot do…?
Mein Gepäck ist nicht angekommen. [majn gepek yst nyśt gekomen] – Mój bagaż nie przyjechał.
Wie viele Gepäckstücke haben Sie? [wi file gepeksztyke haben zi] – Ile ma Pan/ Pani sztuk bagażu?

4. Gramatyka/Grammatik [gramatik]:

Słówka pytające welcher (który), welche (która), welches (które) są często mylone z was für ein (forma męska i nijaka), was für eine (żeńska) i was für (forma dla liczby mnogiej). Zanim przejdziemy do ich rozróżniania zajmijmy się ich odmianą. Welcher odmieniają się jak rodzajnik określony, a rodzajnik nieokreślony w konstrukcji was für ein jak zwykły rodzajnik nieokreślony

Forma męskaForma żeńskaForma nijakaLiczba mnoga
mianownik
Nominativ
welcherwelchewelcheswelche
biernik
Akkusativ
welchenwelchewelcheswelche
celownik
Dativ
welchemwelcherwelchemwelchen

Forma męskaForma żeńskaForma nijakaLiczba mnoga
mianownik
Nominativ
was für einwas für einewas für einwas für
biernik
Akkusativ
was für einenwas für einewas für einwas für
celownik
Dativ
was für einemwas für ein was für einemwas für

Słówka pytającego welcher (lub innej jego formy) używamy kiedy pytamy o jedną rzecz z konkretnej grupy rzeczy np. Welche Hose kaufst du? – Które spodnie kupujesz? Oznacza to, że mamy kilka wybranych par spodni i pytamy o którą z nich chodzi. Konstrukcji was für ein (lub innej jej formy) używamy, gdy obiekt, o który pytamy nie jest określony, czyli pytamy ogólnie o jakiego rodzaju spodnie chodzi (Was für eine Hose kaufst du? – Jakiego rodzaju spodnie kupujesz). Słówko welcher jest pytaniem o konkretną rzecz, a was für ein o rodzaj rzeczy.

5. Dialog Flughafenangestellte: Hallo! Wohin reisen Sie?
Reisende: Hallo. Ich fliege nach München.
F: Kann ich Ihren Pass sehen.
R: Natürlich. Hier ist er.
F: Wie viele Gepäckstücke haben Sie?
R: Zwei. Ein Aufgabegepäck und ein Handgepäck.
F: Legen Sie bitte das Aufgabegepäck auf das Band.
...
F: Ihr Aufgabegepäck überschreitet leider das erlaubte Gewicht. Können Sie etwas ausnehmen?
R: Moment mal. Ja, ich kann die Jacke und den Pullover ausnehmen und anziehen. Geht das?
F: : Ja, das geht. Prüfen wir also noch einmal, ob der Koffer nicht zu viel wiegt. In Ordnung. Hier ist ihre Bordkarte. Ich wünsche Ihnen gute Reise!
R: Vielen Dank.

ZADANIA / Aufgaben:

1. Was sehen Sie? Beschriften Sie die Bilder/ Co widzimy? Proszę podpisać obrazki.

2. Verbinden Sie./ Proszę połączyć.
a) alle Plätze sindhaben Sie?
b) an Bord das erlaubte Gewicht
c) ausvorbereiten
d) voraussichtliche auf das Band
e) sich für die Zollabfertigung Abflugzeit
f) Ihr Handgepäck überschreitet ausgebucht
g) Legen Sie den Koffer Sicherheitsgründen
h) Wie viele Gepäckstückenehmen3. Ergänzen Sie die Wörter, damit zusammengestetze Supstantive entstehen./ Proszę uzupełnić słowa tak, aby powstały rzeczowniki złożone. a) die ……gesellschaft
b) die Bord….
c) die Ankunfts……
d) der Direkt…
e) die Flug……………
f) die Ankunfts….....
g) der Abfertigungs……..
h) der Flug……..
i) der Gepäck……
j) die ….tlandung


4. Ergänzen Sie mit welch…? oder was für ….?/ Proszę uzupełnić za pomocą welch…? lub was für ….? a) ………………. Schuhe kaufst du? Die schwarzen oder die weißen.
b) ………………… Schüler haben die besten Noten?
c) An der Haltestelle stehen zwei Männer. …………………. Mann kennst du?
d) …………………… Auto willst du kaufen?
e) ……………….. Arbeit suchst du?
f) Mit ………………. Patientin unterhält sich Frau Kowalska. Mit der alten oder mit der jungen?test niemieckiego opinie o ProSenior kurs niemieckiego poradnik dla opiekunek
Niepoprawny token